Více času na podstatné

Archiv článků

12.07.2018 11:54

Výbor pro REACH navrhuje zakázat čtyři ftaláty

Výbor pro nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) se dnes dohodl na zákazu uvádění na trh výrobků, které obsahují čtyři ftaláty (DEHP, DBP, BBP and DIBP). Ty se běžně nacházejí v plastových materiálech a výrobcích, které se používají v běžném životě, např....
12.07.2018 11:37

EMAS: Ochrana prostředí? Češi na ni nemají, poplatky jdou do statisíců

České státní instituce, ale i velké nadnárodní společnosti projevují svůj zájem o ochranu životního prostředí. Jednou ze záruk šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí je certifikát environmentálního (ekologického) managementu EMAS, který umožňuje firmám vyhnout se zbytečným negativním dopadům...
12.07.2018 09:40

Legislativní novinka: Náležitosti posouzení vlivu záměru a koncepce na EVL a ptačí oblasti

Ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 142/2018 Sb. vychází vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny s účinností od 1. srpna 2018. Níže najdete text...
12.07.2018 09:03

Pro firmy na projekty energetických úspor je připraveno 6 miliard korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. výzvu programu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 až 2020. O dotace mohou žádat podniky, které chtějí realizovat energeticky úsporné investiční projekty. Z programu MPO podporuje...
12.07.2018 08:34

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2017

Ze sítí veřejných vodovodů 4 097 zásobovaných oblastí bylo v roce 2017 odebráno 33 724 vzorků, jejichž rozborem bylo získáno a do databáze IS PiVo vloženo 1 024 210 hodnot (285 ukazatelů) jakosti pitné vody. Limity zdravotně významných ukazatelů limitovaných nejvyšší mezní hodnotou (NMH) byly...
11.07.2018 19:35

Neomezený růst na planetě s omezenými zdroji

Evropa vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba 50 % skončí na skládkách nebo ve spalovnách, můžeme tak náš způsob hospodaření označit nejen za neobnovitelný, ale také za celkem nezodpovědný. Výsledkem takového chování je ale situace, že se každý den nenávratně připravujeme o...
11.07.2018 19:20

Století elektřiny: Spotřeba elektřiny v Česku stoupla za sto let 74krát

V průměru každý rok o 4,4 procenta stoupala za posledních sto let spotřeba elektřiny v Česku. Zatímco při vzniku republiky v roce 1918 činila hrubá spotřeba na území Čech, Moravy a Slezska celkem 1 TWh, nyní to je téměř 74 TWh. V Česku se tedy spotřebovalo za 100 let...
11.07.2018 08:28

Stanovisko SZÚ: Přinesené nádoby spotřebitelem z hlediska hygienické nezávadnosti

Dne 7.5.2018 vydal Státní zdravotní ústav odborné stanovisko k posouzení možnosti redukování spotřeby jednorázového plastového nádobí či jiných výrobků určených k podávání či servírování potravin a nápojů a jeho nahrazení výrobky určenými pro opakované použití či do spotřebitelem přinesených nádob...
11.07.2018 07:27

Odpady musí být energeticky využívány, pokud je nelze využít jinak

Českou republiku při přechodu na cirkulární ekonomiku čekají velké změny. S ředitelem odboru odpadů MŽP Jaromírem Manhartem jsme si povídali o připravované cirkulární strategii, jeho postoji k energetickému využívání odpadů, připravované TAP vyhlášce, sanacích skládek, polském odpadovém...
11.07.2018 07:17

Čínští výrobci izolačních pěn údajně používají zakázané freony

Nový nárůst emisí zakázaných freonů, které ničí ozonovou vrstvu Země, má údajně na svědomí Čína. Uvedla to agentura pro vyšetřování ekologických zločinů (EIA), jež odhalila užívání freonu 11 v čínských továrnách, které vyrábějí izolační pěny pro stavební průmysl. V květnu skupina mezinárodních...