Více času na podstatné

Archiv článků

17.07.2019 15:00

Společnost dostala za provoz kotelny bez povolení a další přestupky pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti AM INTERIÉR, a.s. Při kontrole v únoru 2019 zjistili, že firma ve svém závodě ve Zlíně-Loukách provozovala tři zdroje znečišťování ovzduší, aniž by dodržovala...
17.07.2019 13:07

Autobusy MHD brzy zužitkují odpadní čistírenské kaly. Na vyčištěný biometan budou jezdit v Praze a Brně

Ekologická soutěž E.ON Energy Globe každoročně sbírá a oceňuje zajímavé projekty, které přispívají k ochraně přírody. Letos v kategorii Firma nominovala odborná porota do užšího finále dva projekty. Prvním z nich je unikátní technologie úpravy bioplynu z čistírenských kalů na...
17.07.2019 12:44

Metodický návod MŽP: Odpady z obalů znečištěné nebezpečnými látkami

Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazování odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek pod katalogové číslo 15 01 10* podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů...
16.07.2019 20:42

Coca-Cola zavádí lehčí PET lahve, ušetří tak i na poplatcích

Už od června uvádí americká firma Coca-Cola v tuzemsku do oběhu lehčí PET lahve. Díky tomu by společnost měla za rok uspořit 550 tun plastu. Kvůli snazší recyklaci se také ve Velké Británii od září začnou zelené sprity proměňovat na průhledné. Hmotnost půllitrovky se například sníží o 2,8 gramu,...
16.07.2019 15:30

LN: Jezdit na odpad je zatím moc drahé

Ministerstvo průmyslu přišlo s podporou dalšího alternativního paliva. Nabízí dotaci až sto milionů korun na výrobu biometanu pro pohon automobilů, ale zájem je zatím mizivý. Evropská unie se v rámci své zelené politiky usilovně snaží nahradit co největší díl fosilních paliv vhodnými...
16.07.2019 15:28

Výrobce dlaždic dostal pokutu 120 tisíc korun za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Výrobce keramických dlaždic ve svém závodě v Chlumčanech na Plzeňsku provozoval mokré hladinové odlučovače zcela bez vodních náplní. Tuhé...
14.07.2019 13:58

ČIŽP pokutovala spáchání několika správních deliktů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti SLEZSKÝ BETON a.s. Firma několik let bez povolení provozovala v ostravské městské části Muglinov dvě betonárny. Při kontrole 29. dubna 2019 inspektoři zjistili, že...
14.07.2019 13:52

Připomínky: Surovinová politika / Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR

Doplnění dokumentu Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Principem nově navrhovaného Doplnění státní surovinové politiky je naplnit Programové prohlášení vlády, tedy v oblasti státní surovinové politiky především zajistit, aby byly důsledně hájeny...
14.07.2019 13:45

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování 4 látek

ECHA vyzývá zainteresované strany k další veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 30. srpna 2019. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:   Trichlorosilane (EC...
14.07.2019 13:44

MSC jednomyslně odsouhlasil identifikaci HFPO-DA jako SVHC

Výbor členských států na svém jednání v červnu 2019 jednomyslně odsouhlasil identifikaci látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC): 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations...