Více času na podstatné

Archiv článků

16.01.2018 20:38

MPO: ČR se má přidat k žalobě proti limitům znečištění ovzduší

Česko se možná přidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tvrdí, že se jeví jako vhodné přidat se k ní jako vedlejší účastník na straně Polska. Vyplývá to z materiálu ministerstva, o kterém by měla být...
16.01.2018 15:42

Komise zveřejnila celoevropskou strategii pro plasty

Evropská komise dnes představila návrh strategie, která by měla zajistit nižší používání plastů a podpořit oběhové hospodářství. V rámci strategie Komise navrhuje vytvořit nová pravidla pro obaly, která by měla podpořit recyklovatelnost obalů a snížit ekologickou zátěž. Komise také navrhuje...
16.01.2018 14:19

BAT LCP: Bulharsko podpoří Polsko v žalobě proti Evropské komisi

Bulharsko se přidá k žalobě Polska proti Evropské komisi ve snaze zvrátit limity stanovené prováděcím rozhodnutím, které stanoví emisní limity pro velká spalovací zařízení. Klíčové je rozhodnutí zejména pro uhelnou energetiku, kde se dotkne řady elektráren. Bulharská vláda argumentuje...
16.01.2018 13:54

Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 a výhled na roky 2019 až 2021

Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 vycházejí především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnují i legislativní úkoly. Do návrhů Plánu a Výhledu byly promítnuty legislativní úkoly,...
16.01.2018 12:51

České mozky se utkají v nápadech, jak znovu využít odpad

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži...
16.01.2018 11:17

MŽP vydalo nový metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nový "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi". Metodický návod naplňuje opatření uvedené v POH ČR v kapitole 3.3.2.3 písm. b), které ukládá Ministerstvu životního prostředí...
16.01.2018 10:51

Konference ODPAD ZDROJEM se zaměří na ucelenou a cirkulární vizi chytrých měst a obcí.

Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance,...
16.01.2018 08:59

Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR

Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí...
16.01.2018 08:47

Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o...
16.01.2018 08:14

Poslanci zřídili podvýbory, které se budou věnovat vědě a výzkumu

Minulý týden byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (3. schůze, 11. ledna) zřízeny dva podvýbory, které se budou zabývat problematikou vědy, výzkumu a vývoje a vysokých škol. Jedná se o Podvýbor pro vědu a vysoké školy jehož předsedou byl zvolen Karel Rais (ANO). Druhý podvýbor pro vědu, výzkum...