Více času na podstatné

Štítek: které poškozují ozonovou vrstvu

Usnesení Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu