Více času na podstatné

Štítek: hlášení odpadů

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, archivace

Ohlašovatelé odpadů neregistrují provozovnu v ISPOP

Ohlašovatelé odpadů neregistrují provozovnu v ISPOP

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 (PRAHA)