Více času na podstatné

Štítek: pachy

Senát pořádá diskusi na téma "Znečištění zápachem"

Novela o ochraně ovzduší by měla řešit i pachy, MŽP nesouhlasí

Novela o ochraně ovzduší by měla řešit i pachy, MŽP nesouhlasí

Připomínky: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Obce z okolí Mydlovar si stěžují na silný zápach

Nymburk boj s pachem nevzdává, plánuje pořídit speciální systém