Více času na podstatné

Archiv článků

18.09.2019 20:58

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes přijal návrh své předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který z vládního daňového balíčku vypouští zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. Energetický regulační úřad současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné...
18.09.2019 20:51

Průmyslové podniky se na znečištění ovzduší podílejí podstatně méně, než se předpokládalo

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí. V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce...
18.09.2019 14:24

Za porušení podmínek integrovaného povolení uložili inspektoři ČIŽP pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu České Budějovice uložili společnosti LAUFEN CZ s.r.o. pokutu sto tisíc korun za provozování „Zařízení na výrobu zdravotní keramiky – provozovna Bechyně“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Sankce je...
18.09.2019 13:05

SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech

ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021. Podle rámcové směrnice o odpadech musí dodavatelé předmětů obsahujících látku vzbuzující...
18.09.2019 13:01

Národní akční plán pro chytré sítě 2019 - 2030 - Aktualizace NAP SG

Dne 16. září 2019 schválila vláda ČR Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 (Aktualizace NAP SG). Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 byl vytvořen na základě usnesení vlády České republiky č. 149 ze dne 4. března 2015. Usnesení vlády uložilo ministru průmyslu a obchodu předložit...
18.09.2019 10:08

Metoda k intenzifikaci studní a vrtů za pomoci dusíku úspěšně vyzkoušena

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií v České republice. Metoda Hydropuls, která byla poprvé v České republice použita v Ostravě v roce 2017, umožňuje čištění studní prostřednictvím impulzů vysoce stlačeného vzduchu. V tomto...
18.09.2019 09:27

Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí?

Řešíte "Jak na odpady"? Vaše projekty stojí, protože nevíte, jak dosáhnout na dotace? Víte, že se většina chyb dělá ve výběrovém řízení a chcete se jim vyhnout? Zajímá Vás, na co si dát při kontrole pozor? Advokátní kancelář Weinhold Legal a EY s účastí hostů ze Státního fondu životního prostředí...
17.09.2019 19:53

Zachraň jídlo vydává svou první kuchařku a spouští e-shop

“100 receptů, rad a tipů, jak využít jídlo až do posledního kousku” je podtitul nové kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni, která vychází v říjnu tohoto roku. Iniciativa Zachraň jídlo v receptech pracuje se surovinami, které v českých domácnostech nejčastěji zbývají. Smyslem knihy je snížit plýtvání na...
17.09.2019 18:40

Řetězec Penny Market neplnil povinností týkající se označování nebezpečných chemických směsí. Dostal pokutu 140 tisíc korun

Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Penny Market s.r.o. za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí. Firma ve svém...
17.09.2019 18:25

WHO požaduje další výzkum v oblasti mikroplastů a zásah proti znečištění plasty

Pozornost si zaslouží tisková zpráva k problematice mikroplastů zveřejněná dne 22. srpna 2019 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Připomenul ji i časopis Sovak v čísle 9/2019.  WHO požaduje další posouzení vlivu mikroplastů na životní prostředí a jejich potenciální dopady na lidské...