ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Zářijové číslo se zaměřilo na plýtvání v každém úseku potravinového řetězce a novelu zákona o potravinách. Švédský vzor je druhým podzimním tématem. V rámci něj se dozvíte o švédském odpadovém hospodářství. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
29.9. Ekonomické souvislosti aktuální novelizace legislativy v odpadovém hospodářství
29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10. ODPADY 2016 a jak dál?
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

6.-.7.10. Městké vody
7.10.

Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024

11.10. Nakládání s odpady z pohledu legislativních povinností
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
12.-13.10.

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX

13.10. Šetrná energetika a oběhové hospodářství
18.10. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
Opakování: 29.11.2016
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
20.10. Vodní díla a jejich povolování dnes, připravované změny
20.10. Ochrana zdraví před hlukem - novela zákona o ochraně veřejného zdraví
20.-21.10. Aktuální otázky řízení skládek
20.10. 11. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
24.-25.10.

TŘETÍ ROČNÍK NÁRODNÍ KONFERENCE

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (PVO)
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín)

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

29.09.2016 19:54

Stanoviska MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vydává několik stanovisek k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Připomínáme, že dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabude účinnosti od 1. října 2016. Stanoviska i úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek si můžete stáhnout níže. Další informace najdete na portále MMR o veřejných zakázkách a koncesích - ZDE.

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: MMR

29.09.2016 19:23

Teplárny: Postup ERÚ může mít závažné dopady

Energetický regulační úřad nevypsal v cenovém rozhodnutí pro rok 2017 podporu pro ty podporované zdroje, kde doposud nebylo vyplácení podpory odsouhlaseno Evropskou komisí. Jedná se mimo jiné o podporu tepla vyrobeného z biomasy nebo podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

V případě zdrojů uvedených do provozu do konce roku 2015 se však jedná o tzv. stávající podporu a její zastavení je v kompetenci Evropské komise, která o to zatím nepožádala. V podobné situaci, jako je Česká republika, bylo ohledně podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla i sousední Polsko. Podpora tam byla zavedena v roce 2007, ale formální souhlas Evropské komise získalo Polsko až včera, přesto její vyplácení zastaveno nebylo.

„Podle našeho názoru neměl Energetický regulační úřad právní důvod nevypsat podporu v případě výroben elektřiny a tepla uvedených do provozu do konce roku 2015,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Postup Energetického regulačního úřadu narušil legitimní očekávání investorů a bude mít závažné dopady, pokud se nepodaří dosáhnout změny.

„Zastavení podpory výroby tepla z biomasy a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla by znamenalo omezení nebo i úplné zastavení výroby elektřiny v některých teplárnách a nárůst nákladů na výrobu tepla,“ upozorňuje Martin Hájek.

Zastavení podpory by mělo nejen dopad na hospodaření řady společností, ale promítlo by se i do cen tepla. Na tyto skutečnosti upozornilo Teplárenské sdružení ČR spolu s COGEN Czech Energetický regulační úřad dopisem ze dne 21. září 2016. Situace jednotlivých společností je však velmi rozdílná.

„Dopad by se v jednotlivých teplárnách značně lišil, ale část tepláren by nepochybně musela v reakci na zastavení podpory zvýšit ceny tepla, protože jim vzrostou oprávněné náklady, které nebude z čeho pokrýt,“ uvádí Martin Hájek.

Nevypsání podpory nemá zatím žádné okamžité důsledky, protože se týká až příštího roku. Do té doby může ještě Energetický regulační úřad své cenové rozhodnutí změnit.

„Stále věříme, že se podaří situaci do konce roku vyřešit a podpora nakonec zastavena nebude. Apelujeme také na všechny dotčené orgány, aby činily všechny kroky vedoucí k tomu, aby byla  podpora včas vypsána,“ uzavírá Hájek.

 

Související článek:

ERÚ vydal cenová rozhodnutí související s podporovanými zdroji energie (29.9.2016)

 

29.09.2016 13:33

ERÚ vydal cenová rozhodnutí související s podporovanými zdroji energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, stanovuje výši podpor pouze pro notifikované výrobny k datu 26. září 2016. Mezi hlavní změny, oproti roku 2016, patří pro stávající výrobny elektřiny navýšení zelených bonusů za elektřinu z důvodu poklesu ceny silové elektřiny na trhu a zákonná 2% indexace výkupních cen (s výjimkou biomasy a bioplynu).

Vzhledem k tomu, že novelizovaná vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro rok 2017 v případě malých vodních elektráren (MVE) snižuje měrné investiční náklady, dojde ke snížení podpory pro nové MVE uvedené do provozu od 1. ledna 2017 včetně.

Ke dni 26. září 2016 patří mezi notifikované podpory podpora na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobny OZE uvedené do provozu po 1. lednu 2013 včetně. Dále výrobny MVE a bioplynové stanice na teplo (BPS na teplo) uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně.

„V případě vydání dalších notifikací je Energetický regulační úřad připraven neprodleně vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.


CR elektro povinně vykupující a záruka původu na rok 2017
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2016 ze dne 23. září 2016, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, stanovuje cenu za činnost povinně vykupujícího a cenu za vydání záruky původu na rok 2017. Uvedené ceny byly ještě pro rok 2016 součástí klasického CR ERÚ týkajícího se regulovaných cen v elektroenergetice.

„Vzhledem k tomu, že z legislativy vyplynula nutnost stanovit cenu za činnost povinně vykupujícího a cenu za vydání záruky původu do 30. září předcházejícího roku, museli jsme tuto část cenového rozhodnutí, které běžně vydáváme na konci listopadu, vydat zvlášť již nyní,“ vysvětlila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

 

Změnové CR PoZE pro rok 2016
Změnové cenové rozhodnutí pro rok 2016, tj. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora propodporované zdroje energie, reaguje na nová notifikační oznámení1 pro MVE a BPS na teplo uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. Dále zahrnuje vypsání podpory pro reziduální projekty, tj. výrobny elektřiny splňující přechodná ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. a uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně.

 

Dokument ke stažení:

 

 

Čtěte také:

Vitásková opět odmítá vyplatit podporu většině obnovitelných zdrojů, chce potvrzení z Bruselu. Jde o 40 miliard (iHNED.cz)

29.09.2016 10:59

Antifosilní zákon ohrožuje energetickou soběstačnost

Zákon o snižování závislosti na fosilních palivech, který hodlá zanedlouho Ministerstvo životního prostředí předložit k připomínkám ostatním rezortům a zainteresovaným subjektům, je hrozbou pro efektivní fungování české energetiky a národního hospodářství všeobecně, shodli se hlavní řečníci Energetického fóra Ústeckého kraje. Na již šestém ročníku konference pořádané krajem vystoupili přední odborníci tuzemského energetického sektoru a ke spornému zákonu, kterému se mezitím začalo přezdívat antifosilní, se vyjádřili krajně kriticky.

Bývalý dlouholetý předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt poukázal na skutečnost, že zákon jde nad rámec našich závazků vůči Evropské unii a zbytečně tím omezuje manévrovací prostor v řadě významných sektorů národního hospodářství, jejichž budoucí směřování je vzhledem k současnému turbulentnímu vývoji v Evropě i ve světě značně nejisté.

Někdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa šel ještě dále. Z návrhu paragrafového znění zákona, který za hlavní cíl stanoví snížení českých emisí skleníkových plynů o 80 % oproti roku 1990 do poloviny toho století, dle exministra vyplývá, že hlavní slovo ve směřování tuzemské energetiky bude mít napříště Ministerstvo životního prostředí a jeho Politika ochrany klimatu. Nedávno aktualizovaný koncepční dokument se má stát de facto prováděcím předpisem antifosilního zákona a má být závazný pro výkon všech příslušných složek státní správy, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, jež je stále gesčním rezortem pro energetiku a jehož představy o budoucím vývoji sektoru mohou být odlišné. Chalupa upozornil například na větu z Politiky ochrany klimatu, podle níž má česká energetika „největší potenciál ke snížení emisí“ a do roku 2050 by měla být v podstatě „bezemisní“, tedy zbavená všech fosilních zdrojů mimo jádro. Problematická by kvůli plánované nadřazenosti antifosilního zákona mohla být výstavba provozů na energetické využití odpadů, které budou třeba kvůli potřebě snížení skládkování netříděného komunálního odpadu, ale které s sebou nutně přinesou zvýšení emisí CO2 ze spalovacích procesů. „Největší oběť kvůli zákonu bude muset přinést energetika,“ zhodnotil dopad připravované normy Chalupa. Dodal, že konečným důsledkem zákona bude ztráta vysoké míry české surovinové soběstačnosti, dále nutnost nárůst dražších palivových dovozů a tomu odpovídající růst cen energií a pokles konkurenceschopnosti průmyslu.

Faktem je, že obě zmiňovaná ministerstva – průmyslu a obchodu i životního prostředí – se budou muset v brzké době dohodnout na jednotné koncepci budoucnosti naší energetiky. Donutí je k tomu totiž Brusel. V rámci vykazování plnění cílů nově vytvářené Energetické unie totiž již za dva roky nejpozději budou muset členské státy předložit integrované klimaticko-energetické plány, což v tuzemských podmínkách odpovídá skloubení Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce. Z toho ovšem vyplývá, že již v době vstupu v platnost bude antifosilní zákon zastaralý, jelikož bude odkazovat na neexistující dokumenty.

Zajímavé teze zazněly i na další témata z domácí i středoevropské energetiky. Předně se všichni přednášející shodli na tom, že ztěžka a dlouho se rodící a loni za velké pozornosti vydaná aktualizace Státní energetické koncepce je již dnes neaktuální, jelikož řada v ní obsažených premis už pozbyla platnosti. Se závažnou predikcí týkající se výrobních možností energetiky ve středoevropském regionu přišel Josef Fiřt. Podle něj bude v následujících letech v rámci zemí visegrádské čtyřky a Rakouska chybět 20 až 85 TWh elektrické energie. Tento deficit bude třeba řešit s pomocí lepšího přeshraničního propojení sítí či zkvalitnění systémových služeb. Bude mít také dopad na plánování dovozních možností v naší soustavě.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Jan Šebesta

29.09.2016 10:44

Vláda má na programu novelu vodního zákona a odpadové statistiky

AVÍZO Vláda by měla příští týden ve středu (5.10.2016) projednávat znovu novelu zákona o vodách. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje. Dále se vláda bude zabývat informací Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem. Minulý týden byl bod odložen. Komentář ministerstva k tomuto bodu uvádíme níže.

 

Novela vodního zákona

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.

Další informace a text novely ke stažení ZDE

 

Komentář MŽP ke statistikám odpadů:

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě materiál o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet produkce odpadů. Obsahem materiálu jsou úkoly, které vyplývají z dohody (tzv. ujednání) mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.

Ze společné dohody vyplývají kroky, které MŽP a ČSÚ učiní v následujících měsících a letech, s cílem sjednotit data o produkci odpadů v České republice, která jsou reportována do Evropské komise.

Společná dohoda má rovněž přímou souvislost s plněním předběžné podmínky v Operačním programu Životní prostředí 2014+. Do této předběžné podmínky, která je vázána na podporu projektů pro energetické využití odpadů, se tematika dat o odpadovém hospodářství částečně promítá. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinační orgán pro všechny operační programy bylo o ujednání informováno a o dohodě byla v srpnu 2016 informována i Evropská komise (DG Regio), se kterou MŽP povede o plnění předběžné podmínky další jednání.

Společná dohoda obsahuje okamžitě realizovatelné kroky (horizont 3 – 6 měsíců) a střednědobé řešení (horizont 1 – 4 roky).

 • Okamžitě realizovatelné řešení (horizont 3 – 6 měsíců)
 • ČSÚ - v krátkodobém horizontu zajistí údaje o produkci, příp. nakládání s komunálním odpadem úhrnem, tj. sumárně za produkci komunálního odpadu od obcí a živnostníků, s přičtením údajů o produkci s odpadem, který má povahu komunálního odpadu od podniků. Z tohoto důvodu by proběhla změna dat pro EUROSTAT a OECD a to i zpětně v časové řadě od roku 2003.
 • MŽP – přehodnotí metodu výpočtu produkce, příp. nakládání s komunálním odpadem s cílem zamezit možnému duplicitnímu započítávání odpadů a rozdílnostem mezi daty obou institucí.

 

 • Střednědobé řešení (v horizontu 1 – 4 roky)
 • Vytvoření auditní skupiny – EUROSTAT, ČSÚ, MŽP, CENIA, ÚV, MPO a nezávislí odborníci do konce září 2016.
 • Zahájení provedení auditu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností MŽP (ISPOP) do konce října 2016.
 • Vyhodnocení výstupů auditu ISPOP MŽP ve vztahu k zachování statistického zjišťování Odp 5-01 ČSÚ.
 • Po splnění případných předpokladů z auditu ještě cca 2 roky paralelního zjišťování a poté vyhodnocení možností úplného přechodu na administrativní zdroj dat MŽP nebo rozhodnout o pokračování ve statistickém zjišťování ČSÚ.
 

 

29.09.2016 07:45

ČEZ nainvestuje do nových energetických technologií více jak 50 miliard korun

Skupina ČEZ chce na německém trhu větrných elektráren na moři v následujících pěti letech získat minoritní podíly v projektech s celkovým výkonem 400 megawattů. Za expanzi do nových energetických technologií plánuje ČEZ utratit až dvě miliardy eur. Kolik z této částky půjde do Německa, zatím není jasné, jeho podíl na celkové částce bude ale pravděpodobně největší. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

29.09.2016 07:30

Evropský výbor pro životní prostředí bude řešit odpadové směrnice. Rada zas klimatickou dohodu

Dnes bude zasedat Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který má na programu nízkouhlíkové technologie a celou řadu směrnic týkající se odpadů. O den později budou jednat evropští ministři životního prostředí o ratifikaci Pařížské klimatické dohody.

Ve čtvrtek (29.9) zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI): Hlasování – Transmastné kyseliny, Hlasování – Strategie v oblasti letectva pro Evropu, Logistika v EU a multimodální doprava v rámci nových koridorů TEN-T, Nákladově efektivní snížení emisí a investice do nízkouhlíkových technologií, Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech po době životnosti, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EÚ o odpadu z elektrických a elektronických zařízení, Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů, Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadu.

V pátek (30.9.) bude Rada projedná ratifikaci Pařížské dohody, která je celosvětovou dohodou o změně klimatu. Očekává se, že se ministři dohodnou na uzavření Pařížské dohody ze strany EU. Díky tomu by Rada po obdržení souhlasu Evropského parlamentu mohla přijmout rozhodnutí Rady o ratifikaci dohody jménem EU v říjnu. Dohoda by tak mohla vstoupit v platnost. Rovněž se očekává, že Rada přijme závěry o přípravách nadcházející konference OSN o změně klimatu (COP22), která se uskuteční ve dnech 7. až 18. listopadu 2016 v Marrákeši (Maroko).

28.09.2016 08:52

První „zelená“ burza je na světě

V rámci Lucemburské burzy cenných papíru vznikla světově první „zelená“ burza, kde budou obchodovány výhradně „zelené“ cenné papíry vztahující se na firmy a projekty spojené s ochranou životního prostředí. Cílem Luxembourg Green Exchange, zkráceně LGX, je zastřešení obchodování se „zelenými“ dluhopisy a dalšími environmentálně založenými finančními instrumenty, a to v rámci jednoho místa a pod jednotnými pravidly.

Všichni obchodníci, především pak emitenti cenných papírů, budou striktně zavázáni k poskytnutí veškerých detailních informací jak před zahájením projektu, tak i poté, co bude dokončen. Odhady expertů hovoří o tom, že velikost trhu se „zelenými“ bondy by letos měla dosáhnout 72 miliard dolarů oproti 48 miliardám z roku 2015.

Do budoucna vedení burzy doufá, že se vyjma „zelených“ dluhopisů dočká i zalistování environmentálně založených burzovně obchodovaných fondů a fondů zaměřených na udržitelnost environmentální politiky.

 

Zdroj: www.http://roklen24.cz

28.09.2016 08:50

Elektromobily pomohou se posunout k zelené dopravní budoucnosti EU

Elektromobily poháněné z obnovitelných zdrojů energie mohou dle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) přispět k zelenějšímu a udržitelnějšímu dopravnímu systému v EU. Rozvoj elektromobility až na úroveň 80% podílu elektromobilů ve vozovém parku osobních automobilů v roce 2050 by dle scénáře EEA zajistil pokles emisí CO2 v EU o zhruba 250 mil. t., tj. o 10 % méně předpokládaného úhrnu celkových emisí v EU v tomto roce. Rovněž by v tomto případě poklesly emise NOx, SO2 a suspendovaných částic ze silniční dopravy o 80 % ve srovnání s rokem 2010. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách EEA.

 

Zdroj: CENIA

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015, VÍCE (T: 30.9.2016)
 • Novela vyhlášky pro udělování licencí v energetice, VÍCE (T: 6.10.2016)

 

Novinky - září 2016

 • NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

 

Vláda - 5.10. 2016

 • Novela vodního zákona
 • Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem

Senát - 19.10. 2016 (27. schůze)

 • Ovzduší
 • Energetický zákon
 •  Pozemní komunikace
 • GMO

PSP ČR - 6.9. 2016 (49. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Látky poškozující ozónovou vrstvu..
 • Obaly
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise, kterým se mění příloha VII REACH pokud jde o senzibilizaci kůže
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE
 • 1.9.: MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství, VÍCE
 • 1.9.: Na environmentální programy pro žáky půjde 13 milionů korun, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2016)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE