Více času na podstatné

Archiv článků

02.04.2020 15:53

Nová pravidla pro ekodesign sníží spotřbu externích napájecích zdrojů

Prvního dubna vstupilo v platnost nařízení, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů. Podle nových pravidel musí být vnější napájecí zdroje, jako například nabíječky na notebooky, energeticky účinnější, což pomůže snížit spotřebu elektřiny a snížit náklady domácností....
02.04.2020 14:49

Stavební a demoliční odpady s obsahem azbestu

Odpady obsahující azbest většinou na první pohled neodlišíme od ostatních stavebních a demoličních odpadů (SDO), představují však vážné nebezpečí pro lidské zdraví. V tomto textu popíšeme, co to azbest je, kde se ve stavbě vzal a jak s ním nakládat. Azbestem se rozumí vláknité silikáty...
31.03.2020 12:43

Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Veřejná konzultace bude následovat v příštích měsících. Cílem konzultace k počátečnímu posouzení dopadů je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise a získat zpětnou vazbu k přístupu...
31.03.2020 12:38

Revize směrnice o průmyslových emisích (IED)

Evropská komise zahájila první fázi přípravy revize směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) – počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) revize EU pravidel k průmyslovým emisím. Veřejná konzultace bude následovat v příštích měsících. Cílem konzultace k počátečnímu posouzení...
31.03.2020 12:32

Nová metodiky k účinnosti v energetice

S ohledem na určité problémy při přezkumech integrovaných povoleních pro velká spalovací zařízení připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou metodiku k problematice elektrické...
31.03.2020 11:42

Češi loni vytřídili a k recyklaci předali 1 696 tun baterií

V loňském roce Češi odevzdali k recyklaci 1 696 tun použitých baterií, což je nejvyšší číslo v historii. Je to o 3 % vice než loni a 4krát tolik, než tomu bylo před 10 lety. Zvyšuje se i účinnost sběru baterií, ta dosahuje 46 %. Na recyklaci tedy končí necelá polovina baterií, které byly dány do...
31.03.2020 09:22

Češi odevzdali k recyklaci 706 tun světelného elektroodpadu

Češi odevzdali k recyklaci 706 tun světelných zdrojů, v nichž bylo zhruba 24 kilogramů rtuti, která by mohla teoreticky znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad. V přepočtu na obyvatele lidé sesbírali nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, nejméně ve Středočeském....
31.03.2020 09:17

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s...
26.03.2020 13:58

Legislativní novinka: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve Sbíce předpisů ČR vychází Nařízení vlády č. 121/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020. Cílem právní...
26.03.2020 08:19

Aktualizovaná stanoviska SZÚ k nakládání s odpady v rámci epidemie

Aktualizováná stanoviska v souvislosti s COVID-19 Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů stahujte níže:     Dokument ke stažení:  1 Nakládání s jednorázovými OOP  2 Nakládání s komunálními odpady v obcich  3 Nakládání s odpady od osob s...