Více času na podstatné

Rozhovor s ministrem a informace o metodice pro vodohospodářské projekty

17.07.2012 07:17

Aktuální vydání Priority sděluje hned několik zásadních informací. První oznamuje, že se týmu Ministerstva životního prostředí podařilo stanovit a taktéž najít shodu s Evropskou komisí na upravené metodice pro žádosti o podporu na vodohospodářské projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nesrovnalosti mezi Českou republikou a Evropskou komisí o tom, jak si vykládat přílohu číslo sedm, která v poslední době mnohým žadatelům znemožnila dosáhnout na podporu, jsou tedy pryč. A s nimi snad i rozporuplné takzvané vodohospodářské projekty. „Myslím, že nyní jsme opět blíže k efektivnímu dočerpání evropských financí. Jedná se tak o výsledek takřka půlročního intenzivního jednání, které jsme se zástupci Evropské komise vedli," uvedl k tomuto úspěchu první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek.

Další významnou zprávou je poselství ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. „Není ideální, aby naše ministerstvo plnilo svěřené zákonné povinnosti bez silného finančního nástroje pro realizaci potřebných opatření," říká v rozhovoru s Prioritou. Hned také vysvětluje, proč si stojí za tím, aby i v příštím programovém období v České republice i nadále fungoval operační program zaměřený na životní prostředí, jež by spravovalo Ministerstvo životního prostředí. „Důležitým faktorem pro samostatný operační program je fakt, že problematika životního prostředí má průřezový charakter, a proto je pro zajištění efektivního využití prostředků z fondů Evropské unie zapotřebí jednotlivé aktivity či podpory vzájemně provázat tak, aby bylo dosaženo potřebného synergického efektu a co nejpříznivějšího dopadu na životní prostředí."

Za přečtení stojí i text o dobrovolnících, kteří se rozhodli kompostovat organické zbytky ze svých domácností. Zajímavé na těchto lidech je, že žijí ve městech a kompostují přímo na ulici.

 

Více informací v informačním zpravodaji Operačního programu Životní prostředí - Priorita číslo 6/2012 (SFŽP)

Zdroj: SFŽP