ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Elektroodpad, energetika budov a rozhovory nejen s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, to je nové Odpadové fórum - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI

Říjen
   
25.-26.10.

Provoz vodovodů a kanalizací 2016

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
3.11. 12. ročník Konference bezpečnostního managementu
8.11. Odpadový hospodář
8.-10.11. Ochrana ovzduší ve státní správě, XI teorie a praxe
9.11. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 1. termín)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
14.11. OHSAS 18001 - Seznámení s požadavky normy
14.11. Energetická statistika
15.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Hradec Králové - workshop
16.11. ENERGY TOUR 2016 (EPC, ener. audit, PENB...)
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11.

Seminář MŽP k předcházení vzniku odpadů

22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
29.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Brno - workshop
30.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - výhledn na rok 2017
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
6.12. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Most - workshop
8.12. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Olomouc)
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
5.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (Praha)

11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
Únor    
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

21.-22.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM
Březen    
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Duben    
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

27.10.2016 20:36

IPPC: Pozvánka na XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá ve středu 24. listopadu 2016 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, 110 15 Praha 1) zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách. Smyslem Fóra je seznamovat širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT- Best Available Techniques), a zjišťovat zpětnou vazbu z průmyslu, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů a organizací. Na Fóru se každoročně scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z dotčených státních orgánů, krajských úřadů vykonávající státní správu v přenesené působnosti a členové národních technických pracovních skupin.

 

Organizační pokyny MPO:

 • Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 18. listopadu 2016 na adresu: novotnal@mpo.cz nebo se registrujte telefonicky na čísle: 224 853 284.
 • Akce se koná 24. listopadu 2016 v budově MPO (Na Františku 32, 110 15, Praha 1- Staré Město) jednací síň č. 239, I. patro.
 • Registrace účastníků od 8:30 hod do 9:00 hod, oficiální zahájení od 9:00 hod, předpokládaný konec akce v 13:00 hod.
 • Vložné na akci není požadováno.
 • Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

 

27.10.2016 19:00

MPO: Obavy Valonska se podařilo rozptýlit a CETA by měla být přece jen podepsána

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé (CETA) by měla být nakonec podepsána. Poté, co v pondělí 24. října ztroskotala jednání belgického premiéra Charlese Michela s předsedou valonské vlády Paulem Magnettem, pokračovaly i nadále rozhovory se sub-federálními orgány v Belgii ve snaze najít řešení, které by podpis dohody umožnilo.

Poslední balíček dokumentů doplňujících samotnou dohodu odsouhlasila v průběhu dneška všechna společenství a regiony, což bylo ústavní podmínkou podpisu dohody ze strany Belgie. Dodatečné texty již odstraňují veškeré pochybnosti a obavy beze zbytku. Po dnešním schválení na úrovni Stálých zástupců (Coreper) budou dokumenty předány k finálnímu odsouhlasení Radě EU. Podpis dohody se tak přeci jen může uskutečnit. Za Českou republiku dohodu CETA podepíše velvyslanec při EU Martin Povejšil.

CETA bude doprovozena dokumentem, který spolupodepíší zástupci Kanady, Evropské komise a Rady EU. Bude sloužit jako nástroj pro interpretaci jednotlivých ustanovení dohody pro případné budoucí spory. Jednoznačně vyvrací neopodstatněné obavy z možných nežádoucích dopadů dohody.

V reakci na otázky vznesené německým ústavním soudem bude CETA navíc doplněna o společnou deklaraci Evropské komise a Rady EU k ratifikaci a předběžnému provádění dohody. Pokud v některém z členských států posoudí  ústavní soud dohodu jako protiústavní nebo vláda notifikuje selhání ratifikace s konečnou platností, bude ukončeno i předběžné provádění dohody.

Veškeré doplňující dokumenty i text dohody naleznete po jejich schválení na internetové stránce věnované CETA.

 

Užitečné odkazy:

27.10.2016 15:07

Pozvánka na seminář: Modrá úsporám… utopie a praxe

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

 

Je možné získat nějaké dotace na řešení vody v malém?
… Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o.

Ano, k dispozici jsou dotační tituly a další se chystají, avšak ne vždy má smysl řešit věci tak, že za každou cenu čekáme na dotaci, nebo dokonce řešení za každou cenu přizpůsobíme dotaci. Někdy je to naopak - řešení je třeba přizpůsobit dotaci, protože se to vyplatí. Příspěvek tedy bude o  možnostech dotací pro obce i jednotlivce (na čištění odpadních vod, využití srážkových vod) a o okrajových podmínkách, za kterých má smysl se o ně ucházet.

 

Úspory vody a zabezpečení proti haváriím v domě (eVodnik)                                       

… Jiří Kříž, UNISAVERS, s.r.o.

Havárie a vytopení objektů jsou nejčastějšími pojistnými událostmi při provozu domů. Máme hlásiče požárů, ale máme hlásiče úniku vody? Úspory vody a zabezpečení objektů proti nežádoucím únikům a haváriím s využitím konkrétního zařízení popisuje výše uvedený příspěvek.   

 

Ostrovní systémy – aneb jak řešit dům bez napojení na sítě

… Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.

Stále více domů se staví v místech, kde nejsou veřejné sítě, nebo na místech, kde např. není možné zasakovat - uživatelé pak mají klasický problém „Kam s ním?“. Kam s odpadní vodou tak, aby náklady na její likvidaci byly únosné a jak vyřešit zásobování např. když studna začne v letních měsících vysychat.  O řešeních ohledně zásobování vodou (úprava vody, využití dešťovky) a její likvidace (recyklace, bezodtoké systémy, čištění)  pojednává tento příspěvek, který se snaží o systémový přístup.

 

Problematika hygienizace pitné a provozní vody

… Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.        

S rozvodem vody, teplé i studené, a tím spíše užitkové, je spojena i problematika hygienizace. Zásady pro rozvody vody a kanalizace, zařízení a opatření budou diskutovány v tomto příspěvku, který si všimne i příčin několika „afér“ v poslední době.

 

Nakládání s vodami od zdroje po recipient a možné optimalizace
… Ing. Michal Šubrt, ASIO, spol. s r.o. 

V praxi se potkáváme s řešením vody a její kvalitou od úpravy vody přes možnosti recyklace a následné čištění odpadní vody na požadované parametry. Voda se stává nedostatkovým zbožím, zhoršuje se její kvalita, vzrůstá cena a objevují se možnosti její recyklace. U jednotlivých procesů, zejména čištění odpadních vod, se objevují i prostory pro čištění vzduchu s výrazným zlepšením pro životní prostředí, na které je nutno brát zřetel.

 

Recyklace vody a tepla ve wellness centru

… Ing. Vladimír Jirmus, ASIO, spol. s r.o.

Snad všichni provozovatelé objektů s vodními atrakcemi zápasí s ekonomikou provozu, která je závislá na vodě a energiích. Recyklace a rekuperace  je cesta v praxi již ověřená, a tak vedle teorie bude prezentována i již zrealizovaná konkrétní akce.

 

Termíny a místa:

02.02.2017 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

07.02.2017 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice 

08.02.2017 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

14.02.2017 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

16.02.2017 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava

21.02.2017 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

22.02.2017 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc

28.02.2017 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
                       148 28 Praha 4 - Kunratice

02.03.2017 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec  

                        Králové

 

Čas: 09:00 – 14:00

 

Účastnický poplatek:

Vložné 100,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 100,- Kč (+ poštovné).
 

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
- programu celoživotního vzdělávání ČKA
 

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2107733860/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.
 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

 

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

27.10.2016 14:36

Na předsedkyni Grantové agentury ČR byla navržena jaderná fyzička Alice Valkárová

Předsedkyní Grantové agentury ČR (GAČR) by se měla stát doktorka Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na tuto pozici ji dnes navrhla vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Do předsednictva GAČR byl dále navržen mikrobiolog Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, vědecký ředitel centra CEITEC Jaroslav Koča a chemička Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kandidáty musí ještě jmenovat vláda.

Nové vedení GAČR tak nahradí dosavadního předsedu, profesora Ivana Netuku, a členy předsednictva Bohuslava Gaše, Cyrila Höschla a Otomara Linharta, kterým bude v prosinci a lednu končit druhé funkční období. Z dosavadního pětičlenného předsednictva GAČR zůstane ve funkci pouze místopředsedkyně GAČR Stanislava Hronová. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté.

Rada dnes také zvolila dva nové členy výzkumné rady Technologické agentury ČR. Stali se jimi doktorka Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a profesor Tomáš Kruml, CSc. z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Výzkumná rada TAČR má 12 členů včetně předsedy. Dosavadním členům Ing. Pavlu Bartošovi a Ing. Martinu Frélichovi končí funkční období v listopadu. Kandidáty musí ještě jmenovat vláda. Výzkumná rada TAČR navrhuje zaměření oborových komisí, podílí se na přípravě nových programů TAČR a hodnocení jejich výsledků.

 

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (1972) je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy . Zaměřuje se na ekologii půdních organismů a využití mikroorganismů v biotechnologiích. Pracuje jako vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Je laureátem řady ocenění za výzkum, autorem 7 kapitol v knihách, 128 článků v impaktovaných časopisech a více než 5100 citací.

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (1955) vystudoval chemii na Masarykově univerzitě v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Pracovně působil např. ve Francii, USA, Německu Řecku a Norsku, nyní pracuje jako vědecký ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Je autorem šesti monografií a více než 3000 citací.

Prof. Jana Roithová, Ph.D. (1974) absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu chemického inženýrství VŠCHT a Technickou univerzitu v Berlíně. Zabývá se výzkumem organických a organometalických reakcí pomocí hmotnostní spektrometrie. Působí jako vedoucí katedry organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Je laureátkou řady cen za výzkum, publikovala více než 150 článků v zahraničních recenzovaných časopisech.

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. (1947) vystudovala jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde také od roku 1970 působí. Předmětem jejího zkoumání je přímá tvorba párů elektrony a pozitrony. Podílela se na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku. Je autorkou nebo spoluautorkou 272 původních vědeckých prací a více než 10300 citací.

27.10.2016 14:28

ERÚ zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro rok 2017 - elektroenergetika a plyn

Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2017. Lhůta pro podání připomínek je do 11. listopadu 2016 do 12:00 hod, přičemž připomínky musí být zaslány na e-mailovou adresu plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. Připomínky musí být také zaslány v českém jazyce ve formě: připomínka, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do vyhlášky.

A dále ERÚ v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrhy cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku. Lhůta pro podání připomínek je také do 11. listopadu 2016 do 15:00.

 

Dokument ke stažení:

27.10.2016 09:59

Vyšel nový ETV newsletter: ETV jako akcelerátor průniku malých a středních podniků na trh

Právě vyšel nový newsletter, který přináší seznam nedávno ověřených technologií, informace o novém dotačním fondu v Polsku a představení polských ověřovacích orgánů. V České republice a na Slovensku se problematikou ETV zabývá České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC), které nabízí ověření inovativních technologií v technologických oblastech „Materiály, odpady a zdroje“ a "Úprava, čištění a monitorování vody". Newsletter si můžete přečíst ZDE

27.10.2016 09:03

ČSÚ zveřejnil data o odpadech a druhotných surovinách za rok 2015

S růstem ekonomiky souvisí i množství odpadů vyprodukovaných v roce 2015. Celkem se jedná o 26,9 miliónu tun. O 13 % více než v předchozím roce. Největší část odpadů připadala na podniky. V roce 2015 podniky vyprodukovaly 23,2 mil. tun odpadu. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o výraznější nárůst produkce odpadů o 15 %. V roce 2015 bylo v České republice vyprodukováno 3,3 mil. tun komunálního odpadu. Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů mírně zvýšila a v přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů zvýšila o 2 %. V přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Většina odpadu pocházela z běžného svozu. Typicky jde o odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů. 9 % komunálního odpadu tvořil objemný odpad, např. koberce či nábytek. 12 % představovaly odpady pocházející ze zahrad, parků a hřbitovů. A pouhá 2 % připadala na odpady z komunálních služeb, tedy na odpady z čištění ulic a z odpadkových košů.

Z komunálního odpadu se vytřídilo 15 %. Největší podíl tvořil papír (32 %), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6 %). Odděleně sbíraných složek bylo vytříděno 46 kg na obyvatele. Přestože se množství vytříděného komunálního odpadu rok od roku zvyšuje a klesá množství směsného odpadu, přibližně polovina komunálního odpadu končí na skládkách. V roce 2015 bylo tímto způsobem odstraněno 1,8 miliónu tun odpadu. Ve spalovnách bylo spáleno 590 tisíc tun. V recyklačních linkách skončilo 851 tisíc tun komunálních odpadů a v kompostárnách 141 tisíc tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Stále více komunálního odpadu se tak daří opětovně zpracovávat.

Hlavními původci odpadů jsou ekonomické subjekty, které vloni vyprodukovaly 23,2 miliónu tun odpadu. Ve srovnání s předchozím rokem jde o 15% nárůst. Nejvíce těchto odpadů pocházelo z činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi a dále ze stavební a demoliční činnosti. Zvýšilo se také celkové nakládání s odpady. Za pozitivní trend lze označit nárůst objemu recyklovaných odpadů o 23 % oproti předchozímu období.

Podrobnou analýzu vývoje produkce a nakládání s odpady naleznete - ZDE. Nová publikace obsahující data ze šetření Českého statistického úřadu, jež je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu, bude zveřejněna 31. října 2016.

27.10.2016 08:58

ČSÚ: Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU

Výdaje na výzkum a vývoj znovu vzrostly. Vloni dosáhly 88,7 miliardy korun. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,2 %. Výrazně stoupl také počet výzkumných pracovníků. Informace včera zveřejnil Český statistiký úřad (ČSÚ).

Meziročně se výdaje na výzkum a vývoj zvýšily o 3,6 miliardy korun. Více než polovinu z celkových výdajů zaplatily podniky ze svých vlastních zdrojů, necelá třetina šla ze státního rozpočtu a zbývající část z peněz EU. „Za posledních pět let se finanční prostředky utracené za tuzemský výzkum a vývoj zvýšily o dvě třetiny. V letech 2011 a 2012 rostly především díky čerpání dotací z EU. Nyní k nim přibyly i zdroje soukromé, především firem pod zahraniční kontrolou,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj se nejčastěji poměřují k hrubému domácímu produktu. Česko v posledních dvou letech v poměru k velikosti své ekonomiky vynakládá na financování vědy více peněz než většina nových členských států EU, s výjimkou Slovinska. V žebříčku unijních zemí se proto v roce 2014 umístilo na 10. místě, těsně za Nizozemskem, před Irskem a Velkou Británií.

Čím dál významnější pozici zaujímá v českém veřejném výzkumu vysokoškolský sektor. „V posledních třech letech vydaly veřejné vysoké školy na tuto oblast každoročně 20 miliard, tj. o 10 miliard korun více než v roce 2010. Od roku 2011 tak jejich výdaje dosahují vyšších hodnot, než kolik vynakládají na výzkum a vývoj veřejné výzkumné instituce. Dlouhodobě ale platí, že více než polovina všech ročních investic do výzkumu a vývoje připadá na podnikatelský sektor,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Podnikovému výzkumu a vývoji dominuje automobilový průmysl, a to jak z hlediska investic, tak počtu výzkumných pracovníků. V posledních letech ale rostou i výdaje na výzkum a vývoj v podnicích zabývajících se poskytováním ICT služeb a programováním.

Vloni v Česku fungovalo 2 870 výzkumných pracovišť. Ke konci roku se v nich na výzkumu a vývoji podílel rekordně vysoký počet zaměstnanců – celkem 100 tisíc. Polovina z těchto pracovníků působila v podnicích, téměř třetina na veřejných vysokých školách a desetina na pracovištích Akademie věd ČR. Jen vloni u nás bylo nově zaměstnáno 6 tisíc výzkumných pracovníků, z toho polovina v Praze a Brně,“ doplňuje Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Třetinu výzkumných pracovníků představují mladí lidé do 34 let. 92 % zaměstnanců provádějících výzkum a vývoj jsou Češi a 4 % Slováci.

Více informací naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje.

27.10.2016 08:55

Voda by příští rok mohla zdražit o jedno až dvě procenta

Vodné a stočné v Česku by v příštím roce mělo zdražit nejvýše o jedno až dvě procenta. Případné větší zdražení by se mohlo týkat společností, které investovaly za pomoci evropských dotací a nastavený finanční model investice vyžaduje generování peněz z vodného a stočného. Průměrná cena vodného a stočného v ČR nyní činí 83 korun s DPH za metr krychlový vody.

ČTK to na včerejší vodárenské konferenci v Hradci Králové řekl předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) František Barák.

Do vyšší ceny vodného a stočného vodárenské společnosti podle něj promítnou například zdražení chemikálií a jiných vodárenských technologií. Barák připomněl, že současná úroveň inflace činí 0,3 procenta. V ceně se podle něj u některých společností odrazí i vyšší odpisy z majetku a vyšší nájemné, které platí provozovatel majiteli infrastruktury.

Jiné zásadnější cenové vlivy by vodárenské společnosti zasáhnout neměly. "Nedošlo ke změně poplatků, nedošlo ke změně daní, sazba DPH na vodné a stočné 15 procent zůstává beze změny," řekl Barák. Například v Hradci Králové, kde Barák vede společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, podle něj růst vodného a stočného "rozhodně nepřekročí jedno procento".

Nynější ceny vodného a stočného podle SOVAK neumožňují majitelům vodárenských sítí vytvářet takové zdroje, které by jim v dlouhodobém horizontu zajistily úplnou samofinancovatelnost obnovy infrastruktury. Celková hodnota vodohospodářského majetku v Česku je přes jeden bilion korun a podle některých odborníků by roční investice do oprav a obnovy tohoto majetku měly činit přes 20 miliard korun.

Představitelé SOVAK uvedli, že 50 největších členů sdružení za posledních pět let investovalo přes 40 miliard korun. "Ztráty vody v trubní síti klesly z 28 procent na průměrných 15 až 16 procent. To je velmi slušný evropský průměr," řekl ředitel SOVAK Oldřich Vlasák. Dodal, že kvalita vodárenské infrastruktury se velmi liší místo od místa, přičemž největší problémy jsou u malých společností.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017, více ZDE (T: 24.10.2016)
 • Ochrana přírody: 6 návrhů vyhlášky (T: 27.10.2016)

 

Novinky - říjen 2016

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
 • Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech (U: 18.10.2016)
 • Zákon o biocidech (U: 18.10.2016)

 

Vláda - 24.10. 2016

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Senát - 19.10. 2016 (28. schůze)

 • Ovzduší
 • Energetický zákon
 •  Pozemní komunikace
 • GMO

PSP ČR - 18.10. 2016 (50. schůze)

 • Stavební zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Ozonová vrstva
 • Energie
 • Ochrana přírody a krajiny

 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1804 ze dne 10. října 2016 o prováděcích pravidlech k článku 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1802 ze dne 11. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1796 ze dne 7. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2016) 4131)
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 25.10.: MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK, VÍCE
 • 24.10.: Návo Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná, VÍCE

 • 20.10. Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev ,VÍCE
 • 19.10.: MZe vyhlásilo druhou výzvu "Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE
 • 18.10.: MMR vyhlásilo dotace pro obce na pořízení územních plánů, VÍCE
 • 13.10.: Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské projekty i zajištění nestabilních svahů, VÍCE

 • 11.10.: SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE
 • 7.10.: MŽP vyhlásilo nový dotační program na likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE
 • 6.10.: Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, VÍCE
 • 5.10.: Na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP posílá 40 milionů korun, VÍCE
 • 30.9.: Téměř 200 milionů Kč půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • MZe: Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE (T: 30.11.2016)
 • MMR: dotace na pořízení územních plánů, VÍCE (T: 30.12.2016)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE