Více času na podstatné

Archiv článků

10.09.2020 17:41

Připomínky: Green Deal – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Evropská komisa zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. V rámci nadcházejícího IV. obchodovacího období 2021+ s emisními povolenkami Evropská komise navrhuje vytvořit alternativní nástroj k současnému systému obchodování s emisemi...
10.09.2020 17:40

Pokutu přes 150 tisíc korun za neoprávněný odběr podzemních vod dostala od inspektorů Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno odebrala v rozporu s povolením vydaným Magistrátem města Brna celkem 4 162 m3podzemní vody. Tím porušila vodní zákon a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Brna jí za to uložili pokutu 153 994 korun. Ta nabyla 9. července 2020 právní moci. V květnu...
10.09.2020 17:38

Půlmilionovou pokutu uložili inspektoři ČIŽP firmě za porušení integrovaného povolení

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem v Sokolově provozovala zařízení „Zpracovatelská část Vřesová“ v rozporu se závaznými podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje. Za jeho porušení uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v...
10.09.2020 16:41

Komise představila zprávu o strategickém výhledu

Komise dnes vydala vůbec první zprávu o strategickém výhledu, která popisuje vznikající výzvy a příležitosti, a měla by pomoci s vytvořením strategií a politik, jež budou reflektovat jak současné, tak budoucí potřeby EU. Kromě toho zpráva také zavádí tzv. koncept odolnosti EU ve čtyřech hlavních...
10.09.2020 16:26

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé...
10.09.2020 16:17

Praktická řešení, která pomohou plnit harmonizované požadavky na informace

Začátkem listopadu 2020 vstoupí v platnost druhá změna přílohy VIII nařízení CLP. Cílem je řešit obavy vznesené průmyslem v souvislosti s administrativní zátěží a zároveň stále plnit informační potřeby toxikologických center. Komise nyní navrhuje doplnit do článku 25 odstavec 8 a změnit přílohu...
07.09.2020 19:27

SFŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2020

Státní fond životního prostředí zveřejnil informaci, že došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2020. Aktuální verzi dokumentu naleznete na odkazu: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2041
07.09.2020 19:26

Směřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem

Konference Odpad zdrojem, kterou pátým rokem pořádá Institut cirkulární ekonomiky, letos ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory, představila kromě pražského cirkulárního skenu a nového projektu ProRegiony.cz především aktuální téma odpovědného veřejného zadávání, ve kterém se...
07.09.2020 19:22

Na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně používala firma nelegálně výrobky z odpadů. Porušila zákon a dostala pokutu 3,5 milionu korun

Pokutu 3,5 milionu korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové právnické osobě, společnosti FCC HP, s.r.o., za porušení zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Společnost používala ve svém zařízení, na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně,...
07.09.2020 18:54

Praha má plán, jak reagovat na klimatické změny

Náměstek primátora Petr Hlubuček představil na pondělním zasedání Rady hl. m. Prahy Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 až 2024. Ten shrnuje nejdůležitější cíle v boji proti negativním projevům klimatických změn jako jsou vysoké teploty, nerovnoměrné...