Více času na podstatné

Štítek: eu ets

EU a Švýcarsko jsou blízko k propojení systémů pro obchodování s emisními povolenkami

Parlament a Rada se dohodly na snížení emisních povolenek

Rada podpořila revizi systému pro obchodování s emisemi po roce 2020

Evropští oceláři odkládají investice kvůli emisním povolenkám

EU: Rekapitulace - EU ETS a nové nástroje pro kontrolu kvality ovzduší

Konzultace: Metody pro stanovení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko uhlíku v období 2021-2030

Reforma emisních povolenek vyjde oceláře na šestnáct miliard

Výbor ENVI chce snížení CO2 v sektorech nepokrytých EU ETS o 30 %

Veřejná konzultace ke zřízení inovačního fondu (EU ETS)