Více času na podstatné

Štítek: fórum pro výměnu informací o prosazování Evropské agentury pro chemické látky

Zpráva z 10. jednání fóra pro výměnu informací o prosazování Evropské agentury pro chemické látky (fóra) a ze semináře o prosazování se zainteresovanými stranami