Více času na podstatné

Štítek: katalog odpadů

Prevence v oblasti odpadového hospodářství

Novely vyhlášek, které stanoví Katalog odpadů a podrobnosti nakládání s odpady posoudí Legislativní rada vlády

Novely vyhlášek, které stanoví Katalog odpadů a podrobnosti nakládání s odpady posoudí Legislativní rada vlády

Novely vyhlášek, které stanoví Katalog odpadů a podrobnosti nakládání s odpady posoudí Legislativní rada vlády

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

MŽP připravilo novou vyhlášku, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu

Komentář MŽP k novým odpadovým vyhláškám