Více času na podstatné

Štítek: legislativa

Připomínky: Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025

Pokutu přes 240 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP firmě za odběr podzemních vod nad povolený limit

Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek. Od ČIŽP dostala pokutu sto tisíc korun

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 látky

Za výrobu OSB desek v rozporu s povolením dostala firma z Jihlavy pokutu 160 tisíc korun

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Otestujte databázi SCIP pro sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Výrobce letadel provozoval lakovnu v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 120 tisíc korun

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008