Více času na podstatné

Štítek: kontrola NKÚ

NKÚ: Některé státní fondy neplní své poslání a doporučuje zvážit jejich zrušení nebo sloučení