Více času na podstatné

NKÚ: Některé státní fondy neplní své poslání a doporučuje zvážit jejich zrušení nebo sloučení

13.08.2012 08:52

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření čtyř ze šesti státních fondů: Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (SFPRČK) a Státní fond kultury České republiky (SFK). Neuspokojivé fungování státních fondů z části pramení z obecnosti zákonů, kterými byly jednotlivé fondy zřízeny. Nekladou důraz na to, aby byly zajištěny dostatečné příjmy fondů, a ty tak nespoléhaly na dotace státu, které by měly být jen mimořádným zdrojem příjmů. Zákony také velmi široce vymezují samotné využití peněz fondů. Například SFŽP nedokázal dohledat mobilní telefony, notebooky, nábytek a další věci v hodnotě 2,8 milionu korun. SFŽP se rozhodl manko odepsat, aniž by se pokusil majetek dohledat nebo najít viníka. Podrobnosti ke kontrolám naleznete v přiložené informaci z ukončených kontrolních akcí č. 11/33.

 

Vyjádření SFŽP ČR k závěrům kontroly NKÚ:

Cílem kontroly NKÚ bylo prověření souladu hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR s legislativou České republiky, zatímco závěry tiskové zprávy NKÚ jdou výrazně nad rámec původního zadání či zaměření kontrolní akce.
Zmíněný nedostatek hospodaření SFŽP ČR v částce 2,8 miliónu korun nemůže být důvodem pro výrok o neplnění cílů či poslání této organizace a NKÚ by neměl vydávat prohlášení o důvodnosti existence toho kterého fondu.

V letech 2008 až 2010 byly příjmy fondu 27,6 miliard korun a zmíněné pochybení se pohybuje v řádu 0,01 % příjmové části rozpočtu fondu. Zároveň je třeba zdůraznit, že SFŽP v těchto letech administroval například z Operačního programu Životní prostředí 9 566 projektů ve výši dotace 136 mld. korun a zrealizoval 16 180 projektů v hodnotě 2 miliardy korun z programu Zelená úsporám.
Zmíněné pochybení se primárně netýkalo mobilních telefonů a notebooků, ale těžiště uvedené částky spočívalo v evidenční rovině zaúčtování majetku a služeb souvisejících s výstavní expozicí.
Také je třeba podotknout, že majetek byl v kontrolovaném období veden v evidenci fondu v nákupních hodnotách.