ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je Energetické využití odpadů. V textech naleznete široký tematický rozsah od energetického využití bioodpadu po úvahy o spalování komunálního odpadu od řady autorů: Petra Mydlila, Adama Moravce nebo Vladimíra Ucekaje. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
24.8. Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 25.8.
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.8. iKURZ: Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus
Září    
5.9. Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 8.9.
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
6.9. IUCLID6 - praktický kurz
7.9. Kurz REACH-IT 3.0
8.9. Bezpečnostní listy (snadno) a správně
8.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 1. termín)

8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
12.9. iKURZ: Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus
13.9. Ochrana ovzduší - legislativní novinky
Opakování: 14.9.
14.-15.9. Povodně a hospodaření s vodou
15.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Hradec Králové)

19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
19.9. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PRAHA
20.-22.9. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

20.9. Tvorba bezpečnostních listů; PRAHA
21.9. Nakládání s vodami v roce 2016, změny v prováděcích předpisech a připravovaná novela zákona pro rok 2017
Opakování: 22.9.
21.9. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PRAHA
21.-23.9.

Konference Biologicky rozložitelné odpady

22.9.

Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI

29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
18.10.-29.11. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín))

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

Novinky

23.08.2016 15:16

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů. V programu prvního dne konference chceme upozornit především na blok přednášek zástupců MŽP, SFŽP ČR, MPSV a MZe, ve kterém budou představeny a podrobně rozebrány různé způsoby ekonomické podpory projektů na předcházení vzniku a opětovné využití odpadů.

Druhý den konference bude věnován novinkám okolo oběhového hospodářství a budou představeny metodiky a nástroje pro předcházení vzniku podnikových odpadů a udržitelnou spotřebu a výrobu. Vedle toho budou první i druhý den představeny úspěšné projekty předcházení vzniku odpadů jak na komunální, tak i podnikové sféře. Předběžný program konference a přihlášku účasti najdete ZDE.

 

 

23.08.2016 12:10

Komise schválila Česku režim podpory pro malé vodní elektrárny a bioplynky

Dva programy, jež mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, splňují podle Evropské komise unijní pravidla pro státní podporu. Česko chce na tyto programy vynaložit celkem 740 milionů Kč. Evropská komise to dnes oznámila v tiskové zprávě.

V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč.

V říjnu 2015 pak ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

Obě opatření pomohou rozvinout zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a posunou Českou republiku blíže ke splnění jejích cílů v oblasti obnovitelné energie na rok 2020.

Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Oba programy podpory podle Komise minimalizují riziko, že bude v důsledku veřejného financování narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

Podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie má ČR pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14 % své hrubé spotřeby elektřiny. Očekává se, že program podpory bioplynu pomůže zemi splnit i její cíl omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu podle směrnice o skládkách odpadů.

Příslušná rozhodnutí Komise budou poté, co z nich budou odstraněny případné důvěrné údaje, zveřejněna v rejstříku státních podpor na internetových stránkách pro hospodářskou soutěž pod čísly SA.43182 (podpora malých vodních elektráren) a SA.43451 (podpora bioplynu). Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

 

23.08.2016 08:45

Poplatková novela vodního zákona bude stažena ze zítřejšího jednání vlády

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes dopoledne na tiskové konferenci uvedl, že ze zítřejšího jednání vlády bude stažena novela vodního zákona. Dodal, že pokud předloží do vlády novelu někdy znovu, nebude již žádným způsobem cenu vody zvyšovat. Proti novele v posledních dnech vystoupili sociální demokraté, odboráři i provozovatelé vodovodní soustavy.

Ministr upozornil na to, že novela zákona prošla meziresortním připomínkovým řízením a všechny připomínky byly vypořádané na úrovni náměstků. Vláda se podle něj měla novelou zabývat na začátku prázdnin, na žádost premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se její projednávání přesunulo na tento týden. "Asi už chápu proč," řekl Brabec. Během vládních prázdnin proti novele protestovali sociální demokraté, odbory, Svaz měst a obcí ČR.

"Vše bylo korunováno inzerátovou kampaní sociální demokracie," dodal ministr, který dle svých slov "zcepeněl", když inzeráty během své dovolené viděl. Kampaň sociálních demokratů v tisku označil za "pokryteckou a podrazáckou". "Stále stojím za tím, že podzemní voda jako cenná surovina stojí za naši větší ochranu, ale náš koaliční partner brutálně zneužil toto téma v rámci předvolebního boje," řekl Brabec. "Po řádném vypořádání novely vodního zákona přitom neměl žádné zásadní připomínky, natož nepřekonatelné výhrady, jak se nyní zdá," dodal.

 

Reakce:

 

Také odboráři podle ministerstva za několik měsíců, kdy se novela připravovala, nesdělili vážnější výhrady. Ministr také naznačil, že "někomu šlápl na kuří oko", a že by za politickými oponenty mohly stát finanční zájmy firem.

Podle návrhu MŽP se měl zvýšit poplatek za odběr podzemních vod do roku 2022 na trojnásobek, odběratelé měli platit šest korun za metr krychlový místo současných dvou korun. Podle odborů by se ale cena zvedla více, protože se z poplatku odvádí i daň z přidané hodnoty. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula navrhl, aby se novelou zabývala nejdřív tripartita.

Podle odborářů by novela zákona zvýšila poplatky pro pětičlennou rodinu až o 1700 korun ročně. Brabec čísla uváděná odboráři odmítl. Vodné a stočné na začátku letošního roku v průměru zdražilo o 1,5 procenta. Za krychlový metr vody tak Češi platili kolem 83 korun. Z toho 40 Kč bylo vodné, zbytek je stočné.

Plán na trojnásobné zvýšení poplatků do roku 2022 Brabec představil na jaře. Poplatky hradí vodohospodářské společnosti, polovina z nich jde krajům, druhá Státnímu fondu životního prostředí. Brabec argumentuje i tím, že nyní za metr krychlový pitné vody odevzdávají vodárenské společnosti dvě koruny, ale odběratelé jim platí i dvacetinásobek.

Novelizace vodního zákona má podle předkladatele (MŽP) zlepšit motivační funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod. Novela však odmítá vládní ČSSD, odboráři, obce i provozovatelé kanalizací.

 

 

Klíčové body a cíle novely:

 • novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody,
 • novelizace správy poplatků,
 • novelizace ustanovení vodního zákona týkající se odpadních vod,
 • novelizace a upřesnění sankčních ustanovení vodního zákona,
 • naplnění požadavků plynoucích z ekoauditu.

 

22.08.2016 17:29

MŽP: Podzemní voda se nezdraží

AVÍZO Zítra dopoledne proběhne na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) tisková konference na níž má ministr životního prostředí Richard Brabec objasnit fakta a mýty o navýšení ceny za podzemní vodu v souvislosti s připravovanou novelou vodního zákona. Ministr dále uvede data, kolik stát vybírá za vodní poplatky a kolik znovu vrací zpět do vodní infrastruktury. Tiskové konference se mino ministra zúčastní náměstkyně Berenika Peštová a Evžen Zavadil, zástupce ředitele odboru ochrany vod. Připomínáme, že vláda by měla již tuto středu projednávat výše uvedenou novelu zákona - více ZDE

 

22.08.2016 17:25

Štěchovická baterie na elektřinu se vrací v plné síle

VE Štěchovice - 1

V rámci velké letní odstávky prošla v uplynulých dnech rozsáhlými údržbovými pracemi přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II, která dokáže akumulovat energii a dodávat ji v energetických špičkách zpět do sítě. V plném provozu bude jeden ze tří velkých tuzemských přečerpávacích zdrojů opět od tohoto týdne. Více ZDE

 

22.08.2016 12:55

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA, HRADEC KRÁLOVÉ

Užitečnésemináře.cz si vás dovolují pozvat na seminář VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB, který se uskuteční 24. listopadu v Hradci Králové a následně 13. prosince v Praze.

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání.

Předpokládaná účinnost této novely je od poloviny roku 2017.      

Seminář je určen:
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů   všech   stupňů,  rovněž pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Obecně -  Změny ve výkonu veřejné správy, upřesnění správních obvodů stavebních úřadů obcí
 
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele

 • územní souhlas
 • zjednodušené územní řízení
 • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
 • územní řízení

Společné řízení

 • u kterých stavební záměrů lze využít
 • příslušnost
 • proces vedení řízení

Územní řízení (společné řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 
STAVEBNÍ ŘÁD

 • Ohlašování staveb
 • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
 • Společná ustanovení
  • prokázání oprávnění provést stavbu
  • účastníci řízení
  • posuzování podaných námitek
 • Uvádění staveb do užívání


Přednášející
Mgr. Jana Machačková - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Další informace:

Termín: čtvrtek 24. listopadu 2016
Místo konání: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
Cena: 1550,- Kč bez DPH
Další informace ZDE

 

Termín: úterý 13. prosince 2016
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena: 1570,- Kč bez DPH
Další informace ZDE

22.08.2016 12:15

Pozvánka na seminář: PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha, Hradec Králové)

Užitečnésemináře.cz si vás dovolují pozvat na seminář "PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ, který se uskuteční v Praze 8. září (termín již obsazen), následně v Hradci Králové dne 15. září 2016 a znovu (druhý termín) 25. října v Praze.

NA  SEMINÁŘI  BUDOU  ÚČASTNÍCI  SEZNÁMENI  S AUTORSKÝM  VÝKLADEM NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB., (ÚČINNOST OD SRPNA 2016) A METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ (ÚČINNOST OD ŘÍJNA 2016).

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  

Témata přednášek:

 • NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064
 • Aplikace § 77 zákona č. 258/2000 Sb. – zkušenosti, problémy, nejasnosti

 

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
 • Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí

 

Další informace:

 • I. termín: čtvrtek 8. září 2016 (přednášky 9:00 - 16:00 hodin), Praha - Konferenční centrum CITY - Pankrác, cena: 1620,- Kč bez DPH, více informací ZDE (termín již obsazen)
 • Termín: čtvrtek 15. září 2016 (přednášky 9:00 - 16:00 hodin), Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, cena: 1544,- Kč bez DPH, více informací ZDE
 • II. termín: Úterý 25. října 2016 (přednášky 9:00 - 16:00 hodin), Praha - Konferenční centrum CITY - Pankrác, cena: 1628,- Kč bez DPH, více informací ZDE

 

22.08.2016 09:23

Nejoblíbenější alternativní palivo pro dopravu je nyní zemní plyn

Dnes jezdí na CNG v ČR již téměř 16 tisíc vozidel a stále přibývají. Sice 97 procent prodejů nových osobních vozidel u nás je stále na tradiční paliva, z alternativních vozidel se ale těch na palivo CNG prodává u nás dvakrát více než hybridních vozidel, téměř 20 krát více než elektromobilů a už 70 krát více než na plynné palivo LPG. Za prvních 7 měsíců roku 2016 se registrovalo u nás už 1895 jen nových osobních a dodávkových CNG vozidel, to činí přibližně 1 procento ze všech nově registrovaných. Tento počet nezahrnuje nové CNG autobusy, komunální vozy, ojetá CNG vozidla atd. Letos se navíc chystá MŽP vypsat dotace pro kraje a obce na nákup až 2000 dalších CNG vozidel, jejich počet by se tak měl letos opět výrazně navýšit.

Při výběru nového vozu je trvale nejoblíbenějším alternativním palivem pro dopravu u nás stlačený zemní plyn (CNG). „I když 97 procent prodejů nových osobních vozidel jsou stále vozy na tradiční paliva, z alternativních vozidel se těch na palivo CNG prodává u nás dvakrát více než hybridních vozidel, téměř 20 krát více než elektromobilů a už 70 krát více než na palivo propan butan - LPG,“ říká Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu (ČPS). Nových vozidel osobních a dodávkových bylo prodáno u nás letos už téměř 2 tisíce, dále jsou to nové CNG autobusy, komunální vozy, přibývají i ojetá CNG vozidla atd. Odhad prodeje Octavií G-Tec na CNG automobilky ŠKODA Auto pro letošní rok je desetina ze všech prodejů Octavií v ČR. Zájem o vozy ŠKODA na CNG ale nemají jen fleetoví manažeři, v roce 2015 celkem 17 procent prodejů tvořili privátní klienti. Řidiči mají k dispozici 124 veřejných CNG stanic.

„Ne všichni vědí, že první vozidla na světě byla poháněná plynem, nikoli benzínem nebo naftou, a až koncem 19. století kapalná paliva nad plynem zvítězila. Doufejme, že ve 21. století převládnou alternativní paliva nad těmi tradičními,“ „Dnes již jezdí v ČR téměř 16 tisíc CNG vozidel, z toho odhadem asi 3 až 4 tisíce v Praze,“ dodává Jiří Šimek z ČPS.

„CNG má nejširší spektrum použití, žádné jiné alternativní palivo takové využití nemá,“ řekl Matthias Maedge, generální sekretář NGVA Europe, na letošní mezinárodní konferenci Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě v Praze. Dnes zemní plyn využívají nejen automobily a autobusy, ale i motorky, traktory, rolby, vysokozdvižné vozíky, lokomotivy, lodě aj. Dokonce v roce 1988 byla snaha o využití zkapalněného zemní plynu jako paliva i v letecké dopravě (Tupolev Tu-155).

Výrazně se v posledním roce zvýšil zájem i o zkapalněný zemní plyn (LNG). Vznikl projekt tzv. Modrých koridorů, nabízejících síť LNG stanic pro těžká vozidla po celé Evropě. Evropský projekt LNG Blue Corridor je také prvním LNG projektem podporovaným Evropskou komisí (v rámci 7. rámce). Je pětiletý (2013 – 2018) a dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé. V Evropě už jezdí asi 1500 kamionů, které mohou tankovat LNG u asi 80 LNG stanic.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, VÍCE (T: 29.8.2016)

 

Novinky (srpen 2016)

 • Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (POZE)
 • Novela zákona o IRZ a ISPOP
 • Novela zákona EIA (dopravní stavby)

 

Vláda - 24.8. 2016

 • Novela vodního zákona (poplatky, limity...)
 • Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu

 

Senát - 14.7. 2016 (26. schůze)

 • IRZ
 • EIA (dopravní stavby)

PSP ČR - 28.6. 2016 (48. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)
 • Průběžné hodnocení programu LIFE (T: 9.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 16.8.: Přes 700 milionů korun z peněz EU půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 16.8.: Financování zpracování územních plánů pro obce, VÍCE

 • 15.8.: Rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí a nové výzvy, to je nová Priorita, VÍCE
 • 2.8.: Nové dotace na odpadové hospodářství vyhlášeny! VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • OPŽP (37. výzva) protipovodňové varovné systém - VÍCE (T: 31.8.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika - VÍCE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

23.08.2016 15:16

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů....
23.08.2016 12:10

Komise schválila Česku režim podpory pro malé vodní elektrárny a bioplynky

Dva programy, jež mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci...
23.08.2016 08:45

Poplatková novela vodního zákona bude stažena ze zítřejšího jednání vlády

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes dopoledne na tiskové konferenci uvedl, že ze...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE