Více času na podstatné

Štítek: vzor obecně závazné vyhlášky obce kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Postup při projektování a zřizování komunitní a obecní kompostárny