Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

V rámci tématu Staré ekologické zátěže nejdete v únorovém čísle exkluzivní report, věnovaný sanačnímu průzkumu v dalekém Mongolsku. Je každoročně pořádaný ohňostroj skutečně tak škodlivý? Dozvíte se ve studii uskutečněné na půdě Českého hydrometeorologického ústavu. Překvapivé výsledky své studie oznámilo Centrum ekonomických a tržních analýz CETA. Podle ní monopolní systém třídění obalů v Česku se zvyšuje nákladovou efektivitu a míru třídění. Téma polemiky pro únor bylo "Kdo je sládkařská lobby"  - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
24.2. Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
28.2. HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
28.2-2.3. Věda Výzkum Inovace 2017
28.2-1.3. XXI. jarní konference Asociace energetických manažerů
Březen    
1.3. Vodovodní přípojky
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY - základní přehled povinností v OŽP
2.3. Sumarizace základních a rozhodujících povinností z předpisů péče o životní prostředí pro malé a střední právnické osoby a podnikající fyzické osoby
2.3. Vodní hospodářství 2017
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
7.3. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
7.3. OCHRANA OVZDUŠÍ
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
16.3. Aktuální požadavky chemických předpisů při výrobě, dovozu, uvádění na trh a používání chemických látek a směsí
21.3. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 22.3., 28.3., 25.4., 26.4., 27.4., 16.5.
21.3.-11.5. REKVALIFIKAČNÍ KURZ "OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD"
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí   
23.3. Seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
29.-30.3.

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017

30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
31.3. Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém
Duben    
4.-5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (2 dny)
4.-5.4. 17. energetický kongres ČR
5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (1 dny)
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.-7.4. RECYCLING 2017
11.4.

OBALY V PRAXI 2017

11.4.

CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

11.4. Chemické látky a BOZP – novinky v roce 2017
Opakování: 12.4.
12.4. Informační zákony v praxi
18.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 19.4., 12.9.
20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

24.02.2017 17:37

Veolia bude nově dodávat pitnou vodu pro více jak 350 tisíc obyvatel Srí Lanky

V mezinárodní soutěži na realizaci rozsáhlého vodohospodářského systému v lokalitě Greater Matale vybrali představitelé Srí Lanky jako komplexního dodavatele společnost Veolia. Lokalita se nachází v centru země 150 kilometrů od hlavního města Kolomba. Veolia zde postaví a zprovozní v následujících letech celkem pět nových úpraven vody ve městech Matale (výroba 30 tis. m3/d), Ambanganga (výroba 18 tis. m3/d), Ukuwela, Udatenna a Rattotta (každá úpravna s výrobou 9 tis. m3/d). Součástí dodávky bude i realizace distribuční sítě pitné vody (celkem 430 km) a přípojek, dále dvanácti vodojemů a pěti automatizovaných čerpacích stanic pitné vody. Díky této investici budou nově zajištěny centralizované dodávky kvalitní pitné vody pro víc než 350 tis. lidí v oblasti.

Srí Lanka má oproti České republice výrazně vyšší úroveň srážek (více jak 2 000 mm/rok oproti 634 mm, které napršely v České republice v minulém roce). „Přístup k vodě je klíčovým faktorem růstu měst, jejich obyvatel a ekonomiky. Vidíme, jak naše řešení dnes pomáhá celé oblasti Srí Lanky v jejím ekonomickém rozvoji. Zároveň je to součást našeho poslání zajišťovat světu zdroje,” uvedl Claude Laruelle, ředitel Veolia’s Global Enterprises.

 

Autor: Ondřej Beneš, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Zdroj: SOVAK ČR

 

24.02.2017 17:30

Praha má první analýzu pro regulaci dopravy při smogových situacích

Hlavní město má první podklad pro tvorbu regulačního řádu, který by umožnil při vyhlášení smogových situací účinně regulovat automobilovou dopravu. Ta je v Praze největším zdrojem znečištění ovzduší. Rešerše srovnává dopravní opatření používaná evropskými zeměmi a městy k rychlému snížení znečišťujících látek v ovzduší při vzniku smogové situace.
 

 


Operativní opatření je možné rozdělit do následujících skupin:

 • omezení vjezdu automobilů
 • omezení rychlosti jízdy
 • rozšíření podpory MHD
 • motivování obyvatel k dobrovolnému nepoužívání osobních automobilů


Opatření na omezení vjezdu jsou uplatňována buď formou omezení určité skupiny vozidel s příslušným stářím a emisemi, nebo formou zákazu vjezdu části vozidel bez kvalitativního výběru. První způsob se využívá zejména tam, kde je zaveden systém emisních známek, popřípadě permanentních nebo dočasných nízkoemisních zón (příkladem je Francie, Itálie, Německo). Druhý způsob představuje redukci vjezdu na základě koncového čísla registrační značky vozidla a omezuje tak celkový počet automobilů bez ohledu na jejich emisní charakteristiky (příkladem je Španělsko, Norsko). Některá města kombinují oba výše zmíněné přístupy.

Druhým opatřením je omezení rychlosti v části města, popřípadě na hlavních komunikacích přivádějících dopravu do města (Grenoble, Madrid). Míra omezení rychlosti je pro vybraná města individuální.

Kromě omezování osobní, popřípadě nákladní, dopravy řada měst využívá městskou hromadnou dopravu v podobě navýšení spojů anebo snížení ceny za přepravu. Dále podporu elektromobilů a sdílení automobilů a některá města podporují nebo plánují umožnit práci z domu u zaměstnanců města nebo podporu cest do zaměstnání mimo dopravní špičku (Bergen, Stuttgart). Všechna města pak apelují na své obyvatele, aby využívali hromadnou dopravu místo osobních automobilů, a to i tam, kde žádná jiná opatření nezavádějí.

Hlavní město nyní bude vypracovávat další podklady a analýzy, které by určily, jaká opatření by byla vhodná konkrétně pro Prahu. Zde bude nutné brát v úvahu například skutečnost, že město nemá v současné době stanoveny nízkoemisní zóny, které mohou mít při omezování automobilové dopravy v době smogových situací významnou roli.

 

Čtětet také:

Praha připravuje regulační řád pro oblast dopravy při smogových situacích (21.2.2017)

 

 

24.02.2017 17:07

ČEZ jako první spouští pronájem baterií k solárním elektrárnám

Energetická společnost ČEZ začíná jako první česká firma pronajímat baterie k solárním elektrárnám. Svým zákazníkům nabídne systém společnosti Sonnen, do které před dvěma lety ČEZ investoval. Systém obsahuje nejen baterii, ale i střídač nebo software propojený s mobilní aplikací. Přes ni lze využití baterie sledovat a ovládat. Za půjčení baterie zaplatí zákazníci ČEZ 15 tisíc korun měsíčně včetně dovozu a montáže. Vedle toho je už od loňského roku možné baterii také zakoupit, a to od 110 tisíc korun. Pokud se pronajímateli baterie osvědčí a rozhodne se ji do šesti měsíců od začátku pronájmu koupit, bude mu z nákupní ceny odečtena částka za pronájem. Na zakoupení baterie mohou zájemci čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

24.02.2017 09:57

Poslanci schválili konec poskytování platových tašek zdarma

Dnes odpoledne bude zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci by měli hned první den projednat vrácené zákony senátem a to dvě novely zákona o ochraně přírody a krajiny (národní parky, finanční náhrady) a také novelu zákona o látkách poškozující ozonovou vrstvu. Na konci února by mělo přijít na řadu druhé čtení novely stavebního zákona. První březnové dny by zas měly patřit prvnímu čtení novely vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší a také ratifikaci Pařížské dohody. Schůzi budeme sledovat a přinášet Vám aktuální informace.

 

 

Aktuality:

24.2.:
 • Obaly: Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákona o obalech ve znění pozměňovacích návrhů. Původně novela počítala s tím, že nebude možné bezplatně poskytovat lehké plastové tašky do 50 mikronů. Podle schváleného pozměňovacího návrhu se tento zákaz rozšíří na všechny plastové tašky. Výjimka pro tašky do 15 mikronů (například sáčky na pečivo) zůstala zachována. Poslanci také schválili pozměňovací návrhy garančního výboru pro životní prostředí, který například snižuje procentuální využití obalového odpadu na 75% z původních 80%. Dále dochází k zúžení povinnosti pro prodejce nápojů s prodejní plochou nad 200 m2. Nově budou muset nabízet ve vratných zálohovaných obalech jen stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky, pokud nabízí tyto nápoje v nevratných zálohovaných obalech. Novelu dále projedná senát. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2 (ANO: A1, A2, A3, D)
 • Ochrana přírody - národní parky: pokračování projednávání bylo zařazeno na 1.3. jako první bod programu

 

22.2.:
 • Obaly: třetí čtení novely zákona o obalech bylo z důvodu absence ministra životního prostředí přerušeno. Třetí čtení novely by mělo proběhnout v pátek 24.2.2017. Garanční výbor (VZP) ve svém stanovisku doporučuje přijmout pozměňovací návrhy jak samotného výboru pro životní prostředí tak poslance Robina Böhnishe, který rozšiřuje zákaz poskytování plastových tašek zdarma na všechny plastové tašky mimo tašek do 15 mikronů (například sáčky na pečivo...). Dokumenty: Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2.

 • Zákon o pohonných hmotách: novela (sněmovní tisk 861) schválena ve 3. čtení, novela upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic - více ZDE
 
21.2.:
 • schůze přerušena do středy 22. února do 9 hodin
 • Ochrana přírody - národní parky: přerušeno
 • Ozonová vrstva: poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění schváleném senátem. Anotaci předpisu a informaci o pozměňujících návrzích senátu najdete níže.
 • Ochrana přírody - finanční náhrady: poslanci neschválili novelu zákona o ochraně přírody a krajiny podle níž by stát přestal platit státu za ochranu přírody ve státních lesích

 

Přehled vybraných bodů programu:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/6/ - vrácený Senátem  (Út 21. 2., 1. bod)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/5/ - zamítnutý Senátem (Út 21. 2., 2. bod)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/2/ - vrácený Senátem (Út 21. 2., 3. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - druhé čtení (Út 28. 2., 3. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení  (St 1. 3., 8. bod po bloku 3. čt.)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení  (St 1. 3., 7. bod po bloku 3. čt.)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení (Čt 2. 3., 1. bod v 11.00 hodin)

 

Anotace předpisů:

Vodní zákon

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.


Nejzásadnější body a cíle novely:
 • Převod poplatkové agendy ve vodním zákoně a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se:
  • geologických prací spojených se zásahem do pozemku;
  • zavedení možnosti posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů;
  • odpadních vod a závadných a nebezpečných látek;
  • speciálních servisních zařízení jako součásti vodní cesty;
  • ochrany před povodněmi a záplavových území;
 • Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kgCO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.
 

Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.


Stavební zákon

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) mění kromě zákona o územním plánování a stavebním řádu i dalších 43 souvisejících právních předpisů. Novela stavebního zákona má podle předkladatele - ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přinést zefektivnění povolovacích řízení, jejich zkrácení a současně i zavádí možnost pouze jednoho povolovacího řízení - tzv. koordinované řízení. Změny provedené ve stavebním zákoně jsou promítnuté i do dalších souvisejících zákonů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.


Na úseku územního plánování dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení; v takových případech na rozhodnutí o pořízení aktualizace nebo změny bude navazovat přímo zpracování návrhu, v těchto případech se dále navrhuje sloučit společné jednání a veřejné projednání návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace,
 • cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen z 2 na 4 roky, ustanovení o průběžných aktualizacích doplňujících databáze při vzniku nových skutečností se nemění,
 • bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy (dosud omezeno na územní plánování),
 • ve vztahu k správnímu řádu a  soudnímu řádu správnímu budou zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti, dosavadní 3 roky u územně plánovací dokumentace působí velkou nestabilitu a nejistotu v území a zejména komplikují přípravu území pro výstavbu,
 • v  navazujících řízeních, v rámci kterých budou posuzovány záměry na provedení změn v území, budou soulad s územně plánovací dokumentací, stejně jako naplňování cílů a úkolů územního plánování a koordinace využití území zajišťovány formou závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu,
 • podmínkou účinnosti aktualizace a změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění úplného znění této dokumentace po aktualizaci nebo změně z důvodu odstranění pochybností o aktuálním znění platné územně plánovací dokumentace,
 • územní studii bude smět nechat zpracovat i žadatel/investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru na provedení změny v území,
 • dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu.

 

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zavedení možnosti spojení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení (v dosavadním legislativním procesu nazývaným koordinované řízení) s vydáváním jednoho rozhodnutí, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (vybraných staveb speciálních a jiných); příslušným k vedení tohoto řízení u obecných staveb bude obecný stavební úřad, u vybraných dopravních staveb speciální stavební úřad, u vodních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do koordinovaného řízení nebo do samostatného územního řízení,
 • navrácení kolaudačního řízení v případech, kdy nebude možné vydat kolaudační souhlas.

Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (více o projednávání v Senátu - ZDE)

Novela zákona upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Upravuje dále ustanovení týkající se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementace nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z MŽP na soukromé subjekty. A v neposlední řadě doplňuje sankční ustanovení a povinností vybraných provozovatelů zařízení a rozšíření pravomocí ČOI.

Novela upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Tzv. nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smí být podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik certifikovaný v souladu s článkem 10 tohoto nařízení (tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb.). Při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. Navrhuje se proto stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

V návaznosti na nové povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

 

24.02.2017 09:15

Změny v Operačním programu Životní prostředí

Ve středu 22. února 2017 se za účasti zástupce SP ČR konalo 6. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPŽP 2014-2020. Změny se dotknou kotlíkových dotací, kde již nebudou podporovány kotle spalující jen uhlí a dále se změna dotkne Pravidel pro žadatele a příjemce.

Významným úspěchem, který se podařilo prosadit je skutečnost, že v 2. výzvě již nebudou podporovány kotle spalující pouze uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle. Toto by mělo vést k dalšímu zlepšení ovzduší v krajích, kde jsou lokální topeniště, vedle dopravy a průmyslu, významným zdrojem znečišťujících látek v ovzduší. Další novinkou je skutečnost, že z programu by nově neměly jít na tzv. "mikro" energetická opatření, tedy například na lepší zateplení střechy nebo půdních prostor. Na tato opatření bude možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Dalším bodem jednání byla úprava dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce", kde se podařilo prosadit, že instalace fotovoltaických systémů bude možné nově provádět i jako opatření v rámci dílčích energeticky úsporných opatření renovace veřejných budov. Doposud toto bylo možné pouze v rámci celkové energeticky úsporné renovace. Bude tak možné čerpat finanční prostředky v rámci Prioritní osy č. 5 "Energetické úspory" i na dodatečné instalace například v případě budov, které již v minulosti byly zatepleny apod.

 

Podotýkáme, že v příštím týdnu by měla proběhnout tisková konference MŽP, kde ministersvo představí změny

 

Zdroj: SP ČR

24.02.2017 08:48

Legislativní rada vlády doporučila schválit lesní zákon

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu čtyři body - z toho: LRV schválila lesní zákon, dále přerušila návrh zákona o realitním zprostředkování, novelu zákona o myslivosti a návrh zákona o platebním styku.

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Obsahem navrhované novely lesního zákona je výslovný zákaz prodávat státní lesy. Tento zákaz však nemůže být z praktických důvodů absolutní a v určitých případech je třeba možnost prodeje státních lesů zachovat. Jedná se o směny pozemků a prodej spoluvlastnických podílů státu (zejm. z důvodů zcelování pozemků), prodej tzv. odloučených lesních pozemků, vydání věci podle restitučních právních předpisů a o případy, které budou odůvodněny veřejným zájmem. V těchto případech tedy bude nadále možné státní pozemky prodávat, ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství.

Vláda se k přijetí této novely zavázala v Koaliční smlouvě, kde se v části věnované rozvoji zemědělství a venkova mimo jiné uvádí „Nebudeme privatizovat státní lesy“ a „Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech“.

Zákon předkládá Ministerstvo zemědělství (MZE).

LRV doporučila vládě návrh zákona schválit.

 

Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování):

Posílení ochrany spotřebitele či zvýšení úrovně poskytovaných služeb. To jsou jen některé cíle, které si klade nově chystaný zákon o realitním zprostředkování. Realitní zprostředkování dosud není upraveno žádným zvláštním zákonem, což přispívá k situaci, kdy se na realitním trhu pohybuje řada neprofesionálních realitních zprostředkovatelů bez potřebné odborné způsobilosti. V řadě případů pak dochází díky jejich neodbornému postupu k poškození klientů a celkově tak klesá důvěra spotřebitelů v realitní služby.

Zákon o realitním zprostředkování by měl výrazně posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů, a to zejména díky:

- nastavení požadavků na odbornou způsobilost realitních zprostředkovatelů (vzdělání kombinované případně s praxí nebo zkouška)

- povinnosti uzavření profesního pojištění realitního zprostředkovatele

- nastavení pravidel pro poskytování informací klientovi (např. požadavek na srozumitelnost a čitelnost textu)

- úpravě smlouvy o realitním zprostředkování (požadavek na její písemnou formu; povinnou náležitostí budou i informace o závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti, případně informace o tom, zda realitní zprostředkovatel vybírá provizi i od druhé strany). Povinnou přílohou smlouvy bude také výpis z veřejného seznamu (zejména list vlastnictví z katastru nemovitostí). Klientovi zároveň musí být poskytnut dostatečný časový prostor, aby se mohl s obsahem smlouvy seznámit

- úpravě podmínek, za kterých může smlouva o realitním zprostředkování odkazovat na další listiny nebo dokumenty, které nejsou součástí smlouvy (platí i pro obchodní podmínky) – klient s nimi musí být prokazatelně seznámen

- nastavení pravidel pro sjednání doložky o výhradním realitním zprostředkování (tzv. exkluzivita), včetně doby, na kterou jí lze uzavřít

- úpravě podmínek pro splatnost provize, ta bude primárně splatná až okamžikem uzavření hlavní smlouvy (tj. např. kupní smlouvy)

- sankcím, a to jednak soukromoprávním – kdy se realitní zprostředkování v případě, že realitní zprostředkovatel nedodrží některé zákonem stanovené povinnosti, bude považovat za bezúplatné. A dále veřejnoprávním, a to v případě, kdy nebude výkon realitního zprostředkování zajištěn odborně způsobilou osobou nebo realitní zprostředkovatel nebude mít uzavřené povinné pojištění odpovědnosti, případně nebude splněna podmínka bezúhonnosti u zákonem vymezených osob.

Návrh zákona má přispět k celkovému posílení důvěry v realitní zprostředkování, což by se mělo v konečném důsledku pozitivně projevit i v nárůstu počtu realitních transakcí realizovaných za účasti realitního zprostředkovatele.

Zákon předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

Hlavním účelem předkládané novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je snížení škod působených spárkatou zvěří na zemědělských plodinách a pozemcích a škod na lesních kulturách.

Pro dosažení tohoto cíle se upravuje nastavení plánu chovu a lovu spárkaté zvěře i kontrola jeho plnění včetně úlohy orgánu státní správy myslivosti, jehož pravomoci se posilují. Rovněž se reguluje vnadění a přikrmování zvěře, řeší se úprava životního prostředí jako základní atribut v přímé vazbě na výskyt a četnost zvěře, zvýšení odbornosti úředníků a mysliveckých hospodářů, podporuje se spolupráce mezi hospodařícími subjekty a uživateli honiteb. Při projednávání novely bylo řadou subjektů zaujato negativní stanovisko nikoliv kvůli předkládané novele jako takové, ale pro obavu z otevření procesu tvorby honiteb, což tato novela neobsahuje.

Novela zákona o myslivosti nechce otevírat ani měnit proces tvorby honiteb, stejně tak snižovat minimální výměru honitby. Pokud v průběhu dalšího projednání nebudou tyto podmínky splněny, pak bude Ministerstvo zemědělství usilovat o přerušení legislativního procesu a stažení návrhu novely.

Novela představuje jeden z nástrojů na řešení škod způsobených spárkatou zvěří, který by měl být aplikován v horizontu několika nadcházejících let. Další případné systémové změny jsou otázkou navazujících jednání o koncepčním dokumentu, který určí směřování myslivosti v České republice v budoucnu.

Zákon předkládá Ministerstvo zemědělství (MZE).

LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

 

Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku:

Důvodem předložení návrhu zákona je závazek České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu. Cílem navrhované právní úpravy je tedy dosažení souladu právních předpisů ČR a EU.

Předkládá se nový zákon o platebním styku a stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zrušit. V souvislosti s přijetím nového zákona o platebním styku se navrhují změnit některé související předpisy. Nový zákon o platebním styku přináší regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF).

LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

 

 

24.02.2017 08:06

MetLife je první „uhlíkově neutrální“ pojišťovnou v USA

Společnost MetLife, Inc. (burzovní index NYSE: MET) dnes oznámila, že dosáhla svého cíle z roku 2015 stát se „uhlíkově neutrální“. Je první pojišťovací společnosti ve Spojených státech amerických, které se to podařilo.

Společnosti MetLife se podařilo minimalizovat svou uhlíkovou stopu díky integraci trvalé udržitelnosti a nejlepších postupů v oblasti energetické efektivity v provozech firmy po celém světě a následné kompenzace zbývajících emisí prostřednictvím investic do projektů na snižování uhlíku.

„Společnost MetLife se snaží být zodpovědnou firmou a brát v úvahu environmentální problémy v celém svém podnikání na celém světě,“ řekl Marty Lippert, výkonný viceprezident a vedoucí globální technologické a provozní divize společnosti MetLife. „Strategie udržitelného podnikání nejenom snižuje environmentální dopady, ale zároveň zvyšuje renomé naší společnosti.“

Příklady snahy společnosti MetLife související s udržitelným rozvojem v jejích provozovnách zahrnují:

 • Certifikát třídy Platinum Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí (Leadership in Energy and Environmental Design) (LEED) pro pobočku společnosti MetLife ve Washingtonu D.C. a Glogální technologický kampus v Cary v Severní Karolíně. Společnost MetLife v současné době provozuje na celém světě 19 závodů s certifikátem LEED (odpovídá téměř čtyřem milionům čtverečních metrů zastavěné plochy), a šest těchto závodů získalo certifikát třídy Platinum.
 • Snížení energie o téměř 30 procent v závodech, které firma vlastní a provozuje ve Spojených státech amerických.
 • Spolupráce s nejdůležitějšími dodavateli na snížení environmentálního dopadu prostřednictvím dodavatelského řetězce organizace.
 • „Zelené“ investice ve výši 9,7 miliard amerických dolarů, které zahrnují vlastnické podíly ve 37 větrných a solárních elektrárnách, kapitálové podíly ve 48 závodech s certifikací LEED a 3 miliardy amerických dolarů v projektech obnovitelné energie.

 

Tyto snahy představují hlavní prvky globálních environmentálních cílů společnosti z roku 2015, které zahrnují:

1. Stát se do roku 2016 uhlíkově neutrální a tento stav udržet i do dalších let.

2. Snížit do roku 2020 energetickou spotřebu o 10 procent oproti stavu v roce 2012.

3. Do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů na určitých místech o 10 procent oproti roku 2012.

4. Do roku 2020 přesvědčit stovku nejdůležitějších dodavatelů společnosti MetLife, aby zveřejnili své emise skleníkových plynů a aktivity na jejich snížení.

Péče společnosti MetLife přesahuje její vlastní dopady na životní prostředí. Aby pomohla kompenzovat zbývající emise uhlíku, podporuje šest projektů na snižování emisí certifikovaných třetími stranami, které podporují trvale udržitelný rozvoj. Jde například o:

 • Iniciativy pro instalaci sporáků na solární energii v Číně, které by pomohly rodinám přejít od vaření, při kterém používají uhlí k 100% obnovitelné energii.
 • Projekt Snížení emisí z odlesňování a degradace lesů (REDD+), který chrání tropické deštné pralesy v Kolumbii. Tato snaha pomáhá zachovat deštné pralesy a zmírňuje mýcení a další neudržitelné zemědělské postupy.
 • Ve Spojených státech amerických podporuje společnost MetLife projekt na zachycení emisí z největší spalovny nerizikových odpadů v New Yorku a transformaci plynů na čistou energii.

Postupy společnosti MetLife v oblasti environmentálních cílů odráží dlouhodobé úsilí společnosti o snížování jejího dopadu na životní prostředí. Nedávné úspěchy společnosti MetLife v této oblasti jsou například:

 • Společnost získala uznání organizace CDP (dříve Carbon Disclosure Project) za přední místo v oblasti vykazování a řešení problémů týkajících se změn klimatu. CDP je nezisková organizace, která posuzuje práci více než 5 000 firem z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
 • Byla zařazená do loňského severoamerického žebříčku udržitelnosti North American Dow Jones Sustainability Index, na který jsou zařazovány přední firmy, které jsou úspěšné na poli trvalé udržitelnosti.
 • V roce 2016 získala společnost MetLife ocenění Climate Leadership Award od americké Agentury na ochranu životního prostředí za své nové cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

 

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com

 

O společnosti MetLife

MetLife, Inc. (burzovní index NYSE: MET), včetně svých poboček a dceřiných společností (dále jen „MetLife“), je jednou z největších společností poskytujících životní pojištění na světě. Společnost MetLife, založená v roce 1868, je světovým poskytovatelem životního pojištění, rent, zákaznických benefitů a služeb v oblasti správy aktiv. MetLife má zhruba 100 milionů zákazníků a provozy v téměř 50 zemích a zaujímá přední pozici na trzích ve Spojených státech amerických, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

24.02.2017 07:48

Měděná nádoba na vodu pro vaše zdraví?

Na Státní zdravotní ústav (SZÚ) se obrátil spotřebitel s dotazem, zda je opravdu zdraví prospěšné pít vodu z měděné nádoby a kolik takové vody by se mělo vypít. Dotaz vychází z internetové nabídky na prodej nové měděné nádoby (konvice) určené pro pitnou vodu. V závěru SZÚ uvádí, že používat měděné nádoby na vodu jako zdroj dodatečného přívodu mědi do organismu je nevhodný a pro zdraví rizikový nápad. Při vypití 1-2 litrů vody denně se několikanásobně překročí doporučený a bezpečný denní příjem, což představuje zdravotní riziko zvláště pro osoby s poruchou metabolismu mědi.

 

 

Dokument ke stažení:

Upozornění Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu na možné zdravotní riziko pití vody z měděné nádoby (234,18 KB)

23.02.2017 14:40

Program vědecké konference TVIP 2017 je opět pestrý!

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017 letos proběhne ve dnech 21. – 23. března v Hustopečích u Brna. TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Přihlášky účasti je možné zasílat do 1. března 2017.

Odpadové fórum opět pojímá celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží se účastníci mohou těšit i na témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

APROCHEM tematicky pokrývá řízení rizik obecně, tj. včetně průmyslových rizik a rizik ovlivňujících správu regiónů, měst a obcí. Významnou část bude věnovat zkušenostem z implementace směrnice k SEVESO III. Podtitulem „Připravme se na budoucnost“ chce upozornit na rizika přicházející s prosazováním všeho, co nazýváme „smart“. Konference nezapomíná ani na problematiku nových materiálů a inovativních technologií rozvíjející nové technické obory a sloužící ku prospěchu životního prostředí. Na tuto oblast se pořadatel České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) zaměřuje zejména v souvislosti se svou akreditací na ověřování inovací evropskou metodikou ETV.

 

ODPADOVÉ FÓRUM

Pořadatelé mimo jiné neustále usilují o zkvalitňování odborného programu, a tak prohloubili spolupráci s dosavadními odbornými partnery a navázali spolupráci s partnery novými. Novým partnerem je například Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší při VŠCHT v Praze garantující nedávno rozšířenou část symposia - o téma ochrany ovzduší. Odborné zaměření sekce ponese podtitul „Udržitelné zdroje energie“. Příspěvky účastníků partnera jsou zaměřeny na tři základní oblasti v rámci řešení globálních klimatických změn. První oblastí je výzkum procesů záchytu oxidu uhličitého emitovaného při spalovacích procesech. Uvedené metody jsou známé pod souhrnným označením CCS (carbon capture and storage). Druhou oblastí je vývoj metod uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a třetí prezentovanou oblastí je vývoj bezpečných jaderných reaktorů, jež by umožnily nahradit fosilní paliva.

Častým tématem tradiční odpadové části budou biologicky rozložitelné odpady (BRO). Například zástupci Ústavu Inženýrství Ochrany životního prostředí UTB Zlín představí výsledky svých prací zaměřených na nové možnosti využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrolidonu (PVP) nebo využití jílových materiálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a kreatinového hydrolyzátu. Dále pak představí možnosti průmyslového kompostování jakožto racionálního způsobu nakládání s BRO za současných legislativních podmínek. Diskutovány budou jejich technologické, provozní a ekonomické parametry. Zajímavé pak bude doplnění v podobě osobní zkušenosti z pohledu měst a obcí. Reprezentant města Prachatice přednese příspěvek „Bioodpad řešíme společně“ vyhodnocující provoz nově otevřeného sběrného dvora a kompostárny včetně zahájení třídění bioodpadu, a to z pohledu dosažených výsledků odpadového hospodářství.

Účastníci se také mohou těšit na zajímavý příspěvek „Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích“ zástupců Ústavu procesní a zpracovatelské techniky z ČVUT v Praze. Na vybrané technologii bude demonstrováno, že díky vyšším výkupním cenám produktů (chemicky cenné látky a kapalná biopaliva) a maximálnímu využití odpadní suroviny i emisních plynů lze dosáhnout pozitivní ekonomické bilance procesu. Téma biorafinerie bude dále diskutováno z pohledu výroby bioplynu. Současná technologie výroby bioplynu z lignocelulózových odpadů je málo účinná a bez využití dotací ekonomicky nerentabilní. Příspěvek se tak zaměří na možnosti provozování bioplynových stanic v konceptu biorafinerie s variantním posouzením hospodárnosti provozu.

Odpadovou problematiku doplní také pohled na stále populárnější nanomateriály. Přednáška zástupců Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU OstravaNanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti“ poukáže na skutečnost, že si společnost s tímto novým druhem odpadů, u něhož nejsou alarmující ani tak nebezpečné vlastnosti jako spíše jeho množství, neví rady zejména po legislativní a technologické stránce jejich zpracování ve fázi odpadu. Na evropské úrovni dosud neexistují pravidla pro nakládání s nanoodpady, nejsou zařazeny ani v katalogu odpadů, a tak tato problematika představuje výzvu nejen pro výzkumné pracovníky.

Sekce věnovaná odpadním vodám nabídne například přednášku „Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod“ společnosti ASIO, spol. s r.o., která se zaměřuje na celosvětový trend snižování provozních nákladů komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Zajímavostí pak je zaměření se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO). Ekonomikou se bude zabývat také přednáška „Experimentální model vyhnívací nádrže ČOV“ z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Konkrétně pak metodou správného promíchávání vyhnívacích nádrží v ČOV mající vliv na produkci bioplynu a zanášení dna.

 

APROCHEM

Konference TVIP 2017 se neomezuje pouze na území České Republiky a akce se zúčastní i zástupci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinské univerzity v Žiline. Zástupci fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity představí v rámci konference APROCHEM projekt „Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather“, zaměřující se na vývoj systematického rámce pro rizikový management. Fakultní tým je mimo jiné odpovědným řešitelem balíčku WP3 (Land Transport Vulnerability), jehož součástí je řešení tří úkolů: 1. identifikace a přehled potenciálních prvků kritické pozemní dopravní infrastruktury a možných poruch v důsledku působení extrémního počasí, 2. přehled metod na ochranu kritické pozemní dopravní infrastruktury, 3.  možné dopady na společenskou zranitelnost.

Představení dalších přednášek:

 • Štefan Győrög (KÚ Jihočeského kraje) se zaměří na řešení problematiky objektů, ve kterých podnikatelé nakládají s nebezpečnými látkami. Podle něj nelze postupovat pouze podle zjednodušených ustanovení zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcích předpisů.
 • Adam Hendrych (MV-GŘ HZS ČR) se zabývá analýzou rizik zpracovanou jednotlivými hasičskými záchrannými sbory krajů (ve spolupráci s dalšími partnery a orgány veřejné správy) na krajskou úroveň. Pozornost zpracovatelů byla soustředěna zejména na hrozby, které byly předchozí celostátní analýzou vyhodnoceny jako nepřijatelné.
 • Kateřina Blažková (HZS Moravskoslezského kraje) bude informovat o postupech a zásadách, které HZS vedly k zařazení 15 objektů dle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B. Pro tyto objekty stanovil krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zóny havarijního plánování podle nové vyhlášky.
 • Josef Senčík (VUBP, v. v. i.) se zmíní o svých zkušenostech při územním plánování a navazujících řízeních, kdy nejsou brány v úvahu cíle prevence závazných havárií a to při udržování vzájemných odstupů mezi SEVESO podniky a obytnými budovami. Příspěvek představí možná řešení.
 • Josef Petr (Hexion, a.s.) zmíní stručný popis bezpečnostních procedur, které jsou používány ve společnosti Hexion, a.s. pro zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků, technologických procesů a okolí areálu společnosti.
 • Miroslav Dítě (TLP, spol. s r.o.) bude informovat o šestnácti praktických zkušeností s vývojem legislativy prevence závažných havárií, aplikací a kontrole plnění požadavků prevence havárií (SEVESO III).
 • Vilém Sluka (VÚBP, v.v.i.) se zmíní o požadavcích a mantinelech při posouzení rizik. Identifikuje nedostatečné zpracování posouzení, následné příčiny a následky, včetně poučení z posudků návrhů bezpečnostní dokumentace.
 • Zuzana Galajdová (DHL IT Services s.r.o.) bude hodnotit individuální riziko incidence a mortality kolorektálního a plnícího karcinomu v JMK a celostátním měřítku za období 2007-2015. Ty mají rostoucí trend, přičemž riziko incidence převyšuje riziko mortality a vykazuje výrazně progresivnější tendenci.
 • Jaroslav Rožnovský (Mendelova univerzita v Brně) se zaměří na problematiku změny klimatu. Lze odhadovat, že se změny klimatu na našem území budou v nejbližších desetiletích projevovat zvyšováním teploty vzduch, ale množství srážek bude v podstatě stejné. Proto bychom se měli zabývat riziky jako jsou četnější výskyt sucha, lokálních povodní, rychlých změn teploty vzduchu s extrémními projevy apod.
 • Marian Němec (AEC a.s.) se zaměří na tzv. hybridní válku jejímž největším problémem je fakt, že ji jen velmi těžko rozpoznáme. V příspěvku odpoví na otázky, zda je čas začít panikařit nebo zda je vůbec možné se před tímto fenoménem chránit a jakým způsobem.

 

Bohatý odborný program bude jako každý rok zpestřen exkurzemi, které se připravují. Uvažuje se o návštěvě Báňské záchranné služby (HBZS) nebo provozu společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. s připravenou degustací. Účastníci mohou své přihlášky zasílat až do 1. března 2017 na stránkách konference www.tvip.cz, kde jsou uvedeny veškeré informace o akci. Příjem přihlášek příspěvků byl ukončen, avšak v případě zájmu je stále možné kontaktovat pořadatele a individuálně se s ním domluvit.

 

 

Přehled přihlášených příspěvků - ZDE

23.02.2017 14:20

Evropská komise zveřejnila Country Reports

Ve středu 22. února 2017 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářských výzev a politik pro členské státy EU, tzv. Country Reports. Tyto analýzy hrají důležitou roli v procesu evropského semestru. Jednak představují zhodnocení vládní hospodářské politiky ze strany Evropské komise a přinášejí tak cenný pohled zvenčí, jednak jsou důležitým podkladem pro přípravu národních programů reforem a konvergenčních programů, které vláda zasílá Komisi každoročně v dubnu.

Country Report pro Českou republiku je zaměřena zejména na následující strukturální výzvy a témata:

 • veřejné finance a daňová politika;
 • trh práce, vzdělávání a sociální politika;
 • investiční politika;
 • výzkum a vývoj;
 • energetika a účinné využívání zdrojů;
 • veřejná správa.

 

V květnu navrhne Evropská komise členským státům doporučení, která na počátku léta schvaluje Rada EU. České republice byla v loňském roce adresována tři doporučení. Ta směřují do fiskální oblasti, regulační a administrativní zátěže, dále také do tematiky veřejných zakázek, systému výzkumu a vývoje, sektoru vzdělávání a do otázek inkluzivity trhu práce.

 

Dokument ke stažení:

 

23.02.2017 12:49

Konec plastových tašek zdarma?

Blíží se konec rozdávání plastových tašek v obchodech zdarma. Poslanci by měli v pátek 24. 2. ve třetím čtení schválit normu, která to od roku 2018 zakáže. Většina obchodních řetězců je sice už je v tomto ohledu napřed, ale například obchody s textilem nebo sportovním zbožím stále u pokladny nabízí plastové tašky zdarma. O podrobnostech k novele hovořil ve Studiu 6 na ČT 24 Ladislav Trylč z odboru odpadů MŽP. Video ZDE

23.02.2017 11:15

ČSÚ: Energetická náročnost českých domácností klesá

Nejrozšířenější energií je elektřina. Využívá ji všech 4,3 miliónu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % z nich. Největší objem energií spotřebují Češi na vytápění. Většina rodin vlastní počítač a pračku. Sušičky či klimatizace jsou ale výjimkou. Ohledně aut dáváme přednost benzinu. Vyplývá to z nejnovějších výsledků šetření Českého statistického úřad.

Průměrná roční energetická náročnost českých domácností klesá, hlavně díky zateplení nebo výměně oken. Před dvaceti lety se pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt. V roce 2015 dosáhla 65 gigajoulů. Struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu, se ale mění. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní jde jen o 13 %. „Domácnosti upouštějí od uhlí. Naopak více využívají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, jako je palivové dřevo, pelety nebo fotovoltaické systémy. Těmito způsoby získávají více než polovinu veškeré spotřebované energie“ shrnuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Konkrétně na topení používají české domácnosti přibližně dvě třetiny veškerých energií, které spotřebují. V roce 2015 šlo o 196 585 terajoulů. Nejčastěji využívají dálkově dodávané teplo, zemní plyn nebo obnovitelné zdroje. Druhý největší podíl rovnající se 17,4 % spotřebovaných energií se vztahuje k ohřevu vody, k němuž se používá hlavně dálkově dodávané teplo, zemní plyn a elektřina. Na osvětlení a chod domácích spotřebičů připadá 7,2 % veškeré energie, o něco méně pak na vaření. Klimatizaci využívají české domácnosti zatím ojediněle. Provoz těchto zařízení představuje jen 0,1 % celkové spotřeby.

Energo 2015 ukazuje, že naprostá většina rodin je vybavena pračkou, televizí i počítačem. Zcela běžná je také chladnička s mrazákem. Skoro 90 % tohoto bílého zboží bylo v energetické třídě A nebo vyšší. Sušičku prádla mělo jen 5 % bytů. Její průměrné stáří bylo necelé čtyři roky. Myčku nádobí vlastnilo 37 % rodin, využívaly ji v průměru 4,6krát týdně.

Auto používá 66 % rodin. Více než tři čtvrtiny z nich jezdí jen jedním vozem. 19 % využívá pro soukromé účely dva a více automobilů. „Z téměř 64 % převládají auta na benzin a z 35 % na naftu. Na alternativní paliva, jako je LPG nebo CNG, jezdila jen necelá 2 % automobilů,“ uvádí Zbyněk Štech z oddělení statistiky energetiky ČSÚ.

Na domácnosti připadá 28 % celkové tuzemské energetické spotřeby. V roce 2015 spotřebovaly 292 605 terajoulů energie. „Z celkové spotřeby elektřiny v roce 2015 domácnosti využily přibližně čtvrtinu, téměř polovinu nakupovaného tepla, více než třetinu zemního plynu a 39 % tuhých paliv. Na celkové spotřebě obnovitelných zdrojů energie se podílely necelými 67 %,“ konstatuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Průměrná spotřeba elektřiny činila 3 279 kWh na byt. Z regionálního pohledu byla nejvyšší v Královéhradeckém kraji. Pokud jde o tuhá paliva, domácnosti používající hnědé uhlí vykázaly průměrnou roční spotřebu 3,7 tuny. To pro ně znamenalo roční výdaj 13 000 Kč. V případě černého uhlí byla průměrná spotřeba 2,9 tuny, což byl náklad ve výši.

Více informací obsahuje právě vydaná publikace Spotřeba paliv a energií v domácnostech i nové číslo Statistiky&My.

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh novely zákona o hospodaření energií, VÍCE (T: 20.2.2017)

 

Novinky - únor 2017

 • Nařízení vlády hráněné krajinné oblasti Poodří
 • Vyhláška č.52/2017 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

 

Vláda - 15.2. 2017

 • Analýza aktuálního a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice s podrobnou analýzou potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050
 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Návrh na přijetí změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016, a na ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu
   

Senát - 18.1. 2017 (4. schůze)

 • Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Ochrana přírody a krajiny
   

PSP ČR - 10.1. 2017 (54. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688)
 • Oprava nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014)
 • 7x Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 • Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 21.12.: MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, více ZDE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, více ZDE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE