Více času na podstatné

Štítek: metodika

Evropská komise potvrdila platnost nové metodiky pro vodohospodářské projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí

Rozhovor s ministrem a informace o metodice pro vodohospodářské projekty