Více času na podstatné

Štítek: opžp

Nová výzva OPŽP pro projekty z Moravskoslezského kraje

Nová výzva OPŽP pro projekty z Moravskoslezského kraje

SFŽP (OPŽP): Aktualizace Programového dokumentu

SFŽP: Konec příjmu žádostí do XXXV. výzvy OPŽP

Informace pro příjemce podpory v OPŽP – režim přenesení daňové povinnosti

SFŽP vyhlásil 34. výzvu pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody

Přehled schválených projektů v rámci XXV. a XXVI. výzvy OPŽP (v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí)

Přehled schválených projektů v rámci XXV. a XXVI. výzvy OPŽP (v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí)

OPŽP: projednání žádostí 27. a 28. výzvy se posouvá na březen

SFŽP informuje: projednání žádosti z XXVII. a XXVIII. výzvy se posouvá