Více času na podstatné

Štítek: zemědělské vodohospodářské správy

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů