Více času na podstatné

Štítek: vyhlášky č. 432/2001 Sb. která upravuje doklady žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Připomínkové řízení - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu