Více času na podstatné

Štítek: výsledky kontroly nkú v oblasti odpadů

Výsledky kontroly NKÚ: Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady