Více času na podstatné

Štítek: legislativa žp

Legislativní novinky - energetika (5x vyhláška), biopaliva a stavební zákon

Legislativní novinky - energetika (5x vyhláška), biopaliva a stavební zákon

Co by měli poslanci a senátoři projednat v příštím týdnu?

Legislativní novinky - autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, novela vyhlášky o ochraně přírody a krajiny

Evropa má nové nařízení týkající se skleněných střepů, účinné bude od června

Návrhy vyhlášek, kterými se vyhlašují národní přírodní památky a národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínky

Přehled legislativy, kterou budou projednávat parlament a vláda