Více času na podstatné

Archiv článků

28.01.2020 09:39

Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu

Bioodpady v současné době představují pro Českou republiku velkou výzvu. Dle posledních analýz se jich stále ve směsném komunálním odpadu nachází až 40 %. Město Miláno je tak pro nás zajímavým příkladem, jak se s odděleným sběrem bioodpadu, lidově řečeno, můžeme poprat. Více ZDE
27.01.2020 19:51

SFŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2020

Došlo k aktualizaci harmonogramu dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2020. Změny spočívají v upravení termínu vyhlášení a ukončení výzev č. 138 a 140, posunutí data vyhlášení výzvy č. 142 a přidání nové výzvy č. 150. Do harmonogramu byly doplněny také výzvy z předešlých...
27.01.2020 15:30

Podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě stoupl v roce 2018 na 18 %

Evropský statistický úřad uvedl, že v roce 2018 činil podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě v EU 18,0 %, což je o 0,5 % více, než v roce 2017. V porovnání s rokem 2004 je nárůst výraznější, a to o 9,5 %. 12 států navíc již splnilo své cíle do roku 2020, co se týče spotřeby energie z...
27.01.2020 15:22

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Byly zahájeny kontroly fóra o prosazování (REF-8), zda společnosti prodávající online nebezpečné látky, směsi, biocidní přípravky a předměty v členských státech a zemích EHP dodržují nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidech. Osmý důležitý projekt fóra o prosazování (REF-8) se soustředí na online...
27.01.2020 15:17

Za vícero porušení vodního zákona uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 110 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu 110 tisíc korun společnosti TOMEGAS s. r. o. Firma v červenci 2019 překročila emisní limity obsažené v předčištěných odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny odpadních vod (ČOV) do Milevského potoka. Dále...
27.01.2020 06:56

Pozvánka: Kaly a odpady 2020

Asociácia čistiarenských expertov SR, Asociace pro vodu ČR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU organizujú v dňoch 19. - 20.3.2020 tradičnú konferenciu Kaly a odpady 2020. Prednášky konferencie sú zoradené do nasledovných blokov:   legislatívne a koncepčné otázky...
24.01.2020 21:36

Kvalita ovzduší na území České republiky v roce 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává první část předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území České republiky v roce 2019. Můžete zde nalézt informace týkající se překročení imisních limitů z hlediska lidského zdraví a vyhodnocení meteorologických a...
24.01.2020 14:11

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2019

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2019Pro účely regulace cen tepelné energie jsou v bodě (1.2) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č....
24.01.2020 13:42

Obaly s obsahem papíru - pokyny k posouzení recyklovatelnosti

Sdružení zastupující průmysl recyklace, výroby a přeměny papíru a lepenky vydala pokyny (na konci článku ke stažení) jak specifikovat a navrhnout papírové obaly, aby byla zajištěna vysoká kvalita recyklace papírenským průmyslem. Primární funkcí balení je ochrana baleného zboží v průběhu...
24.01.2020 10:29

Firma provozovala svá zařízení v rozporu se zákonem. Dostala pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Brně uložili pokutu sto tisíc korun firmě FERROMET a.s. za porušení podmínek integrovaného povolení k provozu zařízení mořící linky pozinkovny, tažírny trub a žárové pozinkovny ve Veselí nad Moravou. Kontrola ČIŽP...