Více času na podstatné

Štítek: plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Nové předpisy - vodní hospodářství

Vyšla novela NV 61/2003 Sb. a vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyšla novela NV 61/2003 Sb. a vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik