Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je zpětný odběr. Polemika se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky. Co přinese navrhovaný zákon o odpadech samosprávám? Na otázku odpovídá Karel Ferschmann. K rozhovoru si tentokrát redakce pozvala senátora a místostarostu Zbyňka Linharta a tématem jsou národní parky - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
24.4.

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
2.5. Voda 2017
3.5.

Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

3.5. Nakládání s vodami v roce 2017 ochrana vod a tvorba havarijních plánů
Opakování: 4.5.
3.5. Nakládání s chem.látkami - pravidla práce dle 258/2000 Sb.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

16.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
16.5. NAKLÁDÁNÍ S CHEM.LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (aktuální stav)
18.-19.5. POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 + SANACE 2017
18.5. Nové decentralizované zdroje energie,  potenciál energetických úspor a čistá mobilita
19.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

24.04.2017 18:55

Program pro občany DEŠŤOVKA odstartuje ve čtvrtek

Na tiskové konferenci ve čtvrtek 27. dubna 2017, která se koná v Brně v rámci probíhajících Stavebních veletrhů Brno 2017, představí ministr Brabec spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem Valdmanem detailní podmínky zcela nového dotačního programu, který je zaměřený především na hospodaření s děšťovou vodou v domácnostech. Na tiskové konferenci budou zveřejněny kompletní podmínky programu, datum spuštění příjmu žádostí, webové stránky programu a další doplňující informace k tomu, co je potřeba udělat před podáním žádosti. Občané budou moci na pořízení systému na hospodaření s dešťovou vodou získat až 110 tisíc korun. Celkový rozpočet programu bude z národních zdrojů 100 mil. Kč.  
 

24.04.2017 12:02

Výzkum: Význam CSR pro společnost i pro firmy roste

Podle aktuálního výzkumu agentury Ipsos se stále více Čechů zajímá o aktivity firem z hlediska CSR – společenské odpovědnosti. 35% populace si spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu, před rokem to bylo jenom 24%.  Odpovědnou firmu jsou pak lidé 2-3x ochotnější doporučit svému okolí, než firmu, kterou vnímají jako společensky neodpovědnou. A od pozitivního doporučení ke konkrétnímu vlivu na rozhodnutí o nákupu produktu či služby je už jenom krůček.

Firmy v CSR dnes nevidí jen charitu, ale snaží se o co nejužší propojení společenské odpovědnosti se svým oborem. To totiž očekává i populace, že se firmy budou přednostně věnovat tomu, k čemu mají nejblíže, co nejvíce ovlivňují či čemu rozumí. „Co je doma, to se počítá“, dodávají Češi. Podle jejich názoru by totiž firmy měly dopad svých  CSR projektů směřovat prioritně do České republiky, než se zabývat celosvětovými problémy.

Ze studie Ipsos CSR & Reputation Research vyplývá mj., že lidem není jedno, co se děje kolem nich. Opět narostl počet těch, pro které je důležité, zda se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně (uvedlo to 79% lidí, před rokem to bylo o 3% body méně). To určitě v dnešní době, plné nedostatků různých pracovních sil, není zanedbatelné. Rovněž v rámci rozhodovacího procesu při nákupu produktů či služeb má společenská odpovědnost větší význam než před rokem (61 %, před rokem to bylo 55%).

Ze studie Ipsosu vyplývá, že by se velké firmy měly hlavně chovat férově ke svým zaměstnancům a chránit životní prostředí, to jsou nejčastěji uváděná očekávání lidí od aktivit velkých firem na poli CSR. Zejména mladší lidé vítají logicky také aktivity, které se týkají vzdělávání.

Cílem projektu CSR & Reputation Research bylo zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti v ČR. Do projektu se v roce 2016 zapojily společnosti – Česká spořitelna, E.ON, GSK, Komerční banka, O2, ŠKODA AUTO a Vodafone.

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu listopadu 2016 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1009 respondentů. Výzkum byl realizován také se skupinami expertů – s představiteli médií, nevládních neziskových organizací, s představiteli asociací, svazů, institucí, se CSR manažery z velkých firem a s představiteli komunikačních a PR agentur. Vnímání společenské odpovědnosti firem a dopadu na reputaci firem bylo měřeno na základě know-how a metodologie Ipsos. Projekt je realizován od r. 2010 a umožňuje časové porovnání.

 

Názor účastníků projektu na vývoj postojů české společnosti k tématům CSR

Markéta Sodomková, CSR a projektová manažerka, Česká spořitelna

„…do budoucna může zájmu společnosti ještě více přispět systematické měření dopadu CSR programů…“

 

Dagmar Schusserová, CSR Manager, E.ON Česká republika

„…funkce firem pouze jako tvůrce zisku je už dávno nedostatečná, v současné době získávají firmy čím dál tím více postavení člena společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji řadou společensky prospěšných aktivit…“

 

Lenka Břeská, CSR & PA Manager, GSK

„…zajímavý je výrazný posun oproti předchozím rokům v hodnocení důležitosti vzdělávání společnosti a toho, jakou roli by v této oblasti měly hrát právě firmy…“

 

Zuzana Čepelková, Sponsorship & CSR Manager, Komerční banka

„…význam CSR neustále sílí, dnes je CSR nedílnou součástí dobré image každé větší společnosti…“

 

Marie Mališková, CSR & Sponzoring, O2 Czech Republic

„…je stále ještě potřeba pracovat na tom, aby lidé pojem CSR chápali správně a věděli, co přesně si pod ním představit, velmi mile nás překvapil nárůst důležitosti v oblasti vzdělávání….“

 

Michal Kadera, External Affairs Director, ŠKODA AUTO

„…celkové povědomí o tématech CSR v ČR narůstá, připojují se nejen velké korporace ale i středně velké a malé společnosti, které mohou tuto oblast dále obohatit…“

 

Adriana Dergam, Head of Corporate Communication, Vodafone Czech Republic

„…lidé čím dál víc hledají za společenskou odpovědností firem konzistenci, důslednost, zajímavý je vývoj názorů mladých do 26 let…“

 

Co je pro firmu v rámci CSR nejdůležitější, na co se zaměřují

Markéta Sodomková, CSR a projektová manažerka, Česká spořitelna

„Již od roku 1825 se zaměřujeme na prosperitu jednotlivce, komunit, měst a celé společnosti. Na tradici navazujeme současnými programy zaměřenými na vzdělávání a podporu rozvoje (nejen) neziskového sektoru. Zároveň dbáme na dostupnost našich služeb pro osoby se specifickými potřebami, k tomu pomáhá projekt Banka bez bariér“.

 

Dagmar Schusserová, CSR Manager, E.ON Česká republika

„Naše projekty a činnosti mají za cíl poskytovat zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům pokaždé něco navíc k běžnému standardu. Zaměřujeme se hlavně na inovativní a udržitelná řešení. Z toho vyplývá i naše podpora projektům, jako je elektromobilita, Smart Cities, kdy spolupracujeme s městy na jejich projektech zlepšujících energetickou efektivitu či E.ON Energy Globe Award, soutěž, která odměňuje ekologicky přínosné projekty.“

 

Lenka Břeská, CSR & PA Manager, GSK

„Hlavním posláním je zlepšit kvalitu lidského života tím, že lidem umožníme být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Primárně se proto zaměřujeme na vzdělávání a rozvoj v oblastech jako je zdravotní gramotnost, péče o zdraví, zlepšení kvality života lidí s různými hendikepy a dlouhodobě nemocných či na aktivní stárnutí. Důležitá je pro nás spolupráce s neziskovými a pacientskými organizacemi.“

 

Zuzana Čepelková, Sponsorship & CSR Manager, Komerční banka

„Naše strategie je rozdělena do pěti oblastí – zodpovědné podnikání, zelené a solidární produkty, sponzoring a charita, odpovědný zaměstnavatel, životní prostředí a sourcing. Nejsilnější a nejviditelnější je logicky dlouhodobě sponzoring, jedním z velkých projektů pro tento rok je zaměstnávání zdravotně znevýhodněných.“

 

Marie Mališková, CSR & Sponzoring, O2 Czech Republic

„Zaměřujeme se především na oblasti, které souvisí s naším podnikáním. Snažíme se identifikovat případná rizika a přinášet řešení. Proto vzděláváme, informujeme a pozitivně ovlivňujeme veřejnost, zejména mladé lidi, děti a jejich rodiče, v oblasti bezpečného chování na internetu a smysluplného využívání moderních komunikačních technologie.“

 

Michal Kadera, External Affairs Director, ŠKODA AUTO

„V rámci strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO máme stanoveny 4 hlavní priority, do nichž řadíme dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, péči o děti a bezbariérovou mobilitu. Mimo tyto priority jsme si stanovili ještě 2 regionální témata, v rámci nichž se věnujeme péči o zaměstnance a podpoře regionů, v nichž má ŠKODA AUTO své výrobní závody.

 

Adriana Dergam, Head of Corporate Communication, Vodafone Czech Republic

„V roce 2016 jsme přešli z modelu korporátní společenské odpovědnosti do modelu udržitelné korporace s jasnou strategií Sustainable Business do roku 2025. Zaměřujeme se na transformační cíle udržitelného podnikání a ty se do roku 2025 soustředí na 3 pilíře: 1/ Inovace v energiích, 2/ Mladí lidé, jejich rozvoj a kariéra, 3/ Rovnoprávnost, diverzita a ženy, jejich osobní a profesní dovednosti.“

 

24.04.2017 09:59

Nová legislativa EU - změna přílohy REACH

V úředním Věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení ve věstníku EU.

 

 

Dokument ke stažení:

Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII...

 

 

24.04.2017 08:26

Nová studie Komise se zaměřuje na potenciál bioplynu jako čistého zdroje energie

Nová studie Evropské komise zkoumá využití bioplynu - plynu vyrobeného z organického odpadu - jako zdroje energie v Evropě a ukazuje, že dosud dosáhl svého plného potenciálu. Vzhledem k tomu, že EU pracuje na svých ambiciózních energetických a klimatických cílech pro roky 2020 a 2030, bioplyn může být flexibilním a udržitelným alternativním zdrojem energie, který podporuje energetickou bezpečnost a snižování emisí skleníkových plynů v oblasti elektřiny, vytápění a dopravy. V některých zemích EU však absence politik na podporu bioplynu znamená, že v současné době se nevyužívá jeho plný potenciál.

Studie udává řadu doporučení pro maximalizaci potenciálu bioplynu v Evropě. Zahrnuje výzvu k vytvoření dlouhodobého politického rámce pro rozvoj odvětví bioplynu, který rovněž zahrnuje související oblasti, jako je zemědělství a nakládání s odpady. Kromě vytvoření stabilního investičního rámce je třeba ještě řešit několik regulačních a technických překážek, včetně těch, které brání přeshraničnímu obchodu s energií. Studie také důrazně doporučuje větší využití zbytkového tepla z bioplynových zařízení a informování občanů o místních projektech bioplynu, jejich výhodách a bezpečnostních pokynech.

Studie stanovuje čtyři scénáře: Vývoj v používání bioplynu v EU do roku 2030. Ukazuje různé možnosti využití bioplynu v kogeneračních jednotkách (které je přímo převádějí na teplo a elektřinu) nebo na jeho přechod na biometan, který má být přiváděn do plynové soustavy nebo pro použití jako dopravní palivo. Rovněž zkoumá bariéry bránící rozvoji trhů s bioplynem: Za více než 77% výroby bioplynu v EU jsou dnes zodpovědné pouze tři země a to Německo, Itálie a Spojené království. Absence stabilního a spolehlivého investičního rámce a nedostatečná účinná podpora jsou identifikovány jako klíčové překážky.

Z pohledu Česka studie uvádí, že v ČR je bioplyn vyráběn převážně anaerobní digescí. Počet zařízení na výrobu bioplynu v roce 2014 činil 554, z toho 383 zemědělských bioplynových zařízení, 98 čistíren odpadních vod, 55 závodů na skládkách a 17 bioplynových a průmyslových zařízení na výrobu bioplynu. Výroba bioplynu v České republice v roce 2014 v elektřině a teplo dosáhla 6 642 GWh, přičemž 2,566 GWh vyrobené elektřiny a 134,9 GWh tepla. V současné době v České republice neexistuje výroba biometanu. Mezi bariéry Komise zařazuje dostupnost vstupní suroviny, které. podle ní nejsou dostatečné, technologické překážky a také, že české média nevytvářejí pozitivní obraz obnovitelných zdrojů energie.

 

Dokument ke stažení:

Studie EK

23.04.2017 14:46

Česko má přes 300 nabíjecích míst pro elektromobily

V Česku je více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich přibývá několik desítek. Vyplývá to z statistik Asociace elektromobilového průmyslu, které má ČTK k dispozici. Oslovení provozovatelé i odborníci se shodují na tom, že počet těchto míst poroste. Investice do rozvoje mají činit desítky milionů korun ročně. První dobíjecí stanice pro elektromobily byla otevřena před deseti lety v Desné na Jablonecku.

Počet dobíjecích stanic je nižší, podle serveru Hybrid.cz je jich asi 125. Rozdíl je dán tím, že jedna stanice může nabízet víc míst k nabíjení. "Například největší česká nabíjecí stanice ve Vystrkově nabízí přes dvě desítky konektorů a asi deset parkovacích míst," řekl ČTK šéfredaktor Hybrid.cz Jan Horčík.

Předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček ČTK řekl, že otevření první stanice před deseti lety vnímal jako symbol budoucnosti. Další vývoj podle něj závisí na finanční podpoře státu. "Podporovat elektromobilitu dotačně ´hlava nehlava´ by ale bylo chybou," dodal.

Nejvíce stojanů pro automobily na elektřinu v ČR provozuje skupina ČEZ. Manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík uvedl, že společnost provozuje pro elektromobily 71 stanic, z toho 26 je tzv. rychlodobíjecích. Na konci roku 2018 by firma chtěla mít ke 150 stanicím. "Naše investice by se měly, podobně jako doposud, pohybovat v řádu desítek milionů korun ročně," dodal.

Další rozvoj plánují i Pražská energetika a E.ON. "Investice, které realizujeme a připravujeme, jsou v řádu jednotek milionů eur (desítky milionů Kč)," uvedl mluvčí E.ON Vladimír Vácha. E.ON jako ČEZ využívá pro stavbu stanic evropské dotační programy.

S rozvojem dobíjecích stanic roste počet elektromobilů. Chmelík uvedl, že je jich v Česku nyní zhruba 1200, zhruba o 1000 víc než před pěti lety. Podle údajů Svazu dovozců automobilů však například loni klesl počet registrací těchto vozů o čtvrtinu na 271. Podle poradenské firmy Roland Berger nicméně dosáhne roční prodej elektromobilů v ČR v roce 2020 až 7000 vozidel.

Podle odborníků mohou s rozvojem pomoci především aktivity Škody Auto. Ta plánuje, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. Firma tento týden na autosalonu v Šanghaji představila koncept prvního elektromobilu s dojezdem až 500 km a autonomním řízením.

"Pokud se splní předpovědi, že v polovině příštího desetiletí může jezdit na elektřinu až čtvrtina nových vozů Škoda, tak by to byl, vzhledem k rozšíření a oblibě této značky, pro firmy i veřejnost jasný signál, že budoucnost skutečně patří elektřině," dodal Ondřej Valuštík z portálu Elektřina.cz.

 

 

Zdroj: ČTK

23.04.2017 08:15

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

Metodika SZÚ je vydávána s cílem sjednotit přístupy původců odpadu, oprávněných osob, správních a kontrolních orgánů k problematice předcházení vzniku, využívání a odstraňování odpadu  ve skupině 18 00. Metodika navazuje na  metodické doporučení MŽP z roku  2007 a  vychází  se  současné  situace v nakládání  s odpady  ze  zdravotní a veterinární péče v České republice.

Hlavními cíli „Metodiky pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“ je stanovit podrobnosti a doporučené postupy při nakládání s odpadem z poskytování zdravotní a veterinární péče vycházející z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví, chemických látek, POH ČR, metodických pokynů WHO a současných trendů oběhového hospodářství. Metodika řeší nakládání s odpady uvedené ve vyhlášce č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů ve skupině 18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí).

Metodika pomáhá jednotně identifikovat a klasifikovat jednotlivé druhy odpadů ze zdravotní a veterinární péče. Uplatňuje principy ochrany zdraví a životního prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady včetně jejich přepravy podle přepisů ADR. Umožňuje orientaci v technologiích úpravy nebezpečných infekčních odpadů, a tím i možnost jejich následného využití, bezpečné přepravy a odstranění. Zabývá se postupy, které zahrnují zdravotní péči o pacienta v jeho sociálním prostředí.

Metodika je určena pro původce odpadů, poskytovatele zdravotní a veterinární péče, orgány veřejné správy, správní úřady, společnosti, které nakládají s odpady a kontrolní orgány. Tvoří základní odborný podklad pro zpracování pokynů pro nakládání s odpady v rámci provozních řádů zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, pokynů pro nakládání s odpady z veterinární péče a pokynů pro zařízení, která se zabývají dopravou, úpravou, využitím nebo odstraněním odpadů ze zdravotní a veterinární péče.

Může být podkladem pro vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provozním řádům zdravotnických zařízení v oblasti nakládání s odpady apod. 

Metodiku lze využít i pro nakládání s odpady mimo zdravotnická zařízení, kdy odpad, který vzniká, vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotní péče. Jde o odpad, který vzniká např. v tetovacích salonech, protidrogových centrech apod.

Metodika byla certifikována MŽP DNE 15. 12. 2016.

 

Dokument ke stažení:

Metodika

22.04.2017 07:40

Dnes Hyde Park Civilizace k tématu Den Země

Vymírají živočišné druhy, roste počet lidí, ubývá deštných pralesů i ledovců, zvyšuje se celková teplota. Jak se chováme ke své planetě? A jak bychom se měli chovat? Hyde Park Civilizace na Den Země - s profesorem Pavlem Kindlmannem z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR; profesorem Karlem Pavelkou, odborníkem na dálkový průzkum Země z ČVUT i oceánologem, docentem Zdeňkem Kukalem. Záznam pořadu ZDE

 

 

 

21.04.2017 20:49

Češi mnohem častěji zajímá příroda ve spojení s nejrůznějšími pikantnostmi

Každoročně 22. dubna, kdy se slaví Den Země, proběhne řada akcí k oslavám planety a všichni chtějí vědět, jak ji chránit. Jak se však Češi zajímají o životní prostředí po zbytek roku? Hodně napověděly pojmy, které vyhledávají na internetu. Například dotazů téma „třídění odpadu” se v posledním roce objevilo více jak sto tisíc. Týkají se však výhradně jedné praktické, ale důležité věci, a to koše. Data ze Seznam.cz vyhledávání ukazují i na to, že pod pojmem „životní prostředí" si většina Čechů vybaví spíše nějakou instituci. V souvislosti s životním prostředím se však objevovalo i jedno téma, které rozhodně stojí za zmínku – lidé se pídili po všem možném, co se týká revizí kotlů a dotací na ně. Překvapivé jsou souvislosti, v jakých jej na internetu hledají. Se zájmem o ochranu přírody totiž z velké části vůbec nesouvisejí. Více ZDE

 

Zdroj: http://www.national-geographic.cz

21.04.2017 20:00

SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému

Máte již uzavřenou smlouvu o dílo na realizaci projektu a nejdou vám do monitorovacího systému IS KP14+ vložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)? Nebo vám v monitorovacím systému cokoliv nefunguje a brzdí se tak zahájení realizace a financování vašeho projektu? Pak přijďte na Státní fond životního prostředí ČR, kde vám poradí, jak na to.

Příjemcům dotací SFŽP nabízí asistenční služby k práci s monitorovacím systémem. Tato nabídka se týká pouze projektů s uzavřenou hlavní realizační smlouvou. Každé úterý v době od 12 do 15 hodin budou na SFŽP ČR k dispozici metodici, projektoví a finanční manažeři, kteří vám rádi pomohou s vyplňováním dat do IS KP14+. Přímo za jejich asistence budete moci do systému vložit podklady, vyplnit potřebné informace a doladit technické detaily.

Nezapomeňte si proto s sebou přinést všechny podklady, které budete při vkládání a vyplňování potřebovat. Máte-li o asistenční služby zájem, ohlaste se e-mailem svému projektovému manažerovi (v kopii dagmar.neradova@sfzp.cz) a domluvte si konkrétní termín. Pilotně Fond začíná již v týdnu od 1. 5. 2017.

Informace pro žadatele k RoPD light i hard jsou na webu SFŽP - ZDE

 

Zdroj: SFŽP

21.04.2017 17:14

MŽP: Díky podpoře MŽP je rok 2016 pro české projekty v programu LIFE rekordní

Program LIFE již čtvrt století poskytuje podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu v Evropské unii. Od roku 1992 bylo v EU zrealizováno více než 4 600 projektů za 5 miliard eur. V České republice bylo v programu LIFE od roku 2004 , kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí.

Toto číslo nás dosud řadilo k horšímu evropskému průměru. Ministerstvo životního prostředí, jako národní kontaktní místo pro program LIFE v České republice, proto již vloni zesílilo systémovou podporu všem zájemcům o program s jasným cílem posunout české žadatele na vyšší příčky v tabulce úspěšnosti podaných žádostí.

Intenzivní podpora MŽP nespočívá jen v možnosti kofinancování projektů a příspěvku na zhotovení projektové žádosti. Pracovníci Národního kontaktního místa také průběžně informují o programu a realizovaných projektech na webových stránkách, poskytují poradenství a osobní konzultace zájemcům o LIFE, pořádají informační semináře pro žadatele v různých městech ČR a administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy.

Díky tomu se v roce 2016 čísla výrazně zlepšila. V České republice byl v rámci národní výzvy ze sedmnácti podaných projektů udělen příslib kofinancování šesti, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splnily předpoklad, že uspějí v evropské výzvě. Pokud tyto projekty Evropská komise definitivně schválí, čeká na ně vedle finanční podpory od EU i příspěvek od Ministerstva životního prostředí ve výši 48 miliónů korun.

„Na základě dnes známých informací očekáváme, že Evropská komise nakonec podpoří 4-5 českých projektů v celkovém objemu rozpočtu 427 mil. Kč,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Pokud se tento předpoklad v evropské výzvě naplní, půjde o rekordní počet schválených projektů českých žadatelů v jedné výzvě.“

Česká republika se tak posune v počtu schválených projektů do horních pater pomyslné evropské tabulky. Přiblížíme se zemím jako např. Itálie nebo Španělsko, které jsou tradičně nejúspěšnější, a dostaneme se na úroveň Francie, Německa nebo Řecka, za nimiž jsme ještě nedávno značně zaostávali.

Výrazně zvýšený počet schválených žádostí potvrzuje, že finanční podpora a systematická práce se žadateli se vyplácí. Národní výzva se stala jedním z významných motivačních nástrojů, který vede ke zvyšování počtu projektových žádostí předkládaných do řádné výzvy programu LIFE. Průběžná podpora MŽP pak vede předkladatele k přípravě žádostí v dostatečném časovém předstihu, aby jejich plány a návrhy byly propracovanější, provázanější a mohly lépe uspět v silné konkurenci předkladatelů z ostatních evropských zemí a v konečném důsledku tak svými projekty dále významně zlepšovat stav životního prostředí u nás.


Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné zde.

 

Zdroj: MŽP

21.04.2017 17:06

Česká firma vymyslela způsob, jak prodávat potraviny bez obalu

Velká část z nákupu, kterou si přineseme domů, putuje po vybalení do odpadkového koše. Potravinové obaly jsou nejen zátěží pro životní prostředí, ale i výdaj navíc pro spotřebitele a stále více lidí už nechce platit za nákup odpadků. Tohoto trendu se rozhodla využít česká firma Arancia, která přišla s ojedinělým projektem, jenž umožňuje velkým i malým obchodům prodávat potraviny bez jednorázových obalů. Její koncept MIWA je detailně propracovaný systém balení, distribuce i prodeje potravin tak, aby si zákazník odnesl z obchodu pouze tolik zboží, kolik skutečně potřebuje, a navíc v obalu, který nemusí vyhodit a může ho znovu použít. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

21.04.2017 13:54

PET-MAT: architektura z lahví

Nacházíme se v době plastové, jejímž symbolem je lahev z polyethylen tereftalátu stará nyní přes 40 let. PET je geniální vynález pánů Whinfielda a Dicksona z roku 1941, ale lahev z něj vyvinul až Nathaniel Wyeth o třicet let později. Jediný problém týkající se PETu je jeho velmi nízká výrobní cena a snadná dostupnost, což vytváří podmínky pro jeho nadvýrobu. Toto, společně s nedostatečně odpovědným chováním společnosti vůči plastovému odpadu, způsobuje ekologickou nerovnováhu. V ideálním případě by totiž 90 % plastu mohlo zůstat v cyklu znovuvyužití výrobků a recyklace. A to se stalo cílem aktivit PET-MATu. Více ZDE

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - duben 2017

 • Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 6x Vyhláška - národní přírodní památky
 • Zákon č. 103/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vláda - 19.4. 2017

 • Strategický rámec Česká republika 2030

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 21.2. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE