Více času na podstatné

Archiv článků

05.05.2021 19:52

Nová průmyslová strategie chce urychlit digitální a zelenou tranzici a obnovu po krizi

Evropská komise vydala novou průmyslovou strategii, která navazuje na strategii vydanou v loňském roce a aktualizuje ji s ohledem na pandemii koronaviru. Priority strategie zůstávají stejné, jako v prvním vydání, tedy podpora přechodu na udržitelnější, více digitální, odolnou a globálně...
05.05.2021 19:48

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle potřeby aktualizovat informace v těchto registracích. Vzhledem k tomu, že převody již byly dokončeny,...
05.05.2021 19:45

MZE poskytne dotace na zmírnění negativních dopadů sucha

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403″). Žádosti o podporu v rámci...
05.05.2021 18:01

Veřejná konzultaci k Implementačnímu plánu ČR 2030 a Národnímu dobrovolnému přezkumu Agendy 2030

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by...
05.05.2021 16:33

Dny teplárenství a energetiky 2021: Cena povolenek trhá rekordy, je třeba si pospíšit

Nové emisní cíle vztažené k roku 2030 chtějí přivést Evropu co nejrychleji k uhlíkové neutralitě. Ceny povolenek téměř denně lámou rekordy. Odvětví spadající pod EU ETS jsou pod obrovským tlakem. Teplárenství nevyjímaje. Téměř každý den je rekordní. Od zavedení systému EU ETS v roce 2005 ještě...
05.05.2021 16:28

Cena emisních povolenek v EU je na vrcholu. Překročila rekordní hranici 50 eur

Cena emisních povolenek v Evropské unii během úterka vystoupila na rekord a poprvé přesáhla hranici padesáti eur (v přepočtu 1292 korun) za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika ochrany klimatu a také vysoká poptávka od investorů. Cena se...
05.05.2021 16:17

Diskuze o možnosti srovnání podmínek při kácení v ochranném pásmu se dala opět do pohybu

Jak jsme Vás informovali v březnu letošního roku pan poslanec Kott se svým pozměňovacím návrhem k zákonu o ochraně přírody a krajiny snaží srovnat postavení vodohospodářské infrastruktury vůči ostatním „síťařům“. Tedy alespoň z pohledu možnosti kácení dřevin v ochranném pásmu stanoveném zákonem. V...
30.04.2021 18:04

Konzultace: Ochrana průmyslového designu

Evropská komise spustila dvě veřejné konzultace, které jsou součástí akčního plánu pro duševní vlastnictví. Jedna se týká ochrany průmyslového designu a jejím cílem je získat vstupy ohledně toho, jak by měla být řešena např. otázka ochrany náhradních dílů a jak by se pravidla měla změnit s ohledem...
30.04.2021 16:07

Přehled cirkulárních metrik: Zjistěte, jak je na tom vaše firma

I když se to může s narůstající popularitou cirkulární ekonomiky někdy zdát, její principy nejsou a neměly by být abstraktními pojmy. Analýzy cirkularity jako je například Quick Check nebo Life Cycle Assessment vycházejí z konkrétních dat, se kterými pracují v rámci jasně daného postupu. Jedná se...
30.04.2021 13:36

Věstník MŽP: Nová metodika k povolování kácení dřevin mimo les a další pokyny

Ministerstvo životního prostředí vydalo čtvrté číslo Věstníku MŽP v tomto roce. V dubnovém čísle najdete aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu a také Metodickou instrukci odboru obecné ochrany...