Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 18.5.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (24. schůze, 25.4.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (47. schůze od 24.5.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 26.5.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (duben): ZDE

DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Téměř půlku dubna redakce Odpadového fóra strávila na cestách z jedné konference na druhou. Tematická zaměřenost květnového čísla na autoekologii Vás proto nemůže překvapovat.

Nové číslo přináší hned dva rozhovory! První s vedoucím zpětného sběru odboru odpadů na MŽP Ladislavem Trylčem na téma návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností. „Bez fosforu nelze existovat“, upozorňuje spoluzakladatel fosforové platformy Vladimír Kočí, s nímž jsme hovořili o potřebě udržitelného hospodaření s fosforem.  Více ZDE.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
23.-25.5.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H13

24.5. OCHRANA OVZDUŠÍ
24.5.

Bioplyn a legislativa 2016

24.-25.5. XXXI. setkání vodohospodářů
24.5. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 25.5., 26.5., 8.6.
24.5. Novinky v oblasti BOZP s výhledem na rok 2016 (Brno)
25.5. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
26.5.

Workshop k nařízení REACH a povinnosti registrace chemických látek

26.5. PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (Brno)
26.5.

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

27.5. NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků
30.5.-5.6. Evropský týden udržitelného rozvoje
31.5. 25. Emission Trading
31.5. NOVELIZACE ODPADOVÉ LEGISLATIVY v první polovině roku 2016 (Brno)
31.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
1.-2.6. Novinky v chemické legislativě, BOZP a ADR
6.-7.6. MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ - 21. konference (Ústupky u Seče)
7.6. Chemická legislativa NCHL/S; klasifiakce CLP versus ADR; BIOCIDY; REACH – proces registrace + povinnosti
8.6. Voda v krajině: problematika sucha a fosforu
15.6. Územní analýza 2016
16.6. Veřejná biokoupaliště a koupací jezírka s biologickým čištěním vody
16.6. Energetické využití biomasy, spalovny
22.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
opakování: 23.6.
24.6. Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
20.7. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 21.7., 3.8., 4.8., 9.8.
29.7. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

25.11. Úprava pitných a procesních vod
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

23.05.2016 19:42

Sokolí rodinka vyvedla na komíně teplárny tři mláďata. Sledujte je on-line!

V roce 2014 umístila geotermální teplárna TERMO Děčín na komín ve výšce 120 metrů speciální budku vhodnou pro zahnízdění sokola stěhovavého. Nyní zde sokolí pár vyvedl tři mláďata, která může veřejnost sledovat díky unikátnímu umístění kamery přímo na komíně v přímém přenosu. „V České republice je to vůbec poprvé, co se podařilo umístit kameru pro on-line sledování sokola stěhovavého přímo do jeho budky,“ uvedl Ing. Pavel Jonáš, předseda představenstva TERMO Děčín.

Sokoli, kteří mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů mají problém v městských aglomeracích úspěšně zahnízdit. Proto na komínech začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata.

Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody Českého Švýcarska. Tento druh vyhubený plošným používáním pesticidu DDT 
v zemědělství až do osmdesátých let se do pískovcové oblasti vrátil díky úspěšné reintrodukci počátkem 90. let. Od té doby se i díky přísné ochraně populace sokolů v České republice rozšířila až na 70 hnízdících párů. Těžiště této populace se přitom nachází právě 
v Českém Švýcarsku, odkud z hnízd každoročně vylétnou zhruba dvě desítky mláďat.

 

23.05.2016 14:29

Senát projedná ukládání CO2, energetický balíček a mezinárodní dohody

AVÍZO Ve středu 25. května v devět hodin ráno bude zahájena 24. schůze Senátu parlamentu ČR. Senátoři projednají také novelu zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Novela zákona upřesňuje některá ustanovení zákona tak, aby byla v souladu s evropskou směrnicí. Novela například doplňuje do zákona nové pojmy definice - vodní sloupec, geologická formace, oblak oxidu uhličitého, migrace, uzavřením úložiště, doba po uzavření. Novela nemění ustanovení zákona, které říká, že ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze do 1. ledna 2020 povolit. Senátoři také projednají několik mezinárodní dohod a evropský energetický balíček.

 

 

Přehled bodů programu:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 261)
 • ZPRÁVA(en) Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého (evropský senátní tisk č. K 051/10)
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 /senátní tisk č. 185/
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 /senátní tisk č. 188/
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /senátní tisk č. 216/
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 /senátní tisk č. 218/


 

23.05.2016 14:16

Za nezalesnění nezákonně vytěžených pozemků padly pokuty v celkové výši 830 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun. Společnost je dostala za nesplnění opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili – nezalesnila holiny, které v letech 2011 a 2012 vznikly nezákonnou těžbou na jejích pozemcích na několika místech v republice. „Při kontrolách v roce 2015 bylo zjištěno, že vlastník lesa na žádné z těchto vytěžených ploch zalesnění neprovedl. Ignoroval tak svou zákonnou povinnost řádné péče o les, který má jako významný krajinný prvek v přírodě a krajině své nezastupitelné místo. Jednorázová likvidace lesních porostů nebo jejich částí je vždy razantním zásahem do lesního ekosystému, což umožňuje působení různých škodlivých činitelů,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. ČIŽP už v minulosti firmě uložila za nezákonné těžby na různých místech republiky pokuty v celkové výši 3 870 000 korun.

23.05.2016 11:57

V dubnu získal oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik

Kolektivní systém provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem. Zároveň umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneu, ale i firmám s vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.

 

 

 

23.05.2016 09:39

Program 47. schůze PSP: ovzduší, IRZ, půdní fond, biocidy, ochrana přírody

AVÍZO Již zítra odpoledne bude zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Hned tentýž den, by měli poslanci rozhodovat o novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou v druhé polovině vrátil poslancům senát s pozměňovacími návrhy. Ve hře je budoucí výše poplatků za vyjmutí půdy z půdního fondu pro rodinné domy a veřejně prospěšné stavby (více ZDE). Dále na pořadu schůze je druhé čtení novely zákona o ochraně ovzduší, IRZ a ISPOP, biocidy, ochran přírody a v neposlední řadě ratifikace několik úmluv.

 

 

Aktualita z jednání:

 

 

Anotace předpisů:

Ochrana ovzduší

Novela zákona o ochraně ovzduší by měla být od platná 1. června 2016 s výjimkami. Výjimkou by měl být i ponížený imisní limit pro částice PM2,5 z 25 μg.m-3 na 20 μg.m-3 s účinností od 1. lednu 2020.

Novela určitě vzbudí velkou diskuzi, protože navrhuje také zavést možnost přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech.  Navrhuje se zavést povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že v průběhu 1 roku vznikne příslušnému orgánu ochrany ovzduší (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgán ochrany ovzduší provozovatele pouze písemně upozorní a poučí o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje. V návaznosti na druhé podezření na porušování zákona bude obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést kontrolu zdroje.

V průběhu vypořádání připomínek uplatnil Magistrát hlavního města Prahy připomínky, na jejichž základě byla do návrhu doplněna změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do přílohy zákona o správních poplatcích se navrhuje doplnit novou položku, která stanoví poplatky za úkony spojené s vydávání výjimek pro vjezd do nízkoemisní zóny.

Nový návrh také upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace. Cílem je jejich včasné vyhlašování a ukončování tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav (úprava přílohy č. 2 vyjmenované stacionární zdroje a pravidel pro sčítání zdrojů...) zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh. Na základě připomínky Ministerstva financí se návrhem vypouští možnost zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního podílu biopaliv podle § 19 odst. 2 zákona.

Navržená úprava má i umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v ČR uznávány i německé emisní plakety.

 

Novela o IRZ a ISPOP

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů a určitých zjednodušení by se měl dočkat i ISPOP.

Díky novele se má především snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nově bude příloha zákona obsahovat taxativní výčet průmyslových činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis. Jejich úspory ministerstvo odhaduje na částku 29 mil. Kč za rok.

Spolu s výše popsanou změnou je navrženo několik dalších změn zákona. Zejména se jedná o zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

Výsledný návrh noverly zákona představuje podle MŽP kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání pracovní skupiny složené ze zástupců MŽP, MPO, Ministerstva zemědělství (MZe), průmyslových svazů a nevládních ekologických organizací. Pracovní skupina tak nalezla shodu, která na jedné straně znamená snížení administrativní zátěže ohlašovatelů do IRZ, zejména malých a středních podnikatelských subjektů, a na straně druhé nesnižuje pozitivní přínos IRZ z pohledu ochrany životního prostředí.

 

Látky poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Návrh upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Navrhuje se stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

Dále se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh také obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2017.


Ochrana přírody a krajiny (ST501):

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje jednotnou právní úpravu pravidel pro všechny národní parky, při zachování hierarchie a kontinuity právních předpisů v této oblasti. Podle MŽP jde o řešení systémové, které zároveň zohledňuje vazby na související právní předpisy (zejm. lesní zákon, zákon o myslivosti, stavební zákon). Cílem má být zajištění maximální účelnosti při procesu vyhlašování národních parků, tj. předejít administrativně náročnému procesu vyhlašování národních parků samostatnými zákony.


Ochrana přírody a krajiny (ST739):

Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zájem na ochraně přírody. Novela zákoan by měla být účinná od 1. ledna 2017.

Přehled programu:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/9/ - vrácený Senátem 
 • Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 711/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

 

 

23.05.2016 07:02

Návrh novely NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod (př. č.7)

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Oproti platné právní úpravě předkládaný návrh nařízení zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné parametry těchto technologií a dále jednoznačnou a podrobnou specifikaci způsobu využití popisu nejlepších dostupných technologií z přílohy č. 7 vodoprávním úřadem při postupu stanovení emisních limitů.

Předložený návrh nařízení vlády reaguje na usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 14. prosince 2015, kterým bylo schváleno nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zároveň bylo uloženo ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a zemědělství zpracovat novelu nařízení vlády spočívající ve vypuštění nebo významném zpřísnění číselných hodnot uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Termín připomínek je stanoven na 26.5.2016. Další podrobnosti ZDE.

 

 

21.05.2016 21:30

Návrh novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech

Energetický regulační úřad poslal do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Cílem navrhované vyhlášky je aktualizovat technicko-ekonomické parametry elektřiny malých vodních elektrárnách (MVE) na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích tak, aby v případě podpory formou výkupních cen bylo při dodržení těchto parametrů dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic pro nové výrobny MVE, které budou uvedeny do provozu v příštím roce, případně budou rekonstruovány nebo modernizovány.

Termín připomínek je stanoven na 3. června 2016. Více ZDE

 

21.05.2016 21:14

Program EFEKT: Výzva pro projekt Energetický management a správa objektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci programu EFEKT na rok 2016 výzvu č. 1/2016 s termínem podání žádostí do 17. 6. 2016. Předmětem podpory bude zpracování studie proveditelnosti k projektu "Energetický management a správa objektů Jihočeského kraje", která bude zahrnovat zavedení energetického manažerského přístupu ke správě majetku Jihočeského kraje, včetně instalace potřebné softwarové podpory. Součástí zpracování studie je důkladná prověrka objektů a budov v majetku Jihočeského kraje (definovaných zadávací dokumentací) a ověření reálnosti vstupních předpokladů.

 

Dokument ke stažení:

21.05.2016 21:05

Jsme opět na suchu? V Aktech OVM s klimatologem Janem Pretelem

AVÍZO - nedělní OVM Vědecký tajemník ČHMÚ Jan Pretel bude nedělním hostem Václava Moravce v druhé části pořadu otázek Václava Moravce. Tématem budou klimatické změny, návrhy opatření v boji proti suchu.

