ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Elektroodpad, energetika budov a rozhovory nejen s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, to je nové Odpadové fórum - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI

Říjen
   
25.-26.10.

Provoz vodovodů a kanalizací 2016

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
3.11. 12. ročník Konference bezpečnostního managementu
8.11. Odpadový hospodář
8.-10.11. Ochrana ovzduší ve státní správě, XI teorie a praxe
9.11. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 1. termín)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
14.11. OHSAS 18001 - Seznámení s požadavky normy
14.11. Energetická statistika
15.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Hradec Králové - workshop
16.11. ENERGY TOUR 2016 (EPC, ener. audit, PENB...)
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11.

Seminář MŽP k předcházení vzniku odpadů

22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
29.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Brno - workshop
30.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - výhledn na rok 2017
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
6.12. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Most - workshop
8.12. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Olomouc)
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
5.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (Praha)

11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
Únor    
21.-22.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM
Březen    
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Duben    
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

27.10.2016 09:59

Vyšel nový ETV newsletter: ETV jako akcelerátor průniku malých a středních podniků na trh

Právě vyšel nový newsletter, který přináší seznam nedávno ověřených technologií, informace o novém dotačním fondu v Polsku a představení polských ověřovacích orgánů. V České republice a na Slovensku se problematikou ETV zabývá České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC), které nabízí ověření inovativních technologií v technologických oblastech „Materiály, odpady a zdroje“ a "Úprava, čištění a monitorování vody". Newsletter si můžete přečíst ZDE

27.10.2016 09:03

ČSÚ zveřejnil data o odpadech a druhotných surovinách za rok 2015

S růstem ekonomiky souvisí i množství odpadů vyprodukovaných v roce 2015. Celkem se jedná o 26,9 miliónu tun. O 13 % více než v předchozím roce. Největší část odpadů připadala na podniky. V roce 2015 podniky vyprodukovaly 23,2 mil. tun odpadu. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o výraznější nárůst produkce odpadů o 15 %. V roce 2015 bylo v České republice vyprodukováno 3,3 mil. tun komunálního odpadu. Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů mírně zvýšila a v přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů zvýšila o 2 %. V přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Většina odpadu pocházela z běžného svozu. Typicky jde o odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů. 9 % komunálního odpadu tvořil objemný odpad, např. koberce či nábytek. 12 % představovaly odpady pocházející ze zahrad, parků a hřbitovů. A pouhá 2 % připadala na odpady z komunálních služeb, tedy na odpady z čištění ulic a z odpadkových košů.

Z komunálního odpadu se vytřídilo 15 %. Největší podíl tvořil papír (32 %), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6 %). Odděleně sbíraných složek bylo vytříděno 46 kg na obyvatele. Přestože se množství vytříděného komunálního odpadu rok od roku zvyšuje a klesá množství směsného odpadu, přibližně polovina komunálního odpadu končí na skládkách. V roce 2015 bylo tímto způsobem odstraněno 1,8 miliónu tun odpadu. Ve spalovnách bylo spáleno 590 tisíc tun. V recyklačních linkách skončilo 851 tisíc tun komunálních odpadů a v kompostárnách 141 tisíc tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Stále více komunálního odpadu se tak daří opětovně zpracovávat.

Hlavními původci odpadů jsou ekonomické subjekty, které vloni vyprodukovaly 23,2 miliónu tun odpadu. Ve srovnání s předchozím rokem jde o 15% nárůst. Nejvíce těchto odpadů pocházelo z činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi a dále ze stavební a demoliční činnosti. Zvýšilo se také celkové nakládání s odpady. Za pozitivní trend lze označit nárůst objemu recyklovaných odpadů o 23 % oproti předchozímu období.

Podrobnou analýzu vývoje produkce a nakládání s odpady naleznete - ZDE. Nová publikace obsahující data ze šetření Českého statistického úřadu, jež je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu, bude zveřejněna 31. října 2016.

27.10.2016 08:58

ČSÚ: Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU

Výdaje na výzkum a vývoj znovu vzrostly. Vloni dosáhly 88,7 miliardy korun. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,2 %. Výrazně stoupl také počet výzkumných pracovníků. Informace včera zveřejnil Český statistiký úřad (ČSÚ).

Meziročně se výdaje na výzkum a vývoj zvýšily o 3,6 miliardy korun. Více než polovinu z celkových výdajů zaplatily podniky ze svých vlastních zdrojů, necelá třetina šla ze státního rozpočtu a zbývající část z peněz EU. „Za posledních pět let se finanční prostředky utracené za tuzemský výzkum a vývoj zvýšily o dvě třetiny. V letech 2011 a 2012 rostly především díky čerpání dotací z EU. Nyní k nim přibyly i zdroje soukromé, především firem pod zahraniční kontrolou,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj se nejčastěji poměřují k hrubému domácímu produktu. Česko v posledních dvou letech v poměru k velikosti své ekonomiky vynakládá na financování vědy více peněz než většina nových členských států EU, s výjimkou Slovinska. V žebříčku unijních zemí se proto v roce 2014 umístilo na 10. místě, těsně za Nizozemskem, před Irskem a Velkou Británií.

Čím dál významnější pozici zaujímá v českém veřejném výzkumu vysokoškolský sektor. „V posledních třech letech vydaly veřejné vysoké školy na tuto oblast každoročně 20 miliard, tj. o 10 miliard korun více než v roce 2010. Od roku 2011 tak jejich výdaje dosahují vyšších hodnot, než kolik vynakládají na výzkum a vývoj veřejné výzkumné instituce. Dlouhodobě ale platí, že více než polovina všech ročních investic do výzkumu a vývoje připadá na podnikatelský sektor,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Podnikovému výzkumu a vývoji dominuje automobilový průmysl, a to jak z hlediska investic, tak počtu výzkumných pracovníků. V posledních letech ale rostou i výdaje na výzkum a vývoj v podnicích zabývajících se poskytováním ICT služeb a programováním.

Vloni v Česku fungovalo 2 870 výzkumných pracovišť. Ke konci roku se v nich na výzkumu a vývoji podílel rekordně vysoký počet zaměstnanců – celkem 100 tisíc. Polovina z těchto pracovníků působila v podnicích, téměř třetina na veřejných vysokých školách a desetina na pracovištích Akademie věd ČR. Jen vloni u nás bylo nově zaměstnáno 6 tisíc výzkumných pracovníků, z toho polovina v Praze a Brně,“ doplňuje Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Třetinu výzkumných pracovníků představují mladí lidé do 34 let. 92 % zaměstnanců provádějících výzkum a vývoj jsou Češi a 4 % Slováci.

Více informací naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje.

27.10.2016 08:55

Voda by příští rok mohla zdražit o jedno až dvě procenta

Vodné a stočné v Česku by v příštím roce mělo zdražit nejvýše o jedno až dvě procenta. Případné větší zdražení by se mohlo týkat společností, které investovaly za pomoci evropských dotací a nastavený finanční model investice vyžaduje generování peněz z vodného a stočného. Průměrná cena vodného a stočného v ČR nyní činí 83 korun s DPH za metr krychlový vody.

ČTK to na včerejší vodárenské konferenci v Hradci Králové řekl předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) František Barák.

Do vyšší ceny vodného a stočného vodárenské společnosti podle něj promítnou například zdražení chemikálií a jiných vodárenských technologií. Barák připomněl, že současná úroveň inflace činí 0,3 procenta. V ceně se podle něj u některých společností odrazí i vyšší odpisy z majetku a vyšší nájemné, které platí provozovatel majiteli infrastruktury.

Jiné zásadnější cenové vlivy by vodárenské společnosti zasáhnout neměly. "Nedošlo ke změně poplatků, nedošlo ke změně daní, sazba DPH na vodné a stočné 15 procent zůstává beze změny," řekl Barák. Například v Hradci Králové, kde Barák vede společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, podle něj růst vodného a stočného "rozhodně nepřekročí jedno procento".

Nynější ceny vodného a stočného podle SOVAK neumožňují majitelům vodárenských sítí vytvářet takové zdroje, které by jim v dlouhodobém horizontu zajistily úplnou samofinancovatelnost obnovy infrastruktury. Celková hodnota vodohospodářského majetku v Česku je přes jeden bilion korun a podle některých odborníků by roční investice do oprav a obnovy tohoto majetku měly činit přes 20 miliard korun.

Představitelé SOVAK uvedli, že 50 největších členů sdružení za posledních pět let investovalo přes 40 miliard korun. "Ztráty vody v trubní síti klesly z 28 procent na průměrných 15 až 16 procent. To je velmi slušný evropský průměr," řekl ředitel SOVAK Oldřich Vlasák. Dodal, že kvalita vodárenské infrastruktury se velmi liší místo od místa, přičemž největší problémy jsou u malých společností.

26.10.2016 19:15

Novela stavebního zákona prošla prvním čtením

Dne 19. října byla zahájena 50. schůze poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanci mají na programu zejména novely stavebního zákona, zákona o obalech, ochranu ovzduší z pohledu pohonných hmot a ochranu přírody a krajiny. Již tento pátek by měli poslanci ve třetím čtení schalovat novelu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Poslanci se táké budou zabývat ratifikací Pařížské klimatické dohody.

 

 

 

Aktuality z jednání:

26.10.

 • Stavební zákon: Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu prošla prvním čtením. Novelu dále projednají výbory ve lhůtě 60 dnů: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (garanční výbor), Výbor pro životní prostředí a Hospodářský výbor. Již nyní je evidováno pět pozměňovacích návrhů - přehled ZDE. Je pravděpodobné, že k novele zákona bude ve Sněmovně pořádán odborný seminář.

 

21.10.

 • Dnešní body na programu: ochrana přírody a krajiny, ochrana ozónové vrstvy nebyly projednány, schůze byla přerušena ve 14 hodin, pokračovat bude v úterý 25.10. ve 14 hodin
 • Zelená nafta: Poslaneckou sněmovnou dnes ve třetím čtení prošla novela zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty pro živočišnou výrobu. Nárok na vratku za spotřební daň za pohonné hmoty budou mít zemědělci v živočišné výrobě, včetně pracovníků v lesích a rybářů. Vratku ze zelené nafty již v současnosti dostávají zemědělci podnikající v rostlinné výrobě a zemědělští podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost na zemědělském i lesním půdním fondu.

 

Přehled vybraných bodů programu:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - prvé čtení St 26. 10., 3. bod
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - třetí čtení  Pá 21. 10., 7. bod
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení  Pá 21. 10., 5. bod
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - třetí čtení  Pá 21. 10., 6. bod
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení 

 

 

Anotace předpisů:

 

Stavební zákon

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) mění kromě zákona o územním plánování a stavebním řádu i dalších 43 souvisejících právních předpisů. Novela stavebního zákona má podle předkladatele - ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přinést zefektivnění povolovacích řízení, jejich zkrácení a současně i zavádí možnost pouze jednoho povolovacího řízení - tzv. koordinované řízení. Změny provedené ve stavebním zákoně jsou promítnuté i do dalších souvisejících zákonů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.


Na úseku územního plánování dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení; v takových případech na rozhodnutí o pořízení aktualizace nebo změny bude navazovat přímo zpracování návrhu, v těchto případech se dále navrhuje sloučit společné jednání a veřejné projednání návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace,
 • cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen z 2 na 4 roky, ustanovení o průběžných aktualizacích doplňujících databáze při vzniku nových skutečností se nemění,
 • bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy (dosud omezeno na územní plánování),
 • ve vztahu k správnímu řádu a  soudnímu řádu správnímu budou zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti, dosavadní 3 roky u územně plánovací dokumentace působí velkou nestabilitu a nejistotu v území a zejména komplikují přípravu území pro výstavbu,
 • v  navazujících řízeních, v rámci kterých budou posuzovány záměry na provedení změn v území, budou soulad s územně plánovací dokumentací, stejně jako naplňování cílů a úkolů územního plánování a koordinace využití území zajišťovány formou závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu,
 • podmínkou účinnosti aktualizace a změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění úplného znění této dokumentace po aktualizaci nebo změně z důvodu odstranění pochybností o aktuálním znění platné územně plánovací dokumentace,
 • územní studii bude smět nechat zpracovat i žadatel/investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru na provedení změny v území,
 • dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu.

 

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zavedení možnosti spojení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení (v dosavadním legislativním procesu nazývaným koordinované řízení) s vydáváním jednoho rozhodnutí, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (vybraných staveb speciálních a jiných); příslušným k vedení tohoto řízení u obecných staveb bude obecný stavební úřad, u vybraných dopravních staveb speciální stavební úřad, u vodních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do koordinovaného řízení nebo do samostatného územního řízení,
 • navrácení kolaudačního řízení v případech, kdy nebude možné vydat kolaudační souhlas.

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kgCO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.
 
Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.


Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Novela zákona upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Upravuje dále ustanovení týkající se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementace nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z MŽP na soukromé subjekty. A v neposlední řadě doplňuje sankční ustanovení a povinností vybraných provozovatelů zařízení a rozšíření pravomocí ČOI.

Novela upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Tzv. nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smí být podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik certifikovaný v souladu s článkem 10 tohoto nařízení (tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb.). Při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. Navrhuje se proto stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

V návaznosti na nové povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2017.


Ochrana přírody a krajiny (ST501):

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje jednotnou právní úpravu pravidel pro všechny národní parky, při zachování hierarchie a kontinuity právních předpisů v této oblasti. Podle MŽP jde o řešení systémové, které zároveň zohledňuje vazby na související právní předpisy (zejm. lesní zákon, zákon o myslivosti, stavební zákon). Cílem má být zajištění maximální účelnosti při procesu vyhlašování národních parků, tj. předejít administrativně náročnému procesu vyhlašování národních parků samostatnými zákony.


Ochrana přírody a krajiny (ST739):

Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zájem na ochraně přírody. Novela zákoan by měla být účinná od 1. ledna 2017.

 

26.10.2016 17:18

Lesy pokrývají třetinu Česka

Česko se čím dál víc zalesňuje. V současnosti lesy zabírají 34 procent plochy republiky. Proti období první republiky vzrostla hmota stromů na dvojnásobek. Od roku 1990 kromě let 2006 a 2007 po likvidaci škod po orkánu Kyril byl vždy vyšší přírůstek lesa než těžba. Loni bylo v lesích 693 milionů metrů krychlových dřeva.  Dnes to na tiskové konferenci uvedl ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem Jaromír Vašíček. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

26.10.2016 17:01

IPPC: Konečná verze revidovaného dokumentu BREF - čistění odpadních vod a odpadních plynů

Na stránkách Evropského úřadu pro IPPC byla uveřejněna konečná verze revidovaného dokumentu BREF “Běžné čistění odpadních vod a odpadních plynů/Systémy managementu v chemickém průmyslu” (z angl. Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector - CWW). Dokument v angl. jazyce si můžete stáhnout níže.

 

 

Dokument ke stažení:

Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (20MB)

26.10.2016 08:21

MŽP pořádá konferenci k předcházení vzniku odpadů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci Evropského týdne pro snižování množství odpadů pořádá dne 22. listopadu 2016 konferenci zaměřenou na téma předcházení vzniku odpadů a možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v Praze. Konference je určena pro zástupce obcí, které chtějí změnit nakládání s odpady na vyšší stupeň odpadové hierarchie. Zároveň budou na konferenci předány ocenění celkem šesti obcím v rámci soutěže Odpadový Oskar. Konference je zdarma. Další informace najdete na webu ministerstva ZDE.

 

25.10.2016 19:30

Mezi priority Komise na příští rok patří i oběhové hospodářství

Evropská komise dnes představila svůj pracovní program na příští rok, ve kterém se zaměří na plnění deseti priorit stanovených na začátku svého mandátu. Program na rok 2017 obsahuje 21 klíčových iniciativ a 18 nových návrhů v rámci program REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU). Mezi klíčové iniciativy patří například iniciativa na podporu mladých, implementace akčního plánu pro oběhové hospodářství, implementace strategie pro jednotný digitální trh, implementace plánu energetické unie zaměřená na nízkouhlíkovou dopravu a mobilitu, implementace strategie jednotného vnitřního trhu, plán na spravedlivější zdanění společností nebo implementace balíčku pro ochranu dat, který by měl být zveřejněn v prvním čtvrtletí 2017. Celý pracovní program Komise naleznete ZDE

 

Zdroj: CEBRE

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017, více ZDE (T: 24.10.2016)
 • Ochrana přírody: 6 návrhů vyhlášky (T: 27.10.2016)

 

Novinky - říjen 2016

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
 • Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech (U: 18.10.2016)
 • Zákon o biocidech (U: 18.10.2016)

 

Vláda - 24.10. 2016

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Senát - 19.10. 2016 (28. schůze)

 • Ovzduší
 • Energetický zákon
 •  Pozemní komunikace
 • GMO

PSP ČR - 18.10. 2016 (50. schůze)

 • Stavební zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Ozonová vrstva
 • Energie
 • Ochrana přírody a krajiny

 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1804 ze dne 10. října 2016 o prováděcích pravidlech k článku 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1802 ze dne 11. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1796 ze dne 7. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2016) 4131)
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 25.10.: MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK, VÍCE
 • 24.10.: Návo Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná, VÍCE

 • 20.10. Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev ,VÍCE
 • 19.10.: MZe vyhlásilo druhou výzvu "Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE
 • 18.10.: MMR vyhlásilo dotace pro obce na pořízení územních plánů, VÍCE
 • 13.10.: Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské projekty i zajištění nestabilních svahů, VÍCE

 • 11.10.: SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE
 • 7.10.: MŽP vyhlásilo nový dotační program na likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE
 • 6.10.: Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, VÍCE
 • 5.10.: Na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP posílá 40 milionů korun, VÍCE
 • 30.9.: Téměř 200 milionů Kč půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • MZe: Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE (T: 30.11.2016)
 • MMR: dotace na pořízení územních plánů, VÍCE (T: 30.12.2016)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE