Více času na podstatné

SFŽP (OPŽP) - Závazné pokyny pro žadatele - platnost úpravy pravidel publicity

24.05.2011 08:45

Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce ve znění účinném od 21. 4. 2011 podstatně zjednodušují požadavky na povinnou publicitu u projektů OPŽP. Upozorňujeme, že z důvodu zachování jednotných podmínek pro dříve podané žádosti platí nové podmínky publicity (tj. stálá informační tabule u projektů nad 5 mil. Kč a billboard nad 10 mil. Kč) až pro projekty podané v rámci 25. výzvy a výzev následujících.

 

Zdroj: SFŽP