Více času na podstatné

Štítek: svhc

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

Studie k přezkumu případových studií zabývajících se náhradou nebezpečných látek

ECHA doporučuje zařadit dalších 5 látek do přílohy č.XIV

ECHA chce vyžadovat pro 15 nových látek povolení k používání

ECHA chce vyžadovat pro 15 nových látek povolení k používání

ECHA navrhla další látky SVHC podléhající povolení

ECHA navrhla další látky SVHC podléhající povolení

Zahájení nové veřejné konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy