Více času na podstatné

Archiv článků

19.01.2022 20:24

Ministerstva připravila Národní plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik na příštích šest let

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes předložilo vládě Plány pro zvládání povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo Národní plány těchto povodí do roku 2027. Navrhovaná opatření ochrání lidské životy a majetky, pomohou vybudovat čistírny...
19.01.2022 20:19

ČEZ testuje první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v ČR

Energetická společnost ČEZ testuje na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v České republice. ČEZ nyní zkouší vlastnosti konstrukce plovoucích solárních panelů, v létě by se měla elektrárna rozšířit na výkon 100 kW a začít vyrábět...
19.01.2022 20:15

ČHMÚ: Kvalita ovzduší v Česku patřila loni mezi nejlepší za deset let

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly loni v Česku nejnižší až druhé nejnižší za posledních deset. Lepší výsledek byl o rok dříve, kdy byla v ČR nejvyšší kvalita ovzduší od začátku měření. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím jsou k...
19.01.2022 20:09

Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem...
19.01.2022 20:05

Veřejná konzultace Komise v oblasti solární energie zahájena

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci ke strategii pro solární energii. Jedná se o přípravu nové strategie EU v oblasti solární energie, jejíž zveřejnění je plánované ke konci tohoto roku. Výsledkem této konzultace je dosažení požadovaného zvýšení kapacity solární energie, a to na 40%...
19.01.2022 20:03

Nová konzultace zaměřená na udělování povolení pro projekty obnovitelných zdrojů a dohody o nákupu elektřiny

Evropská komise dnes otevřela veřejnou konzultaci týkající se možností, jak zlepšit postupy při udělování povolení pro projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a jak zjednodušit dohody o nákupu elektřiny. Administrativní překážky při udělování povolení jsou dlouhodobě označovány jako hlavní...
19.01.2022 19:17

Česká společnost rPET InWaste uzavřela recyklační kruh. Staré PET lahve vrací do potravinářství

V tuzemsku i v Evropě stále chybí dostatečné kapacity na zpracování plastových odpadů.  Ty proto stále z velké části končí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedním z kroků k potřebné změně je nová recyklační linka vybudovaná v Rosicích u Brna. Více ZDE
18.01.2022 22:11

Komise vyzývá k tomu, aby se environmentální udržitelnost stala nedílnou součástí systémů vzdělávání a odborné přípravy v EU

Komise koncem minulého týdne zveřejnila návrh doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti. Cílem návrhu je podpořit členské státy, školy, vysokoškolské instituce, nevládní organizace a všechny poskytovatele vzdělávání v tom, aby dokázali vybavit studenty znalostmi i dovednostmi...
18.01.2022 22:04

Vyhlášena soutěž o ceny Nového evropského Bauhausu 2022

Evropská komise dnes otevřela možnost přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2022. V letošním ročníku soutěže se Evropská komise zaměří na nové inspirativní příklady nových změn. Jedná se především o ocenění nových nápadů i stávajících projektů především mladých...
18.01.2022 22:02

Nová konzultace: Kompostovatelné plasty

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na biologické, rozložitelné a kompostovatelné plasty, jejímž cílem je přispět k vytvoření nového rámce pro tento druh plastů. Konzultace se zaměřuje především na 3 hlavní oblasti, kterými jsou udržitelnost biologických surovin používaných k...