Více času na podstatné

Štítek: podmínky publicity

SFŽP (OPŽP) - Závazné pokyny pro žadatele - platnost úpravy pravidel publicity