Více času na podstatné

Archiv článků

17.11.2019 20:16

EURO: „Pán odpadu” končí. Ředitel Manhart odchází z ministerstva životního prostředí

Přestože se nyní ostře sledovaná nová odpadová legislativa řeší na vládě, její autor se klidí. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, končí v listopadu. „Jaromír Manhart odchází z ministerstva po vzájemné dohodě,” potvrzuje Petra Roubíčková, mluvčí resortu. A proč...
15.11.2019 13:15

Pneumatiky budou mít upravené energetické štítky

Zástupci Evropské komise, Parlamentu a Rady se včera dohodli na nových pravidlech pro označování pneumatik energetickými štítky. Nové nařízení zajistí, že budou štítky na pneumatikách lépe vidět a budou také přesnější, což spotřebitelům umožní lépe si vybrat požadované vlastnosti a přispěje to ke...
15.11.2019 11:52

Česká cirkulární ekonomika se pomalu roztáčí. Výzvou je skládkování

Jak se ČR přesouvá od odpadové hierarchie a lineární ekonomiky směrem k oběhovému hospodářství? Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Právě tak zní jednoduchá poučka, kterou ale není snadné uvést do praxe. Společnost se totiž musí posunout od skládkování a energetického využívání odpadu směrem k...
15.11.2019 06:03

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na výměny kotlů a půjčky další téměř dvě miliardy

Ministerstvo životního prostředí uvolní další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na výměnu zastaralých kotlů. Zájem o dotaci z třetí vlny takzvaných kotlíkových dotací převýšil původně vyčleněné tři miliardy. Na krajské úřady dorazilo přes 40.000 žádostí s požadavkem na 4,2...
15.11.2019 05:37

Na podporu zavádění inovací je připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. S cílem podpořit zavádění inovací do praxe. V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 mld. Kč, z toho 1 mld. Kč v této 1. veřejné...
14.11.2019 20:04

Firma nelegálně upravovala terén odpadní zeminou. Dostala pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun výrobci automobilových dílů, společnosti TRCZ s.r.o. Firma při rozšiřování skladu ve svém areálu v Lovosicích provedla nepovolené terénní úpravy odpadními zeminami. Nakládala tak s odpady na místě...
14.11.2019 19:58

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky. Fórum o prosazování odsouhlasilo, že jeho další hlavní projekt REF-9...
14.11.2019 15:07

Češi za čtrnáct let odevzdali k recyklaci 60 milionů úsporných zářivek

Již 14 let ze zákona platí, že vysloužilá svítidla a zejména úsporné zářivky se nesmí vyhazovat do směsného odpadu, ale musí se odevzdat do sběrného místa k recyklaci. Tuzemským lídrem v oblasti zpětného odběru a recyklace je kolektivní systém Ekolamp, za tu dobu zrecykloval 9903 tun světelných...
14.11.2019 14:43

McDonald’s oznámila rozsáhlý program pro odstraňování a minimalizaci používání plastů

Společnost McDonald’s dnes oznámila rozsáhlý program pro odstraňování a minimalizaci používání plastů a zlepšení recyklovatelnosti obalů v celé Evropě. Plán zahrnuje odstranění víček McFlurry ve všech evropských zemích, kde společnost McDonald’s působí, zavedení nového víčka z vláknitého materiálu...
14.11.2019 06:45

Otevření výzev H2020 v oblasti životního prostředí

Evropská komise oficiálně dne 12.11.2019 otevřela poslední výzvy pro předkládání projektů v oblasti SC5 programu Horizon 2020 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny).  Veškerá témata naleznete v přehledné tabulce v příloze. Kompletní pracovní program je k...