Více času na podstatné

Usnesení Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

28.11.2011 07:31

Výbor pro životní prostředí (VZP) projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/1. Projednávání tisku je navrženo na pořad 32. schůze, která se bude konat od 6. prosince 2011.

 

VZP doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu:

V § 6 odst. 9 se slova "a je účelově vázán pro použití k ochraně ozonové vrstvy Země" zrušují.