Více času na podstatné

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

10.11.2011 08:06

Ve dnech 19. a 20. října 2011 připravilo Ministerstvo zemědělství pravidelné pracovní setkání odborných útvarů úseku vodního hospodářství s pracovníky vodoprávních úřadů. ZDE naleznete prezentace ve kterých se mj. dozvíte v jaká je situace kolem transformace zemědělské vodohospodářské správy, jaké jsou novinky v oblasti vodohospodářské legislativy aj.