Více času na podstatné

Štítek: legislativa

Za sesuv odpadů mimo zabezpečené těleso skládky uložili inspektoři provozovateli pokutu 150 tisíc korun

Výbory ECHA přijaly stanovisko ke 2 návrhům na omezení a 10 návrhům na harmonizované klasifikace a označení

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky

Povinnosti týkající se klasifikace a označování nesplňuje 44 % nebezpečných směsí

Firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 180 tisíc korun

MŽP vydalo poslední číslo Věstníku v roce 2019

Francie přijala pozměňovací návrh, který změní bioplastický průmysl

Ukončení povinnosti štítkovat svítidla a změna ve štítkování světelných zdrojů

Firma provozující Skládku Šlapanice dostala od inspektorů ČIŽP další pokuty. Tentokrát za 260 tisíc korun

Společnost nakládala s odpady na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Dostala pokutu 125 tisíc korun