Více času na podstatné

Archiv článků

19.01.2019 08:37

ECHA navrhuje posílit boj proti mikroplastům

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v rámci boje proti znečištění životního prostředí navrhla zakázat záměrné přidávání mikroplastů do produktů, jako je kosmetika, detergenty a zemědělská hnojiva. Drobné části plastů, které znečišťují vodní cesty a oceány, stále více vyvolávají...
18.01.2019 19:30

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2017 ke stažní

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky slouží jako doplnění Zprávy o životním prostředí ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR a zabývají se detailněji charakteristikou stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR. Každá Krajská zpráva za rok 2017 obsahuje celkem 8...
18.01.2019 12:29

Jak se vyrovnat s dramatickým nárůstem ceny povolenky?

V důsledku revize evropské legislativy, která zásadně posílila rezervu tržní stability, vyletěly loni ceny povolenek na emise skleníkových plynů dramaticky vzhůru. Jak se s tím vyrovnat a jaká opatření musí udělat stát, aby teplárenství pomohl v transformaci? To budou témata Dnů teplárenství a...
18.01.2019 11:48

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2017

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního hospodářství v letech 2010–2017. Zdrojem dat jsou statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického...
18.01.2019 10:55

MŽP zahájilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Národního programu snižování emisí

Ministerstvo životního prostředí aktualizuje Národní program snižování emisí ČR (NPSE). Jde o strategický dokument, který určuje postup státu při snižování množství vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi tyto látky patří oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické...
18.01.2019 07:01

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 5 nových látek a 1 látku, která byla identifikována jako SVHC v roce 2016, přidala na seznam Evropská komise. Kandidátský seznam nyní obsahuje 197 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2019). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na...
16.01.2019 19:43

Prazdroj vyrobil zkušební sérii sušenek z odpadu

Plzeňský Prazdroj s pekaři vyrobil zkušební sérii sušenek z mláta, tedy ze zbytku ze sladu používaného při výrobě piva. Jsou ve sladké a slané variantě a cílem bylo zkusit z odpadních surovin vyrobit plnohodnotnou a zdravější variantu obvyklých sušenek, řekla Jitka Němečková, mluvčí pivovaru, v...
16.01.2019 12:39

Cihelna dostala už druhou pokutu za nepovolené nakládání s odpady

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Cihelna Časy s.r.o. Firma na pozemku v obci Časy na Pardubicku nakládala s odpadní výkopovou zeminou, i když neměla platné povolení Krajského úřadu Pardubického kraje k provozu...
16.01.2019 12:31

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO)

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu. Dne 7. 1. 2019 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování následující chemické látky:       dimethomorph (ISO);...
16.01.2019 12:26

Vláda schválila další etapu Ekoauditu

Dne 7. ledna 2019 schválila vláda svým usnesením č. 9 další etapu Ekoauditu, která zahrnuje 13 nových podnětů k úpravě celkem 5 environmentálních zákonů (dokument je uveden v příloze). Součástí materiálu je i vyhodnocení plnění opatření stanovených v předchozích etapách Ekoauditu. Na základě...