Více času na podstatné

Štítek: radioaktivními odpady

Zakázka malého rozsahu "Zpracování analýzy stávajícího stavu a legislativní analýzy pro oblast nakládání s radioaktivními odpady + benchmarking, návrh variant optimalizace systému nakládání s radioaktivními odpady + Metodiky jejich hodnocení