Více času na podstatné

Štítek: semináře

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Pozvánka na semináře k chemické legislativě (REACH/CLP/Biocidy)

Pozvánka: Vodní zákon–Velká novela stavebního zákona a poplatková novela