 

20.05.2016 16:56

Tématem vládní cesty do Izraele bude sucho, vodní hospodářství a environmentální technologie

AVÍZO Ministr životního prostředí Richard Brabec se o víkendu zúčastní česko-izraelských mezivládních konzultací, které se konají během neděle 22. 5. 2016 přímo v Jeruzalémě. Hlavním bodem jednání v oblasti životního prostředí bude SUCHO a hospodaření s vodou. Tématem bude i možná spolupráci v oblasti vědy, environmentáních technologií, firemní spolupráci a výměně know-how.

Izrael je světovou jedničkou v nakládání a recyklaci odpadních vod. Více než 75% odpadní vody v Izraeli se recykluje a velká část pak používá v zemědělství. Zároveň má inspirativní systém centrálně řízeného vodohospodářství, např. s minimálními ztrátami ve vodovodní síti (v ČR je to až 20%). Speciální technologie UV záření se pak v Izraeli používá na čištění vod, což přináší další značné úspory nákladů. Investice do vodních zdrojů resp. zpracování vody přesáhly v období let 2005–2014 5 mld. USD.

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh novely NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod (př. č.7), více ZDE (T: 26.5.2016)

 2. Návrh novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech, více ZDE (T: 3.6.2016)

 3. Novela zákona EIA, více ZDE (T: 23.5.2016)

 4. Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří (T: 7.6.2016)
 5. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří (7.6.2016)
 6. Návrh novely vyhlášky o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, více ZDE (T: 3.6.2016)
 7. Návrh novely vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, více ZDE (T: 1.6.2016)

 • Novinky (květen 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 2. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
   
 • Vláda (18.5. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. Návrh financování opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Snížení vlivu mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu (T: 30.5.2016)
 2. Účelnost právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH) (T: 25.5.2016)
 3. Konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie (T: 31.5.2016)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Směrnice EK, kterou se mění příloha II směrnice  o vozidlech s ukončenou životností
 2. Prováděcí rozhodnutí EK o referenční hodnotě pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel
 3. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/770 ze dne 14. dubna 2016, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
 4. Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
 5. Rozhodnutí Rady (EU) 2016/768 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 25.5. 2016 (24. schůze)

 1. Ukládání CO2
 2. a další...
 3. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 24.5. 2016 (47. schůze)

 1. ZPF
 2. Ochrana ovzduší
 3. GMO
 4. Látky poškozující ozonovou vrstvu...
 5. Biocidy
 6. Ochrana přírody
 7. a další....
 8. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 20.5.: Začal příjem žádostí do programu LIFE, více ZDE
 • 20.5.: Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace, více ZDE
 • Květnová Priorita SFŽP je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou, více ZDE
 • 2.5.: Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství, více ZDE
 • 25.4.: Program na podporu česko - slovenského příhraničí otvírá brány, více ZDE
 • 8.4.: MŽP vyhlásilo nové dotace na zadržovaní vody v krajině, více ZDE
 • 7.4.: INTERREG EUROPE - výzva na nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj vyhlášena, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • program LIFE, více ZDE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP, více ZDE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPŽP: zadržování vody v krajině (PO 4.3), více ZDE (T: 30.06.2016)
 • INTERREG EUROPE - nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj, více ZDE (T: 13.5.2016)
 • OPŽP: Nové dotace na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění kontaminovaných lokalit vyhlášeny, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Chytré hospodaření s vodou, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPŽP: Dotace na protipovodňové projekty, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • NZÚ: budovy veřejného sektoru, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

23.05.2016 19:42

Sokolí rodinka vyvedla na komíně teplárny tři mláďata. Sledujte je on-line!

V roce 2014 umístila geotermální teplárna TERMO Děčín na komín ve výšce 120 metrů speciální...
23.05.2016 14:29

Senát projedná ukládání CO2, energetický balíček a mezinárodní dohody

AVÍZO Ve středu 25. května v devět hodin ráno bude zahájena 24. schůze Senátu parlamentu ČR....
23.05.2016 14:16

Za nezalesnění nezákonně vytěžených pozemků padly pokuty v celkové výši 830 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili tři pokuty v celkové výši 830...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE