Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

V rámci tématu Staré ekologické zátěže nejdete v únorovém čísle exkluzivní report, věnovaný sanačnímu průzkumu v dalekém Mongolsku. Je každoročně pořádaný ohňostroj skutečně tak škodlivý? Dozvíte se ve studii uskutečněné na půdě Českého hydrometeorologického ústavu. Překvapivé výsledky své studie oznámilo Centrum ekonomických a tržních analýz CETA. Podle ní monopolní systém třídění obalů v Česku se zvyšuje nákladovou efektivitu a míru třídění. Téma polemiky pro únor bylo "Kdo je sládkařská lobby"  - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
14.-15.2.

Konference Inspirujme se...udržitelností

15.2. NOVINKY V OBLASTI BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2017
21.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Opakování: 22.2.
21.2.

Státní energetická koncepce, energetická bezpečnost ČR, energetický systém EU: Zimní balíček Evropské komise a jeho ekonomické dopady

24.2. Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
28.2. HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
Březen    
1.3. Vodovodní přípojky
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY - základní přehled povinností v OŽP
2.3. Vodní hospodářství 2017
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
7.3. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
16.3. Aktuální požadavky chemických předpisů při výrobě, dovozu, uvádění na trh a používání chemických látek a směsí
21.3. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 22.3., 28.3., 25.4., 26.4., 27.4., 16.5.
21.3.-11.5. REKVALIFIKAČNÍ KURZ "OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD"
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí   
30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
31.3. Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém
Duben    
4.-5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (2 dny)
5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (1 dny)
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.-7.4. RECYCLING 2017
11.4.

CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

11.4. Chemické látky a BOZP – novinky v roce 2017
Opakování: 12.4.
12.4. Informační zákony v praxi
18.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 19.4., 12.9.
20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

17.02.2017 16:50

Aktualizován harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo v pátek 17. února 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK) na rok 2017. Dokument je na webu Agentury pro podnikání a inovace (API) ke stažení v záložce Obecně OP PIK a pod tímto odkazem.

 

 

17.02.2017 14:12

OVZDUŠÍ – VÝKLAD LEGISLATIVY „Z PRVNÍ RUKY“ (včetně zákona č. 369/2016 Sb.) od autorů z MŽP a povinnost OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ

Užitečnésemináře.cz si vás dovolují pozvat na seminář "OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE", který se uskuteční 2. března 2017 v Praze. Výklad novely zákona o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb., se bude prolínat všemi 4 přednáškami odborníků z MŽP a vše, co potřebujete vědět k ohlašování zjistíte právě zde!

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování z ČHMÚ.

Účelem semináře je představení novely zákona o ochraně ovzduší a návrhu novely tzv. „emisní vyhlášky“ č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Současně bude seminář věnován některým praktickým aspektům zákona, zejména poplatkům, kategorizaci zdrojů apod. Přednášející se budou zabývat zejména problematickými okruhy a případy z praxe, kterých se týkají časté dotazy ze strany provozovatelů zdrojů, správních úřadů nebo poradenských firem.

Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.

V oblasti ochrany ovzduší se jedná především o hlášení souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a poplatkové přiznání podle § 15, zákona č. 201/2012 Sb. Od 1. 1. 2017 a následně také od r. 2018 dochází v agendě poplatků k několika důležitým změnám, jimž bude v rámci prezentace věnována zvýšená pozornost.

 

Témata přednášek:

OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMŮ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Bc. Kurt DĚDIČ, MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší

NOVELA VYHLÁŠKY č. 415/2012 Sb., A TECHNOLOGICKÉ ZDROJE

Ing. Jakub ACHRER, MŽP, vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší

STANOVISKA MŽP K POPLATKŮM

Mgr. Barbora LANDOVÁ, MŽP, vrchní ministerský rada

ZMĚNY LEGISLATIVY U SPALOVACÍCH ZDROJŮ

Mgr. Pavel GADAS, MŽP, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv

 

OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ ZA ROK 2016

LEGISLATIVA PRO OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÝCH PŘIZNÁNÍ

NÁLEŽITOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE A F_OVZ_POPL

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE

BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ EMISÍ BILANCE V ČHMÚ A JEJÍ PREZENTACE

Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ – vedoucí oddělení emisí a zdrojů

 

Další informace:

Termín: čtvrtek 2. března 2017, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác

Cena: 1644,- Kč bez DPH

 

 

 Více informací - ZDE 

17.02.2017 13:01

Stát má pro obce v národních parcích připraveno 50 milionů Kč

Ministerstvo životního prostředí připravuje další výzvu s alokací 50 miliony korun, která obcím v národních parcích umožní financovat rozvoj své infrastruktury, vybavenosti a zlepšení v oblasti životního prostředí, zpracování rozvojových dokumentů i studií. Ministerstvo vyhlásí v červnu výzvu, informoval dnes resort v tiskové zprávě. Administrace žádostí by se měla zjednodušit, obce by tak dodávaly úplnou dokumentaci projektů pouze v případě, že budou mít jistotu, že na jejich záměr stát přispěje.

Od roku 2010 vyhlásil stát tuto výzvu z národního programu Životní prostředí čtyřikrát, přerozdělit se mohlo až 230 milionů korun. Stát nakonec vyplatil 66,4 milionu korun. Nyní se snaží zjednodušit administrativu, nejprve by se měly shromáždit náměty obcí. "V rámci druhého kola pak vyzveme ty obce, jejichž projektové náměty byly posouzeny kladně, k podání plné žádosti," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. O peníze můžou žádat také svazky obcí nebo správa národního parku.

Dotace bude možné použít i na úpravy veřejných prostranství sloužících k pořádání místních akcí, na solární veřejné osvětlení nebo na opatření ke snížení světelného znečištění. Cílem je zlepšit kvalitu života místních obyvatel, ale také přilákat do parků další turisty, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Možnost financování obcí v parcích se v poslední době stalo politickým tématem. V úterý by měli poslanci hlasovat o návrhu zákona o národních parcích. Ministerstvo podporuje sněmovní verzi, například prezident Miloš Zeman ale senátní verzi, kde je ochrana přírody v národních parcích na stejné úrovni jako udržitelný rozvoj samospráv nebo turistika. Podle Brabce je lepší sněmovní verze, která dává ochranu přírody na první místo.

Senátní verzi kritizovali i ředitelé národních parků. Podle nich tento návrh pravidel pro všechny čtyři národní parky narušuje samotnou podstatu pojmu národní park a právní situaci v ochraně národních parků by vrátil o 30 let zpátky. Dnes ekologové uveřejnili dopis zástupců 21 nevládních slovenských organizací, které také chtějí, aby poslanci zamítli senátní návrh.

Senát chce v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Podle prezidenta senátní verze lépe chrání zájmy šumavských obcí.

 

Zdroj: ČTK, MŽP

17.02.2017 09:10

Český Lidl úplně končí s igelitkami od 1. března

Obchodního řetězce Lidl přestane od 1. března nabízet v Česku jednorázové igelitové tašky. Dosud za ně vybíral poplatek, teď z pokladen úplně zmizí. Kdo nemá vlastní tašku, bude si moci koupit papírovou. Kromě papírové tašky budou na výběr dvě velikosti opakovaně použitelné varianty z recyklovatelného materiálu. Na chlazené a mražené výrobky budou v nabídce termotašky. Ušetřit by se tak mělo více jak 27 milionů igelitek ročně.

Například konkurenční Tesco na konci ledna zase začalo svým zákazníkům v internetovém obchodě nabízet, zda chtějí nákup doručit v taškách z igelitu, nebo bez nich.

Podotýkáme, že v legislativním procesu je v současné době novela zákona o obalech. Igelitové tašky již nebudou moci obchodníci dávat zákazníkům zdarma. Výjimka by měla platit pro tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky.

 

Zdroj: iHNED.cz

17.02.2017 08:28

Poslanci budou mít na pilno, příští týden začíná další schůze

Příští týden v úterý bude zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci by měli hned první den projednat vrácené zákoná senátem a to novely zákona o ochraně přírody a krajiny a také novelu zákona o látkách poškozující ozonovou vrstvu. Na konci února by měla přijít na řadu novela stavebního zákona. První březnové dny by zas měly patřit vodnímu zákonu, zákonu o ochraně ovzduší a ratifikaci Pařížské dohody. Schůzi budeme sledovat a přinášet Vám aktuální informace.

 

 

 

Přehled vybraných bodů programu:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/6/ - vrácený Senátem  (Út 21. 2., 1. bod)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/5/ - zamítnutý Senátem (Út 21. 2., 2. bod)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/2/ - vrácený Senátem (Út 21. 2., 3. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - druhé čtení (Út 28. 2., 3. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení  (St 1. 3., 8. bod po bloku 3. čt.)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení  (St 1. 3., 7. bod po bloku 3. čt.)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení (Čt 2. 3., 1. bod v 11.00 hodin)

 

Anotace předpisů:

Vodní zákon

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.


Nejzásadnější body a cíle novely:
 • Převod poplatkové agendy ve vodním zákoně a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se:
  • geologických prací spojených se zásahem do pozemku;
  • zavedení možnosti posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů;
  • odpadních vod a závadných a nebezpečných látek;
  • speciálních servisních zařízení jako součásti vodní cesty;
  • ochrany před povodněmi a záplavových území;
 • Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kgCO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.
 

Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.


Stavební zákon

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) mění kromě zákona o územním plánování a stavebním řádu i dalších 43 souvisejících právních předpisů. Novela stavebního zákona má podle předkladatele - ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přinést zefektivnění povolovacích řízení, jejich zkrácení a současně i zavádí možnost pouze jednoho povolovacího řízení - tzv. koordinované řízení. Změny provedené ve stavebním zákoně jsou promítnuté i do dalších souvisejících zákonů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.


Na úseku územního plánování dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení; v takových případech na rozhodnutí o pořízení aktualizace nebo změny bude navazovat přímo zpracování návrhu, v těchto případech se dále navrhuje sloučit společné jednání a veřejné projednání návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace,
 • cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen z 2 na 4 roky, ustanovení o průběžných aktualizacích doplňujících databáze při vzniku nových skutečností se nemění,
 • bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy (dosud omezeno na územní plánování),
 • ve vztahu k správnímu řádu a  soudnímu řádu správnímu budou zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti, dosavadní 3 roky u územně plánovací dokumentace působí velkou nestabilitu a nejistotu v území a zejména komplikují přípravu území pro výstavbu,
 • v  navazujících řízeních, v rámci kterých budou posuzovány záměry na provedení změn v území, budou soulad s územně plánovací dokumentací, stejně jako naplňování cílů a úkolů územního plánování a koordinace využití území zajišťovány formou závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu,
 • podmínkou účinnosti aktualizace a změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění úplného znění této dokumentace po aktualizaci nebo změně z důvodu odstranění pochybností o aktuálním znění platné územně plánovací dokumentace,
 • územní studii bude smět nechat zpracovat i žadatel/investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru na provedení změny v území,
 • dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu.

 

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zavedení možnosti spojení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení (v dosavadním legislativním procesu nazývaným koordinované řízení) s vydáváním jednoho rozhodnutí, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (vybraných staveb speciálních a jiných); příslušným k vedení tohoto řízení u obecných staveb bude obecný stavební úřad, u vybraných dopravních staveb speciální stavební úřad, u vodních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do koordinovaného řízení nebo do samostatného územního řízení,
 • navrácení kolaudačního řízení v případech, kdy nebude možné vydat kolaudační souhlas.

Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (více o projednávání v Senátu - ZDE)

Novela zákona upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Upravuje dále ustanovení týkající se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementace nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z MŽP na soukromé subjekty. A v neposlední řadě doplňuje sankční ustanovení a povinností vybraných provozovatelů zařízení a rozšíření pravomocí ČOI.

Novela upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Tzv. nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smí být podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik certifikovaný v souladu s článkem 10 tohoto nařízení (tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb.). Při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. Navrhuje se proto stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

V návaznosti na nové povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu

 

17.02.2017 08:23

Dotační veletrh již příští týden!

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Můžete konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), Fond dalšího vzdělávání, možnosti podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, ČMZRB, Eurocentra (MMR), MPSV, národní dotace MPO, programy CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu ad. Účast je zdarma a bez registrace.

 

Termín a místo konání:

21. února 2017 ǀ 9: 00 – 15:00
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Pražská tř. 2306/14, České Budějovice

16.02.2017 20:44

Vláda nejspíš nestihne do voleb schválit 31 zákonů

Posledních osm měsíců zbývá vládní koalici do konce mandátu. Už teď je ale jasné, že se kabinetu nepodaří prosadit všechny zákony, které si jednotliví ministři předsevzali. Legislativní dluh zůstane i po ministru životního prostředí Richardu Brabcovi z hnutí ANO. Připouští, že nestihne prosadit nové zákony o odpadech. „Strávili jsme s nimi spoustu času. Určitě nespadnou pod stůl, rádi bychom, aby si je co nejrychleji osvojila příští vláda,“ podotýká Brabec. Velký přehled ČRo - ZDE.

 

 

Zdroj: Rozhlas.cz

16.02.2017 18:00

Elektrárna Opatovice by mohla v budoucnu spalovat směsný komunální odpad

Sama ale žádné aktivní kroky vedoucí ke vzniku zařízení na energetické využití odpadů nepodniká. Společnost to uvedla na svých webových stránkách. O možnosti spalování odpadu nedávno s vedením firmy diskutovala komise životního prostředí pardubického magistrátu. Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje však se spalovnou nepočítá.

"Stanovení alternativního projektu k palivu využívanému v současnosti nebo palivovému mixu záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí," uvedl výkonný ředitel EOP Václav Pašek. Podle něj by šlo o efektivní využití odpadu od jeho vzniku až po finální energetické zpracování.

Podle pardubického zastupitele a člena komise životního prostředí Jana Linharta je prioritní předcházení vzniku odpadů a jejich následná recyklace. Teprve poté, co by zůstal po vytřídění odpad, který by bylo možné spálit, bylo by možné jeho energetické využití. EOP má pro spalování odpadu tu výhodu, že leží mezi krajskými městy a zásobují je teplem. "Elektrárna by mohla využít části stávající technologie a kapacitu podle potřeby upravovat," řekl Linhart.

Zmínka o výstavbě spalovny komunálního odpadu s předpokládanou kapacitou 100.000 tun odpadu ročně se objevila v územní energetické koncepci Pardubic. Zařízení by mělo vzniknout až po roce 2024 v souvislosti s ukončením skládkování komunálního odpadu po tomto datu.

Krajský plán odpadového hospodářství uvádí, že energeticky je dlouhodobě využíváno pět až šest procent produkovaných odpadů. V kraji působí společnost ecorec Česko, která se zabývá zpracováním průmyslového a tříděného komunálního odpadu. V současnosti má až 70.000 tun komunálního odpadu zpracovaného na palivo vhodné do pece na výrobu cementářského slínku. Firma působí nedaleko prachovické cementárny, která má technologii na spoluspalování takového paliva až do množství 85.000 tun za rok.

V Opatovicích nad Labem se lidé v roce 2006 postavili proti tomu, aby obec souhlasila s umístěním velké spalovny odpadů na svém území. Měla mít kapacitu 90.000 tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. Zastupitelstvo obce už předtím na vstup do společnosti pro výstavbu spalovny kývlo, obyvatelé si však vynutili místní hlasování a záměr odmítli. O rok dříve spalovnu v referendu odmítla také sousední obec Čeperka. Po protestech veřejnosti, ekologů, sousedních obcí a královéhradeckého magistrátu a kvůli neshodě s opatovickou elektrárnou, kde mělo zařízení stát, byl záměr přesměrován do areálu elektrárny ve Chvaleticích v témže okrese. Nakonec sešlo i z něj.

 

Zdroj: ČTK

16.02.2017 17:40

Množství odevzdaných baterií se loni zvýšilo o třetinu

Množství odevzdaných použitých baterií v Česku se loni meziročně zvýšilo o 31,7 procenta na 1638 tun. Každý obyvatel ČR tak v průměru vytřídil 155 gramů baterií, což zhruba odpovídá šesti tužkovým bateriím typu AA. Dnes o tom v tiskové zprávě informovala nezisková společnost Ecobat, která provozuje místa zpětného odběru a recyklace přenosných baterií.

Za růstem stojí mimo jiné zvyšující se počet sběrných míst, kterých je nyní více než 20.500. "Velký posun vidíme v zapojení obcí, které třídění odpadu aktivně podporují. Roste také množství baterií vybraných v obchodních sítích," uvedl jednatel Ecobatu Petr Kratochvíl.

Největší nárůst odevzdaných baterií byl v obchodech, kde se množství zvýšilo o 69 procent. Zvýšil se také sběr v obcích, na němž má velký podíl stoupající obliba červených venkovních kontejnerů, uvedl Ecobat.

Od loňského roku musí evropské státy podle nařízení EU zpětně odevzdat alespoň 45 procent baterií nově uvedených do oběhu. ČR loni limit splnila, lidé odevzdali 45,3 procenta. Podle Kratochvíla se odhaduje, že zhruba polovina evropských států tuto kvótu splní. "Jsou to jen odhady, reálné výsledky budeme znát pravděpodobně až v dubnu," dodal. Pokud stát nesplní kvótu, Evropská komise s ním zahájí řízení. Na jeho konci mohou být vysoké finanční pokuty.

Vysloužilé baterie v česku musejí přijmout všechny prodejny, které prodávají nové baterie, bez ohledu na značku, velikost a množství. Odevzdávat se mohou i ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů, školách nebo úřadech.

Ecobat byl založen roku 2002 šesti významnými výrobci baterií a v roce 2009 získal od státu oprávnění k provozování systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů. Systém je podle Ecobatu financován téměř výhradně z příspěvků výrobců a dovozců baterií.

 

Zdroj: ČTK

16.02.2017 17:24

Produkci a nakládání s odpady hlásilo více jak 80 tisíc provozoven

Ve středu 15. února 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016. Následný termín 31. března se bude týkat ovzduší, IRZ a odpadů z pohledu ročních zpráv. Kompletní přehled ohlašovacích povinností na rok 2017 najdete ZDE.

K 15. 2. 2017 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 87 017 validních Hlášení o produkci a nakládání s odpady. V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 83 375 provozoven, což je zhruba o 5 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady bylo zasláno za 501 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady podalo 142 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování bylo podáno za 1 139 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku bylo zasláno za 4 542 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

 

 

Zdroj: CENIA

16.02.2017 15:00

Jaký je postoj veřejnosti k dotacím v Česku?

Podle sociologického výzkumu Libertariánského institutu vadí dotace zhruba dvěma třetinám obyvatel ČR. Respondenti se domnívají, že dotace podporují korupci, vytváří nekalou konkurenci a ohrožují demokratický systém. Stát nemá evidenci všech dotací a analogických transferů. Podle Libertariánského institutu existuje navíc podezření, že systém dotací je částečně v rozporu se zákonem, protizákonné mohou být dotace za mnoho desítek miliard Kč.

Podle sociologického výzkumu Libertariánského institutu, který byl zpracován na sklonku roku 2016, vyplývá, že čím více dostupných informací mají obyvatelé ČR o dotacích, tím více jsou s nimi nespokojeni. Ukazuje se, že 72 % procent respondentů, považuje proces získávání dotací za složitý a celých 84 % z nich se domnívá, že je tato složitost záměrná.

Systém přidělování dotací není u nás dobře nastaven, lidé mají vůči němu menší či větší výhrady, není podle nich optimálně nastaven a není zcela transparentní. Dotace někdy směřují na nepotřebné věci a jejich využití je více či méně často neúčelné. Dominantním požadavkem dotazovaných je dotace zjednodušit a zprůhlednit.

Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) eviduje od roku 2000 hodně přes milion dotací. V systému však nejsou všechny údaje, které tam mají být. Zcela mimo CEDR jsou pak dotace, které přidělují například orgány samosprávy, úřady práce a další subjekty.

„Můžeme směle odhadovat, že počet dotací je více než 1000 každý pracovní den. Jde o naprosto neuvěřitelné číslo, když si uvědomíte, kolik lidí se v tom pohybuje. Jde o desítky tisíc lidí, kteří netvoří žádné hodnoty, jen se účastní přehazování peněz z jednoho místa na druhé,“ uvádí předseda Libertariánského institutu Roman Kříž.

Specifickou kapitolou jsou pak dotace z EU. Ty jsou přidělovány exekutivou, často s porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže. V současné době Libertariánský institut provádí analýzy, na jejichž základě budou podniknuty kroky k vrácení takovýchto nezákonných dotací Evropské unii. Může se jednat až o desítky miliard korun.

Jedním z cílů Libertariánského institutu v oblasti dotací je vytvoření otevřeného portálu, kde budou dohledatelné všechny dotace, které se z veřejných rozpočtů přidělují. „Je nehorázné, že občané dnes nemají možnost zjistit, kam jdou peníze, které od nich v různých formách stát vybere. Ještě strašidelnější však je, že to neví ani on sám. Stát o nás chce vědět vše, zatěžuje nás zbytečnými povinnostmi a hrozí absurdními pokutami. Kdybych věřil na spiknutí, tak bych řekl, že jde o záměr uměle držet lidi v chudobě a vytvářet z nich vděčné vazaly, kteří jsou vděční, když jim shora padne nějaké přilepšení. Je to naprosto neuvěřitelné a odporné,“ dodává k tomu předseda LI Roman Kříž.

 

Dokument ke stažení:

Prezentace – Dotace

Výzkumná zpráva Dotace

Nesmyslné dotace tabulky

16.02.2017 14:49

ČIŽP pokutovala za nezákonnou těžbu dřeva

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 1,2 milionu korun společnosti za to, že nechala bez povolení vykácet celkem 841 metrů krychlových dřeva.

„K nepovolené těžbě došlo na přelomu let 2015 a 2016 a vznikly při ní holiny o celkové výměře 0,96 hektaru. Mezi vykácenými porosty byly navíc i ty mladší 80 let, což je v rozporu se zákonem o lesích,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Nezákonné smýcení porostů má většinou neblahý vliv na okolní lesy. „Bývají tak vytvořeny podmínky pro působení různých škodlivých činitelů. Kvůli vzniklým holinám mohou být okolní stromy například více ohroženy větrem, zvyšuje se riziko vodní eroze lesní půdy a celkově se oslabuje stabilita lesů,“ vysvětlil negativní dopady nezákonné těžby Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Naštěstí již došlo k částečné nápravě vzniklých škod, protože nový vlastník pozemků je nechal zalesnit. Stav lesů v této lokalitě budou inspektoři ČIŽP dále sledovat.

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Brně zas uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti, která v roce 2015 bez povolení vykácela celkem 180 stromů.

„Společnost zajišťovala na základě smlouvy pro distribuční společnost kácení dřevin v ochranném pásmu vysokého napětí. Vykácela však i řadu stromů mimo toto pásmo, na což neměla povolení.,“ uvedl Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se firma odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh novely zákona o hospodaření energií, VÍCE (T: 20.2.2017)

 

Novinky - únor 2017

 • Nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

 

Vláda - 15.2. 2017

 • Analýza aktuálního a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice s podrobnou analýzou potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050
 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Návrh na přijetí změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016, a na ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu
   

Senát - 18.1. 2017 (4. schůze)

 • Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Ochrana přírody a krajiny
   

PSP ČR - 10.1. 2017 (54. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)

EU - novinky ve věstníku EU

 • 7x Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 • Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
 • Stanovisko Evropského výboru regionů – Legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech
 • Oznámení pro podniky, které hodlají v roce 2018 částečně fluorované uhlovodíky ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie
 • Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 21.12.: MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, více ZDE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, více ZDE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE