Více času na podstatné

Nové předpisy - vodní hospodářství

14.02.2011 14:46

Částka č.8/2011:

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

 

Částka č.9/2011:

Vyhláška č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik