Více času na podstatné

Štítek: národní plány povodí

Návrhy národních plánů povodí, plánů dílčích povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí