Více času na podstatné

Štítek: náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Text nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění....