Více času na podstatné

Štítek: nebezpečné odpady

ČIŽP v Ostravě uložila rekordní 5 000 000 Kč pokutu za nebezpečné odpady

Ohlašování nebezpečného odpadu vzniklého při odstraňování následků havárií dopravních prostředků do IRZ

Stanovisko ČIŽP k problematice zvyšování množství nebezpečných odpadů, za které nebyly odvedeny poplatky

NKÚ: Nebezpečné odpady jsou ukládány na skládky bez poplatků, jejich provozovatelé využívají měkkého zákona

Sdělení odboru odpadů MŽP k označování nebezpečných odpadů

Sdělení MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. ledna 2017

Pro Česko experti Komise navrhli několik doporučení pro nebezpečné odpady i PCB

Sdělení MŽP: Ohlašování přeprav NO realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění SEPNO

Petice varuje před čističkou, která by mohla zamořit zdroje pitné vody

Právní úprava v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady