Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 látky

10.02.2020 16:24

Další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 3. dubna 2020. ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

  • triethylamine (EC 204-469-4, CAS 121-44-8), návrh předložilo Rakousko;
  • di-n-butylamine (EC 203-921-8; CAS 111-92-2), návrh předložilo Rakousko.

Komentáře k  návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 3. dubna 2020 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Zdroj: MPO