Více času na podstatné

Štítek: podpora OZE

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Legislativní novinky - IRZ, biopaliva, OZE, odpady

Legislativní novinky - IRZ, biopaliva, OZE, odpady

MPO připraví novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

Výsledek jednání PSP ČR - podpora OZE, novela zákona o ovzduší, poplatky za odpad

Alena Vitásková, předsedkyně Energetické regulačního úřadu, byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu

Alena Vitásková, předsedkyně Energetické regulačního úřadu, byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu

ERU: příprava zastavení finanční podpory pro nové podporované energetické zdroje

ERU: příprava zastavení finanční podpory pro nové podporované energetické zdroje