Více času na podstatné

Zakázka malého rozsahu "Zpracování analýzy stávajícího stavu a legislativní analýzy pro oblast nakládání s radioaktivními odpady + benchmarking, návrh variant optimalizace systému nakládání s radioaktivními odpady + Metodiky jejich hodnocení

30.06.2011 08:54

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na  služby, která je spolufinancovaná z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) pod názvem "Zpracování analýzy stávajícího stavu a legislativní analýzy pro oblast nakládání s radioaktivními odpady + benchmarking, návrh variant optimalizace systému nakládání s radioaktivními odpady + Metodiky jejich hodnocení". Dokumenty ke stažení ZDE