Více času na podstatné

Štítek: produkce odpadů

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, archivace

Na Slovensku se vyprodukovalo o 16 procent odpadů méně než v předcházejícím roce

Prognóza vývoje produkce komunálních odpadů do roku 2020

ČSÚ: Množství tříděného odpadu stagnuje

V roce 2013 bylo v ČR vyprodukováno 23,7 mil. tun odpadu

Produkce odpadů v roce 2013 a nakládání s nimi

ČSÚ: Produkce komunálního odpadu vzrostla