Více času na podstatné

Archiv článků

02.03.2021 08:57

Použité respirátory a samotestovací sady patří do černé popelnice, ale zabezpečené

S novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované testování zaměstnanců firem, a v...
02.03.2021 08:50

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny...
25.02.2021 17:30

Připomínky: Průmyslové emise – aktualizace pravidel EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci pravidel týkajících se Průmyslových emisí. Účelem této konzultace je shromáždit názory na možná opatření, která by měla být zahrnuta do revize směrnice o průmyslových emisích a revize nařízení o evropském registru úniků...
25.02.2021 17:21

Nová legislativa: Novela vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Dochází ke změně příslušných ustanovení...
25.02.2021 17:11

Nová strategie se zaměří na přizpůsobení se změnám klimatu

Evropská komise představila novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, která by měla pomoci připravit se na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Cílem strategie je rozšiřovat poznatky o dopadech těchto změn, zvýšit připravenost a zrychlit implementaci nutných opatření. Podle Komise musí...
25.02.2021 17:06

Koordinátor projektů v oblasti cirkulární ekonomiky

Pražský inovační institut vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor projektů v oblasti cirkulární ekonomiky. Budete se podílet se na přípravě Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, ve spolupráci se zpracovatelským týmem koordinovat průběh projektu, zajišťovat organizační...
25.02.2021 17:02

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. 2021). V Úředním věstníku Evropské unie byla...
25.02.2021 14:19

V Evropě se zrecyklovaly dvě miliardy úsporných žárovek

Evropský systém zpětného odběru světelných zdrojů dosáhl významného milníku: podařilo se ekologicky zrecyklovat dvě miliardy úsporných žárovek. Dosažení tohoto objemu je unikátní v celosvětovém měřítku. Evropané vědí, jak se ekologicky zbavit elektroodpadu. Podle nejnovějších statistik 80 %...
25.02.2021 14:07

Ministerský rada - interní hodnotitel projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů. Podrobnosti ZDE
25.02.2021 14:01

Výroba solárních panelů se má vrátit do Evropy. Pracovní příležitosti mohou přijít i do Česka

V úterý 23. února vznikla Evropská solární iniciativa, která má za cíl vrátit výrobu solárních panelů na náš kontinent. Rozvoj fotovoltaiky v Evropě přinese v příštím roce ekonomický impuls v podobě 40 miliard EUR ročně a 400 tisíc přímých a nepřímých pracovních míst. Myšlenku návratu výroby...