Více času na podstatné

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

02.06.2011 09:47

Semiář „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

 

Vážení přátelé,
srdečně vás zveme na Seminář – „Hlukové studie v procesu EIA“, který se uskuteční dne 21. června 2011  v Praze (Hotel Pramen – Černý Most).

Součástí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je také vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci v okolí záměru. K tomuto účelu se zpracovávají tzv. hlukové (někdy nazvané akustické) studie. Tento seminář má za cíl seznámit posuzovatele záměrů se základními požadavky na hlukové studie pro účely EIA a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a také s aktuálními legislativními požadavky včetně praktických informací.

Seminář je určen nejen specialistům zabývajících se zpracováním a hodnocením dokumentace EIA/SEA, ale všem, kteří s touto dokumentací přijdou do styku. Téma bylo vybráno na základě průzkumu, který v letech 2009 až 2010 prováděl CEMC ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob v rámci snahy prosadit celoživotní vzdělávání v oblasti EIA/SEA do standardu přípravy expertů. Jako bonus uvádíme, že účastníci semináře obdrží certifikát o absolvování semináře.
 

PROGRAM SEMINÁŘE:

9.00 - Prezence
9.30 - Vliv hluku na zdraví a HRA (Ing. Dana Potužníková)
10.30 - Zdroje hluku
(Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.)
11.30 - Hluk v legislativě platné a připravované
(Ing. Dana Potužníková)
12.30 - Přestávka na občerstvení
13.15 - Náležitosti akustických studií (Ing. Tomáš Hellmuth)
14.15 - Možnosti protihlukových opatření u hluku z dopravy
(Ing. Josef Novák)
15.15 – Diskuse a ukončení semináře

 

Více informací o semináři...

 

Pořadatelem semináře je již tradičně CEMC s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA.