Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 22.6.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (24. schůze, 25.4.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (48. schůze od 28.6.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 30.6.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (květen): ZDE

DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Červnové číslo Odpadového fóra je skutečně designové: jak od pohledu, tak i po obsahové stránce. Má to i svoje opodstatnění: tématem června je Upcyklace. Co všechno se skrývá pod tímto cizojazyčným názvem, se dozvíme z článku o historii upcyklace a jejím významu v současném odpadovém (či přesněji bezodpadovém) hospodářství od pana inženýra Jiřího Aujezdského. Více ZDE.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
3.8. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 4.8., 9.8.
24.8. Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 25.8.
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.8. iKURZ: Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus
5.9. Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 8.9.
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
12.9. iKURZ: Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus
19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
25.10.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA

1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

01.07.2016 09:45

Shrnutí kulatých stolů k přípravě energetického programu THÉTA

V rámci přípravy programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA zaměřeného na oblast energetiky byly Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádány celkem tři kulaté stoly, a to pro zástupce veřejné správy, průmyslového sektoru a akademické a výzkumné sféry. Cílem kulatých stolů bylo informovat účastníky o důvodech zpracování programu THÉTA, představit koncept programu a především otevřít diskusi, získat další náměty, zjistit potřeby a zapojit relevantní aktéry do jeho přípravy. Více ZDE

01.07.2016 08:54

Pozor na dovoz suvenýrů. Návrat z dovolené by se vám mohl prodražit

Pokud si z dovolené plánujete přivézt suvenýr pro sebe a své blízké, pečlivě přemýšlejte, co to bude. Když v kufru povezete exempláře chráněných rostlin a živočichů, jejich částí ale i výrobků z nich, mohl by se váš návrat prodražit. Proto si předem zjistěte, co se z jednotlivých zemí smí a nesmí vyvážet. Nezákonný vývoz vám na hranicích může způsobit značné problémy.

Dle úmluvy CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je více než 33 tisíc druhů chráněno. Nejde jen o živé organizmy, ale i jejich části a výrobky z nich. Může se jednat například o různé masti s obsahem chráněných zvířat či rostlin, výrobky z krokodýlích či hadích kůží, některé mušle, předměty z želvoviny a slonoviny, kožešiny i vycpaniny. „Pokud je turista zachycen při vývozu nějakého nedovoleného suvenýru, může pro něj nastat nepříjemná situace například v podobě zmeškaného odletu nebo může být dokonce i zadržen,“ uvedl Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří České republiky.

K dovozu exempláře CITES do České republiky, respektive Evropské unie, potřebujete vývozní povolení země, odkud cestujete, a zároveň dovozní povolení České republiky. Bez těchto dokladů je dovoz nelegální a riskujete značné problémy na hranicích. „V mnoha zemích je porušení CITES přísně postihováno, často hrozí i několik let vězení. V České republice vám nezákonně dovezené exempláře budou po příletu zabaveny a bude vám uložena pokuta, která může být od několika tisíc až do 1,5 milionu korun dle závažnosti činu. V některých případech může být váš dovoz posuzován i jako trestný čin,“ uvádí Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která společně s celníky dodržování mezinárodní úmluvy CITES kontroluje.

„Nejčastějšími nelegálně dováženými suvenýry z dovolené jsou tvrdé korály, které mnozí turisté nasbírají na pláži, aniž by tušili, že se jedná o chráněný druh a nikoliv kámen,“ říká Pavla Říhová, vedoucí oddělení CITES z České inspekce životního prostředí.

Z cest po Středomoří si lidé také často nelegálně vozí suchozemské želvy. Z Ruska to jsou kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů, případně pravý kaviár z jesetera. Z USA zase dovážejí kožešiny rysů a medvědů, výrobky z kůží krokodýlů nebo peří z divokých ptáků. Častými australskými suvenýry jsou mušle chráněné zévy a typickým upomínkovým předmětem z jihovýchodní Asie je lahev obsahující chráněnou kobru naloženou v alkoholu.

„Asociace cestovních kanceláří České republiky poskytuje cestovním kancelářím průběžně veškeré informace, aby mohly své klienty v předstihu upozornit na možná rizika při vývozu a dovozu. Turisté by měli dbát jejich pokynů. Zároveň doporučujeme prostudovat si letáček s rizikovými suvenýry vyvěšený na webových stránkách České inspekce životního prostředí,“ doplnil Michal Veber.

 

Dokument ke stažení:

Leták, co nevozit z dovolené

01.07.2016 08:30

Elektroodpad můžete nově a zdarma poslat k recyklaci poštou

Unikátní řešení recyklace drobných elektrospotřebičů či baterií je od nynějška k dispozici v celé České republice pod záštitou společnosti REMA. Nepotřebné přístroje lze jednoduše zabalit do balíku, donést na poštu a zdarma pomocí služby re:BALÍK poslat k  recyklaci. Možnost ekologicky se zbavit vysloužilé techniky tak mají i obyvatelé menších měst a obcí, které nedisponují sběrnými místy, kam se běžně tento druh elektroodpadu ukládá.

Nová služba odběru starých elektrospotřebičů a baterií z domácností je určená široké veřejnosti. Cílem služby re:BALÍK je umožnit pohodlnou a jednoduchou recyklaci elektrozařízení i lidem, kteří mají doma relativně malé množství vysloužilých elektrospotřebičů či baterií, a chtějí je k ekologické likvidaci odevzdat. V řadě menších měst či vesnic totiž neexistují sběrná místa, kam je možné elektroodpad odvézt. „Lidé tak staré baterie či drobná elektrozařízení, jako je například topinkovač, vyhazovali do směsného odpadu, než aby kvůli nim jezdili mnoho kilometrů daleko. Naším cílem bylo situaci změnit,“ popsal hlavní důvod vzniku nové služby David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

Nový systém odeslání nepotřebných elektrospotřebičů včetně baterií, takzvaný re:BALÍK, funguje velmi jednoduše. Zájemce elektroniku zabalí jako balík a založí elektronickou objednávku. Společnost REMA mu následně e-mailem zašle všechny potřebné informace a také adresní štítek, který zákazník na zásilku nalepí. Tu pak donese na nejbližší pobočku České pošty a pošle ke zpracování. Ve chvíli, kdy REMA balík obdrží, pošle zákazníkovi potvrzení o jeho přijetí a následné ekologické likvidaci přístroje. „Služba je určená pro balíky do hmotnosti 20 kilogramů. Pro zájemce současně funguje zdarma,“ sdělil David Vandrovec s tím, že balíkem lze kromě baterií poslat všechny menší domácí spotřebiče, které už dosloužily. „Jedná se tedy například o monitory k počítačům, rádia, fény, topinkovače, menší televize, elektrické pily a podobně. Služba se vztahuje také na CD a DVD,“ dodal Vandrovec.

Pro těžší balíky přijede objednaný kurýr

Pokud vysloužilé elektro váží více než dvacet kilogramů, lze k jeho odvozu z domova využít již tradiční služby Buď líný. V takovém případě si pro zabalený balík přijede přímo do domácnosti kurýrní služba. Jeden balík přitom může vážit maximálně padesát kilogramů. Této hmotnosti odpovídá například jedna starší televize, nebo tiskárna s monitorem. Služba zároveň nevylučuje odvoz více balíků než jeden.

V případě, že má zákazník ještě větší množství elektroniky nebo baterií k odvozu, je přibližně od 150 kilogramů možné zvolit další typ odvozu. Elektrozařízení je v takovém případě nutné připravit a umístit v den odvozu tak, aby se k němu dalo zajet a poté naložit. Tento druh služby je vhodný například pro ty, kteří rekonstruují domácnost a potřebují se zbavit několika starých velkých spotřebičů najednou. Celkovou hmotnost nad 150 kilogramů má například velká lednice, stará televize a pračka k tomu. Maximální váha není v tomto případě nijak omezená.

 

 

01.07.2016 08:17

Brexit a ekologie očima europoslance Pavla Poce

NÁZOR Britským referendem o vystoupení z EU otázky životního prostředí, veřejného zdraví nebo bezpečnosti potravin opravdu nerezonovaly. Možná to byla chyba.

Více než 70 % legislativy v oblasti ochrany přírody a klimatu je schváleno na Evropské úrovni. Je spravedlivé poznamenat, že kromě regulace společného trhu je to jediná oblast legislativy, kde je to číslo takto vysoké. Neziskové nevládní organizace ve Velké Británii již před Brexitem neskrývaly, že právě legislativa EU zaručovala v UK vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

Zastánci Brexitu poukazovali na to, že se bude moci UK vyvázat z nařízení EU v oblasti rybolovu a zemědělské výroby. Možná ano. Možná bude krátkodobě zajímavé zapomenout na rybolovné kvóty a opět zpustošit pobřežní vody. Možná bude zajímavé hospodařit bez evropských regulací vyplývajících ze společné zemědělské politiky, byť také samozřejmě bez evropských zemědělských dotací.

Když už jsme u dotací, tak negativní dopady odchodu z Unie zahrnují také samozřejmě omezení dotací na ochranu přírody, omezení financování výzkumu a vývoje, omezení zdrojů pro univerzity a neziskové organizace. Až Britové zjistí, že Britské univerzity jsou z cca 14 % financovány z rozpočtu EU, že evropské peníze financují v UK například 40 % veškerého výzkumu v oblasti rakoviny, že EU financovaný výzkum vytváří v UK kolem 20.000 pracovních míst a víc než miliardu liber pro britské HDP, tak asi leckomu ztuhne úsměv. Méně peněz samozřejmě půjde také na agro-environmentální programy v rámci podpory rozvoje venkovských oblastí a ochrany krajiny, zmizí podpora protipovodňových opatření a evropská pomoc při řešení živelných katastrof.

Dalším problémem může být ochrana ovzduší a klimatu. Závazky EU z Paříže budou muset pravděpodobně být v souvislosti s Brexitem překalibrovány a je velmi nepravděpodobné, že by sama Velká Británie byla nyní ambicióznější v oblasti ochrany klimatu či ovzduší. Odporovalo by to koneckonců i britské strategii a pozici, kterou UK během vyjednávání dlouhodobě prosazuje. Legislativa UK v oblasti ochrany ovzduší je z 50. let minulého století a má-li vůbec k něčemu sloužit, bude potřebovat důkladnou revizi. Vztah nové vlády k tomuto tématu může naznačovat nařčení bývalého starosty Johnsona z toho, že úmyslně zametl pod koberec zprávu, podle které sociálně znevýhodněné děti v Londýně trpí právě znečištěním ovzduší. Jenže znečištění nezná hranice a i když je mezi námi a UK Lamanšský průliv, pokud se situace v UK zhorší, bude to mít dopad i na kontinentální Evropu.

Podobnou situaci mohou Britové očekávat v oblasti čistoty řek, vodních ploch, pláží, pitné vody i koupacích vod. Konzervativní vláda nebude mít zájem nijak nahradit výpadek Evropského financování a sektor bude trpět nedostatkem peněz.

Na začátku článku jsem se zmínil, že ne vždy je dobré se evropských předpisů zbavovat. To je případ používání některých pesticidů a herbicidů, nazývaných agrobyznysem decentně “přípravky na ochranu rostlin”. Tady se dá očekávat okamžitý útok na status quo, protože už v rámci jednání v Evropském parlamentu někteří europoslanci z UK proti opatřením v této oblasti protestovali. Týká se to zejména zákazu používání insekticidů jedovatých pro včely a další opylovače. UK dlouhodobě prosazovala jejich povolení. Podobně na tom bude otázka používání glyfosátu. Velká Británie se této látky rozhodně nechce vzdát. Stejně tak je v UK předpoklad rychlého nástupu používání geneticky modifikovaných zemědělských plodin. Riziko pro kontinentální Evropany samozřejmě spočívá v obchodování se zemědělskými produkty vyrobenými pomocí tohoto typu “intenzivního” zemědělství.

Nejasný bude samozřejmě také osud zelené energie v rámci britského energetického mixu. V komplexu to může znamenat také třeba další rozvoj těžby břidličného plynu hydraulickým štěpením, další rozvoj uhelné energetiky, která bude bez projektů na zachycování a ukládání uhlíku, financovaných z rozpočtu EU, daleko horším zdrojem znečišťování. V souvislosti s informacemi o krachu financování zamýšlené jaderné elektrárny Hinckley Point to dává mimořádně “znečištěný” obrázek britské energetiky, krajiny a životního prostředí. Když jsem v roce 1994 byl na studijní návštěvě Velké Británie, bylo nejčastějším ekologizačním opatřením britských spaloven odpadu zvýšení komína tak, aby vítr zanesl zplodiny nad oceán. Zdá se, že v důsledku Brexitu by se tato doba a tyto metody mohly snadno vrátit i do energetiky.

Stejně jako ve všem, i v otázkách životního prostředí jsou důsledky Brexitu opravdu nejasné a málokdo očekává v této oblasti jakýkoli pozitivní vývoj.

 

Čtěte také:

O dopadu brexitu na britskou klimatickou politiku má být jasno do podzimu (30.6.2016, EurActiv.cz)

 

Zdroj/autor: Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) EP

01.07.2016 07:17

MŽP prodloužilo termín pro podání žádosti na ekologické zátěže

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín pro příjem žádostí ve 29. a 36. výzvě OPŽP, které jsou zaměřené na specifický cíl 4.3 „Posílit přirozené funkce krajiny" a 3.4 „Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže", a to do 15. července 2015 do 20:00 hodin. K prodloužení termínu příjmu žádostí dochází v návaznosti na technické problémy na straně provozovatele dotačního systému MS2014+ související s nasazením nové instalace RE_7 ze dne 27. 6. 2016, kdy až do 30. 6. 2016 nebylo možné žádost o podporu v IS KP14+ úspěšně finalizovat.

 

 

Dokument ke stažení:

30.06.2016 17:42

SITA CZ je nyní SUEZ Využití zdrojů

K 1. červenci 2016 završí společnost SITA CZ proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále bude vystupovat pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s.

Novým názvem SUEZ Využití zdrojů chce společnost vyjádřit, že odpady považuje za důležité zdroje a jejich využití v oběhovém hospodářství za klíčovou schopnost ve změně přístupu k surovinám. "Přírodní zdroje jsou omezené a evropské státy - stejně jako ČR - jsou závislé do velké míry na jejich dovozu. Proto také hovoříme o revoluci zdrojů," uvedla firma.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Česko je skládkařskou velmocí, nová asociace to chce změnit (29.6.2016)

 

30.06.2016 10:59

IPPC: Ve Věstníku EU vychází závěry o BAT - neželezné kovy

Úředním věstníku Evropské unie (L 174) vyšlo prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů. Finální verze BREF dokumentu se očekává do konce roku 2016 v anglické verzi.

 

 

Dokument ke stažení:

Závěry BAT - neželezné kovy

30.06.2016 09:54

REACH: Cílená konzultace k acetaldehydu

Acetaldehyd (CAS 75-07-0) byl v loňském roce podroben veřejné konzultaci na základě návrhu na jeho harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH). Ta byla ukončena 15. září 2015. Na základě navazujícího červencového zasedání Výboru pro posuzování rizik ECHA vyzývá odbornou veřejnost k předložení připomínek týkajících se studií vlivu acetaldehydu dehydrogenázy (ALDH2) na genetický polymorfismus. Připomínky lze zasílat do 20. července 2016.

 


Odkazy:

 

Zdroj: ECHA

 

 

29.06.2016 21:42

MŽP vydalo sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydal sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

 

Dokument ke stažení:

Sdělení (PDF, 308 kB)

 

29.06.2016 21:17

Téměř 2 miliony půjde na podporu biodiverzity

Konkrétně půjdou dotace na mapování a monitoring druhů i biotopů, na drobné managementové zásahy posilující ochranu ohrožených druhů a péči o krajinu. Příjem žádostí končí 29. 7. 2016 ve 14 h.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. výzvu v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020, Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny v roce 2016, pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity. Jde o prostředky, které nebyly využity v rámci letošní 1. výzvy s celkovou alokací 5 milionů korun.

Vypsané dotace lze použít na posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi. Příjem žádostí končí 29. 7. 2016 ve 14 h.

V roce 2015 bylo do tohoto programu v rámci podpory biodiverzity zapojeno celkem 89 neziskových organizací a uskutečněno 192 dílčích projektů. Díky alokovaným 5 milionům korun tak bylo podpořeno např. mapování mokřadů ve spolupráci s veřejností, transfery obojživelníků přes migrační bariéry, aktivity na podporu hnízdních příležitostí dravců a zpěvných ptáků, ochrana kolonií netopýrů a dále terénní exkurze pro veřejnost. V rámci podpory pozemkových spolků bylo realizováno 34 projektů k zajištění praktické péče o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat odbor obecné ochrany přírody a krajiny, e-mail: Jaroslava.Cejpkova@mzp.cz, tel.: 267 122 252.

 

Dokument ke stažení:

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Zajištění výše dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie (T: 27.6.2016), více ZDE

 

 • Novinky (květen 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Novela NV o seznamu evropsky významných lokalit
 2. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
 3. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 4. Novela vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
 5. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 6. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody CHKO Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
   
 • Vláda (7.7. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. Informace - sucho a nedostatek vody

 

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Průběžné hodnocení programu LIFE (T: 9.9.2016)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů
 2. Nařízení EK 2016/1005 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o anorganické amonné soli
 3. Nařízení EK, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
 4. Shrnutí rozhodnutí EK týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 5. Nařízení EK, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 6. Oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 7. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 14.7. 2016 (26. schůze)

 1. IRZ
 2. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 28.6. 2016 (48. schůze)

 1. Ochrana ovzduší
 2. Ochrana přírody a krajiny
 3. GMO
 4. mezinárodní smlouvy
 5. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 29.6.: Téměř 2 miliony půjde na podporu biodiverzity, více ZDE
 • 21.6.: Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP, více ZDE
 • 14.6.: MŽP podpoří 25 miliony korun environmentální vzdělávání, více ZDE
 • 7.6.: Nové dotace na protipovodňové varovné systémy vyhlášeny! Více ZDE
 • 6.6.: Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE
 • 20.5.: Začal příjem žádostí do programu LIFE, více ZDE
 • 20.5.: Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace, více ZDE
 • Květnová Priorita SFŽP je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou, více ZDE
 • 2.5.: Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny v r. 2016 - II. výzva, více ZDE (T: 29.7.2016)

 • SFŽP: Environemntální vzdělávání, více ZDE (T: 30.7.2016)
 • OPŽP (37. výzva) protipovodňové varovné systémy, více ZDE (T: 31.8.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE, více ZDE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP, více ZDE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

01.07.2016 09:45

Shrnutí kulatých stolů k přípravě energetického programu THÉTA

V rámci přípravy programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA zaměřeného na oblast...
01.07.2016 08:54

Pozor na dovoz suvenýrů. Návrat z dovolené by se vám mohl prodražit

Pokud si z dovolené plánujete přivézt suvenýr pro sebe a své blízké, pečlivě přemýšlejte, co...
01.07.2016 08:30

Elektroodpad můžete nově a zdarma poslat k recyklaci poštou

Unikátní řešení recyklace drobných elektrospotřebičů či baterií je od nynějška k dispozici...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE