Více času na podstatné

Archiv článků

26.07.2021 16:21

Připomínky: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020

Cílem ročenky je podat přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti předkládajících resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Materiál podává objektivní informace o skutečnostech týkajících se vodního hospodářství týkajících se minulého roku i...
26.07.2021 16:19

Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2021/1199, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích nebo mulčích. V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1199...
26.07.2021 16:17

Předložení záměru na omezení látek PFAS, PAU a omezení 2,4-dinitrotoluenu

Na stránkách agentury ECHA jsou v registru záměrů na omezení látek nově uvedeny per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (zveřejněno ECHA 21. 7. 2021). Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Dánsko předložily 15. 7. 2021 záměr omezit výrobu, uvádění na trh...
26.07.2021 16:13

MPO představilo Vodíkovou strategii ČR i konkrétní vodíkové projekty

Redukce emise skleníkových plynů a zároveň podpora hospodářského růstu. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo na mezinárodní konferenci Vodíkovou strategii České republiky. Zástupci firem řekli, jaké vodíkové projekty chystají. Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi...
26.07.2021 16:00

Krajský úřad v Olomouci udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů

Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy...
19.07.2021 16:30

Změna názvu a sídla CENIA

Dovolujeme si upozornit, že od 12.7.2021 došlo ke změně názvu a sídla CENIA. Nový oficiální název organizace je: Česká informační agentura životního prostředí, který se zkracuje na CENIA. Nová adresa sídla je: Moskevská 1523/63, 101 00, Praha 10. Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny a...
19.07.2021 16:13

EK schválila český plán obnovy, ČR musí vyloučit Babišův střet zájmů

Evropská komise dnes vydala kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 miliard EUR. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření...
19.07.2021 10:56

Na zlepšení kvality vody jdou miliardy z peněz EU i ze státního rozpočtu. Místo příčin znečištění se ale řeší jen důsledky

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze na opatření, která mají zajistit udržitelnou jakost vod a minimalizovat znečištění způsobované zemědělstvím. Stát vydal v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7 miliardy korun z fondů EU a státního rozpočtu. Tyto prostředky šly na opatření z tzv. národních...
17.07.2021 20:25

Strany slibují přísnější tresty za poškození přírody

V ekologii slibují strany před volbami do Sněmovny zpřísnění pravidel pro nakládání s toxickými látkami i trestů za škody na životním prostředí. Také zdůrazňují potřebu nových protierozních opatřeních a rozvoje projektů pro zadržení vody v krajině. Strany se zaměřují i na téma snižování produkce...
16.07.2021 17:58

Připomínky: Návrh NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie

Nařízení vlády stanoví pro rok 2022 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ve výši 27 mld. Kč. Výše dotace...