ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je Energetické využití odpadů. V textech naleznete široký tematický rozsah od energetického využití bioodpadu po úvahy o spalování komunálního odpadu od řady autorů: Petra Mydlila, Adama Moravce nebo Vladimíra Ucekaje. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
24.8. Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 25.8.
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.8. iKURZ: Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus
Září    
5.9. Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 8.9.
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
6.9. IUCLID6 - praktický kurz
7.9. Kurz REACH-IT 3.0
8.9. Bezpečnostní listy (snadno) a správně
8.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 1. termín)

8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
12.9. iKURZ: Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus
13.9. Ochrana ovzduší - legislativní novinky
Opakování: 14.9.
14.-15.9. Povodně a hospodaření s vodou
15.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Hradec Králové)

19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
19.9. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PRAHA
20.-22.9. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

20.9. Tvorba bezpečnostních listů; PRAHA
21.9. Nakládání s vodami v roce 2016, změny v prováděcích předpisech a připravovaná novela zákona pro rok 2017
Opakování: 22.9.
21.9. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PRAHA
21.-23.9.

Konference Biologicky rozložitelné odpady

22.9.

Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI

29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
18.10.-29.11. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
24.-25.10. Třetí ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín))

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

Novinky

29.08.2016 12:55

CNG stanice a chytré mobilní aplikace

CNG stanice v ČR v posledních měsících velmi rychle v ČR přibývají. Informace o celé této síti lze dnes získat i prostřednictvím mobilních telefonů. Existují již 4 aplikace zdarma, najdete je pod názvy ŠKODA CNG, 2 aplikace se jménem CNG stanice a již déle než 4 roky také v aplikaci CNGvitall. Standardně aplikace umí zobrazit seznam nejbližších stanic nebo je ukázat na mapě, poskytují informace o otevírací době stanic atd. Ve všech aplikacích je také možné si vyznačit své oblíbené stanice. Přesto se aplikace v některých možnostech odlišují.

 

Aplikace ŠKODA CNG

Tato aplikace je nejkomplexnější a slouží řidičům již nejméně 2 roky. Obsahuje navíc, jako jediná z těchto čtyř dostupných aplikací, CNG stanice nejen v ČR, ale po celé Evropě. V aplikaci lze hledat okolo aktuální pozice, nebo zadáním konkrétního města a má i plánovač trasy. Řidiči zde najdou i kontaktní telefon. Její další výhodou je například to, že pouhým kliknutím na adresu stanice se přepnete do navigace (vyzkoušeno na Androidu). Jako bonus se dozvíte podrobné informace o vozech ŠKODA na CNG. Aplikaci lze stáhnout z Windows Phone Store nebo z Google Play.

Aplikace je dostupná pro další následující země: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Finsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Itálie Velká Británie a Dánsko.

Výhodou dalších dvou aplikací s názvem CNG stanice (obou poskytovatelů, Pražská plynárenská i RWE) je častá aktualizace, nové stanice jsou v jejich aplikacích dříve než ve druhých dvou uvedených.

 

CNG stanice (Pražská plynárenská)

V polovině května letošního roku představila svoji aplikaci i Pražská plynárenská (PP). Tuto aplikaci je možné stáhnout tak jako předešlé zdarma do svých zařízení, pracujících s operačními systémy Android, iOS nebo Windows Phone Store. Aplikace znázorňují všechny stanice jak na mapě, tak v seznamu, navedou k nejbližší stanici, sdělí základní informace atd. Má tlačítko "navigovat" a u stanic Pražské plynárenské obsahuje aktuality (například uzavření stanice při rekonstrukci atd.). Jako bonus najdete informace o cenách pro zákazníky PP.

 

CNG stanice (RWE / Innogy)

Zhruba tři týdny po aplikaci Pražské plynárenské představila svoji mobilní aplikaci i další člen Českého plynárenského svazu, společnost RWE (od října 2016 nově Innogy). Tato aplikace je zatím k dispozici ke stažení prostřednictvím telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Do konce roku 2016 ale vznikne i varianta pro systém iOS. Aplikace má tlačítko "navigovat" a obsahuje informaci o počtu a typu koncovek. Jednotlivá tankovací místa si uživatelé mohou uložit mezi své oblíbené cíle na cestě. Díky propojení s navigací lze v aplikaci naplánovat spolehlivou trasu s možnostmi tankování, dokáže hledat i okolo aktuální pozice nebo zadáním konkrétního města. Mapa aplikace zobrazuje všechny stanice CNG po cestě. V rámci aktualizací by měla být aplikace navíc brzy doplněna i o aktuální ceny paliva CNG a upozornění na servisní přestávky jednotlivých stanic. Aplikaci lze stáhnout pomocí odkazu http://bit.ly/1UhrR7W.

 

CNGvitall

Tato aplikace byla na českém trhu jako zcela první a to již v červnu 2012, slouží tedy řidičům již déle než 4 roky. Přehledná aplikace po otevření ukazuje ihned jmenný seznam podle měst a otevírací dobu, což výrazně urychluje získání informace o ideální CNG stanici. Tato aplikace se také odlišuje tím, že lze vyhledávat i podle toho, zda je u stanice obchod, restaurace, mycí linka, nebo i stojan na benzin atd.

 

Mapa CNG stanic na internetu

Nejaktuálnější, i s čerstvě otevřenými CNG stanicemi, najdete vždy přehledně stanice na mapě na internetu (CNG4YOU) - ZDE

 

29.08.2016 09:15

Za únik kouře s obsahem zinkového prachu uložila ČIŽP pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni uložili společnosti dvě pokuty v celkové výši 140 tisíc korun. Pokuta ve výši 100 tisíc byla uložena podle zákona o integrované prevenci za správní delikt, kterého se společnost jako provozovatel zařízení tím, že téměř rok nedodržovala na odtahu odpadního vzduchu (kouře s obsahem zinkového prachu) z pozinkovny v souladu s provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší pro provoz moření a žárové zinkovny.

„Při plánované kontrole na místě jsme zjistili, že při provozu této části technologie po provedeném zinkování docházelo při otevření vrat zakrývajících prostor pozinkovací vany ke značným únikům kouře s obsahem zinkového prachu do vnitřního prostoru výrobní haly. Odtud infiltrací (otevřenými světlíky nebo vraty) se tyto znečišťující látky dostávaly do volného ovzduší, čímž docházelo k ohrožování jeho kvality v dané lokalitě,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni. Přitom podle schváleného provozního řádu měl být odpadní vzduch z prostoru pozinkovací vany odsáván ventilátorem, zinkový prach měl být zachycován v odlučovacím zařízení a přečištěný odpadní vzduch vypouštěn výduchem do volného ovzduší. Podle provozního řádu tak mělo být dosahováno 95 % účinnosti, aby škodlivé látky z této části provozu neunikaly do prostoru haly.

Inspektoři při kontrole na místě v zařízení také zjistili, že výše uvedená společnost neshromažďovala odpady utříděně podle druhů a kategorií. Například v kontejneru na shromažďování plastových zpevňovacích pásků se nacházel plastový kanystr od peroxidu a v kontejneru určeném ke shromažďování komunálního odpadu byly vedle smetků z dílen umístěny i cca dvě desítky odpadních brusných kotoučů. Inspektoři zjistili i pochybení provozovatele v hlášení o produkci a nakládání s odpady za r. 2014, když došlo k záměně identifikačního kódu u jednoho ze subjektů, kterému provozovatel předal odpady. Následovala pokuta ve výši 40 tisíc korun.

29.08.2016 08:45

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují některé regulované ceny pro POZE

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Návrh cenového rozhodnutí se týká ceny za činnost povinně vykupujícího a ceny za vydání záruky původu.

 

 

Dokument ke stažení:

Návrh cenového rozhodnutí

29.08.2016 07:42

Průzkum: EU by měla dělat více pro ochranu životního prostředí

Ochrana našeho zdraví, zachování biodiverzity, opatření proti změnám klimatu jsou jenom některé z oblastí, které spadají pod hlavičku ochrana životního prostředí. Podle dvou třetin Evropanů by Evropská unie v této oblasti měla být aktivnější než doposud. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, které si nechal zpracovat Evropský parlament. Více o jeho výsledcích, a také co mají poslanci rozpracováno v legislativě životního prostředí, se dozvíte v tomto článku.

67% Evropanů by podle výsledků Eurobarometru chtělo, aby EU dělala v ochraně životního prostředí více, a 52% respondentů hodnotí současná opatření jako nedostatečná. S dnešním stavem je naopak spokojený každý pátý Evropan a má za to, že v přístupu Unie není nutná změna.

Předseda výboru pro životní prostředí, italský lidovec Giovanni La Via, výsledky komentoval slovy: „Obavy Evropanů vyjádřené v průzkumu Eurobarometr sdílíme, a proto jsme odhodláni pracovat na nových návrzích v boji proti klimatickým změnám a na ochranu životního prostředí. Pařížská konference o klimatu otevřela novou kapitolu a máme před sebou mnoho ambiciózních cílů. Evropská unie měla na tuto významnou dohodu velký vliv a v současnosti pracuje na tom, aby závazky převedla v efektivní opatření.“

 

Převést závazky z Paříže v konkrétní opatření

Na čem tedy EU a poslanci v současné době konkrétně pracují? Pravomoci Evropské unie jsou v oblasti životního prostředí poměrně rozsáhlé a může tak nastavovat pravidla pro čistotu ovzduší a vod, odpadové hospodářství, opatření proti klimatickým změnám a mnohé další oblasti.

Parlament a členské státy se v červenci dohodli na nové legislativě o kvalitě ovzduší, kterou se zavádí přísnější limity na emise hlavních znečišťujících látek včetně oxidů dusíku, pevných částic a oxidu siřičitého. Parlament rovněž vyšetřuje skandál „dieselgate“ s podvody u emisních testů automobilů a zřídil za tímto účelem zvláštní vyšetřovací výbor.

Poslanci pracují na lepším hospodaření s odpady. Evropa se snaží přejít na oběhové hospodářství, aby se věci a suroviny opět používaly nebo recyklovaly, a také skoncovat se záplavou plastového odpadu z igelitových tašek.

Jak již bylo řečeno, aktuálně Unie připravuje implementaci pařížské dohody o klimatu z minulého listopadu. Reformuje proto systém obchodování s emisemi, do roku 2030 plánuje snížit emise skleníkových plynů o nejméně 40% a podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie. K efektivnějšímu využívání elektrické energie by měla také přispět změna v označování energetické účinnosti domácích spotřebičů, které dali poslanci nedávno zelenou.

Země Evropské unie mají krom toho světově největší koordinovanou síť chráněných oblastí: Natura 2000 pokrývá 18% území EU a 6% jejích mořských ploch a vyžaduje stálou péči.

 

Jak to vidí Češi

Skoro třetina respondentů v Česku je toho názoru, že Evropská unie dělá pro ochranu životního prostředí tak akorát a není nutná změna přístupu. Jestliže v celoevropském průměru by 67% občanů chtělo více opatření EU, mezi Čechy se tak vyjádřilo jenom 51% dotazovaných. V celkovém žebříčku čtrnácti politik, kde se hodnotilo očekávání od EU, je životní prostředí pro nás až na devátém místě. Prioritní oblasti, kde očekáváme více opatření EU, přitom jsou: terorismus, kontrola vnějších hranic, otázky migrace a boj proti daňovým podvodům. Detailní přehled o výsledcích průzkumu získáte ZDE.

27.08.2016 08:19

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu k vyjádření

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo pracovní návrh Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Akční plán je implementačním plánem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky, schválené usnesením vlády č. 861 dne 26. října 2015. Toto usnesení ukládá ministrovi životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády zajistit přípravu návrhu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a do 31. prosince 2016 jej předložit vládě. Podněty pro další práci s návrhem Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu je možno podávat do 9. září 2016 a to v písemné podobě na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 nebo v elektronické podobě na e-mail: napadaptace@mzp.cz. Veškeré informace k adaptacím na změnu klimatu a související dokumenty najdete na webu ministerstva ZDE.

 

Dokument ke stažení:

26.08.2016 20:12

Další studie ukázala, že biopaliva nejsou ekologická

Nová studie Michiganské univerzity, vydaná ve čtvrtek, ověřovala předpoklad, že biopaliva jsou ekologičtější než klasická paliva fosilní. Opět se ukázalo to, co víme už z několika dřívějších výzkumů – není to pravda.

Profesor John DeCicco z Ústavu pro energetiku, který výzkum vedl, se soustředil na celý cyklus výroby biopaliv, tedy nejen na to, co vypouští do vzduchu auta poháněná třeba biolihem, ale i na to, jak takový biolíh vznikl.

Zjistil, že posledních jedenáct let pracují regulační orgány USA s nesprávnými daty. Podle něj bylo zapotřebí analyzovat zemědělskou půdu a co se s ní děje. Od roku 2005, kdy vláda vydala nařízení o implementaci biopaliv, se rozrostla produkce kukuřice a sójových bobů, určených pro výrobu biopaliv, trojnásobně. Přitom podíl oxidu uhlíku klesl jen o 37 procent.

Celý proces dopravy, sázení, údržby, sklízení a přetváření totiž výrazně převyšuje ekologickou zátěž (uhlíkovou stopu), kterou za sebou zanechává proces těžby, dopravy a výroby z klasické ropy. „Pokud jde o emise, tak se ukazuje, že biopaliva jsou horší než benzín,“ shrnul výsledky John DeCicco.

DeCicco ale čelí i kritice, že jeho výzkum financoval Americký petrolejářský institut (API), který se snaží biopaliva z trhu vytlačit. Profesor na tyto námitky odpověděl, že API byl jediný sponzor, který chtěl tento nezávislý výzkum financovat.

Výsledky mu také daly argumenty proti Agentuře pro ochranu životního prostředí, která podle něj nepracuje tak, jak by měla. Sama agentura si totiž nezadala žádnou studii o dopadu biopaliv na životní prostředí už více než šest let, přitom zákon určuje, že tak má činit každé tři roky.

 

Zdroj: Novinky.cz

26.08.2016 12:39

Teplárny: Kontinulání dotační výzva by pomohla rychlejší obnově parovodů

Dodavatelé tepla pokračují v modernizaci soustav zásobování teplem a v nahrazování dožívajících parovodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody. Teplárny, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, letos v pěti městech nahradí přes 10,5 km tras parních rozvodů. Loni to však bylo 20,5 kilometrů. Meziročně tak došlo k výraznému zpomalení tempa rekonstrukcí.

„Bohužel se potvrdily naše obavy, že se opožděné vypsání výzvy z programu podpory Úspory energie v SZT1 nepříznivě promítne do objemu investic na modernizaci rozvodů tepla v letošním roce, protože se nepodaří přidělení dotací vyřídit před začátkem stavební sezony,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. „V rámci první výzvy byly podány žádosti o dotace na projekty s celkovými způsobilými výdaji 2,4 miliardy korun, takže očekáváme, že v příštím roce by tempo rekonstrukcí parních rozvodů mělo výrazně zrychlit,“ domnívá se Hájek.

Do budoucna by tempo rekonstrukcí mohlo urychlit také vypsání kontinuální výzvy namísto dnešní kolové. „Projekty by se hodnotily v pořadí podání žádostí. Žadatelé by tak nemuseli čekat, jak dopadne vyhodnocení všech ostatních projektů ve výzvě a mohli by svůj projekt rychleji uskutečnit,“ vysvětluje Hájek. O vypsání kontinuální výzvy neúspěšně usilovalo Teplárenské sdružení ČR už loni. „Pokusíme se znovu se správcem programu o přechodu na kontinuální výzvu jednat, věřím, že napodruhé můžeme uspět,“ dodává Hájek.

Nové moderní rozvody, v nichž místo páry přenáší teplo voda, přinášejí citelné snížení ztrát. Spotřeba paliva může klesnout až o celou osminu, což přispívá ke stabilizaci ceny tepla a také ke zlepšení kvality ovzduší. Moderní technologie horkovodních výměníkových stanic přinášejí zákazníkům efektivní a úspornou distribuci tepla při zvýšení jejich komfortu a bezpečnosti.

Rekonstrukce tepelných sítí však lze zpravidla realizovat jen v létě a projekty vyžadují dlouhodobou pečlivou přípravu včetně naplánování uzavírek komunikací. V případě rozsáhlejších tepelných sítí se proto rekonstrukce provádějí po částech a jsou rozplánované i na léta dopředu.

Teplárny Brno zahájily výměnu několika desítek kilometrů zastaralých parovodů za efektivnější horkovody už v roce 2010. Čekalo se hlavně na vybudování podzemních kolektorů v centru města. Cílem rozsáhlého projektu, který je naplánován až do roku 2020 a vyžádá si investice téměř 1,5 miliardy korun, je snižování tepelných ztrát v distribuční soustavě a ve výměníkových stanicích. Letos se vymění v Brně 5,7 kilometru tras parovodů, včetně části propojení dvou základních provozů Špitálka a Červený mlýn. Díky němu by se měly snížit ztráty tepla asi o 15 500 GJ/rok. To je spotřeba tepla více než 600 domácností.

V Českých Budějovicích započala přestavba parovodů na horkovodní systémy už v roce 2006. Dnes je pilířem dlouhodobé koncepce rozvoje Teplárny České Budějovice do roku 2025. V letošním roce byla provedena optimalizace parovodu pro Jihočeskou univerzitu, část byla modernizována a část nahrazena horkovodem. Další etapou pokračoval několikaletý projekt náhrady parních rozvodů také v Náchodě a poslední stovky metrů parovodu byly zrušeny v průmyslové zóně v Ostrově nad Ohří.

 

1Program podpory Úspory energie v SZT je vypsán v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

26.08.2016 09:36

Pozvánka na seminář: Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj

Komora daňových poradců ČR pořádá seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční dne 8. září 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cílem semináře je rekapitulace současného stavu a poznatků z aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů. Díky širokému spektru vystupujících bude problematika zasazena jak do širšího kontextu podpory výzkumu a vývoje, tak budou prezentovány poznatky státní správy a komentovány zkušenosti z praktické aplikace odčitatelné položky z pohledu daňových poplatníků. Součástí programu je i rekapitulace základních principů pro posouzení výzkumu a vývoje v návaznosti na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Podrobný program a přihlašovací formulář na seminář naleznete na stránkách KDP ČR.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, VÍCE (T: 9.9.2016)

 • Návrh nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, VÍCE (T: 29.8.2016)

 

Novinky (srpen 2016)

 • Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (POZE)
 • Novela zákona o IRZ a ISPOP
 • Novela zákona EIA (dopravní stavby)

 

Vláda - 24.8. 2016

 • Novela vodního zákona (poplatky, limity...)
 • Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu

 

Senát - 24.8. 2016 (27. schůze)

 • Biocidy
 • Energetický zákon

PSP ČR - 28.6. 2016 (48. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)
 • Průběžné hodnocení programu LIFE (T: 9.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 26.8.: MŽP schválilo dotace téměř za 40 milionů na obnovu vodních ploch a zpracování autovraků, VÍCE
 • 16.8.: Přes 700 milionů korun z peněz EU půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 16.8.: Financování zpracování územních plánů pro obce, VÍCE

 • 15.8.: Rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí a nové výzvy, to je nová Priorita, VÍCE
 • 2.8.: Nové dotace na odpadové hospodářství vyhlášeny! VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • OPŽP (37. výzva) protipovodňové varovné systém - VÍCE (T: 31.8.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika - VÍCE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.08.2016 12:55

CNG stanice a chytré mobilní aplikace

CNG stanice v ČR v posledních měsících velmi rychle v ČR přibývají. Informace...
29.08.2016 09:15

Za únik kouře s obsahem zinkového prachu uložila ČIŽP pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni uložili společnosti dvě pokuty v...
29.08.2016 08:45

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují některé regulované ceny pro POZE

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE