Více času na podstatné

Výklady MZe - dvousložková cena a vydání povolení v rámci zkušebního provozu

25.03.2011 08:59

Dotaz: Žádost o výklad, zda je nutné a možné vydat povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace osobě, která provozuje vodovod nebo kanalizaci pouze v rámci zkušebního provozu. výklad ZDE

 

Dotaz: Žádost o výklad problematiky týkající se dvousložkové ceny ve vztahu k nevyužívaným přípojkám. Ustanovení § 20 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích umožňuje zavedení dvousložkové formy vodného a stočného přičemž uvádí, že způsob výpočtu pevné složky stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Existují přípojky na vodovod nebo kanalizaci, které jejich vlastník nevyužívá, odběr i vypouštění jsou nulové. Lze účtovat těmto vlastníkům pevnou složku vodného či stočného? Jak lze postupovat v případě, že přípojka byla v minulosti užívána, ale nyní ji vlastník nevyužívá a odběry i vypouštění jsou nulové? výklad ZDE