Více času na podstatné

Štítek: legislativa vodní hospodářství

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

Podklady ze setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

Vycházejí nové vyhlášky v oblasti vodního hospodářství

Nové vyhlášky v oblasti vodního hospodářství - vyhláška VaK a povodí

Vycházejí nové vyhlášky v oblasti vodního hospodářství

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 (OLOMOUC, PRAHA 2. TERMÍN)

Legislativní novinky - vodní hospodářství