Více času na podstatné

Štítek: zákona o látkách

Usnesení Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu