Více času na podstatné

Archiv článků

06.02.2020 07:32

Nenechte si ujít semináře o přelomových trendech a inovacích ve světě materiálů

Centrum inovativních materiálů matériO Prague připravuje cyklus seminářů Towards New Materiality. Čtyři tematické okruhy podávají přehled o přelomových trendech a inovacích ve světě materiálů. První seminář No More Waste zaměřený na omezení odpadového materiálu proběhne 26. března. Přednášky se...
05.02.2020 17:16

Pozvánka: VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA / OLOMOUC

Uzitecneseminare.cz si vás dovolují pozvat na seminář VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY, který se uskuteční 21. dubna v Praze a následně 28. dubna v Olomouci. Vodoprávní praxe je v posledních letech ovlivněna stále častějšími změnami podnebí a s tím souvisejícími střídajícími se obdobími sucha a...
05.02.2020 17:07

Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek. Od ČIŽP dostala pokutu sto tisíc korun

Celkem 537 tun stavebních odpadů uložila v květnu 2019 firma SBS group s.r.o. ze Kdyně, na obecní pozemek v k. ú. Česká Kubice, aniž by znala jejich složení. Odpad vznikl při stavební činnosti společnosti v místě bývalé celnice - hraničního přechodu Folmava. Konkrétně se jednalo o návoz zeminy s...
05.02.2020 17:06

Pokutu přes 240 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP firmě za odběr podzemních vod nad povolený limit

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě uložili firmě SEPETNÁ v. o. s., která provozuje restaurační a ubytovací zařízení v obci Ostravice v Moravskoslezském kraji pokutu 240 310 korun. Společnost v letech 2016 až 2018 odebrala ze studny celkem 3 433...
05.02.2020 17:01

EU zaostává za cílem v primární spotřebě energie do 2020 o 5 %

Podle nejnovějších výsledků zveřejněných Evropským statistickým úřadem Eurostat dosáhla v roce 2018 primární spotřeba energie v EU 1376 milionů tun ropného ekvivalentu, což je o 4,9 % více oproti cíli stanovenému do roku 2020 a o 22,0 % více, než stanovený cíl pro rok 2020. Konečná spotřeba...
05.02.2020 16:58

Dešťovka: MŽP uvolňuje další miliardu

Velká Dešťovka se vrací. Podle posledních odhadů meteorologů bude i rok 2020 patřit k suchým letům, které posledních pět let sužují ČR. Důvodem ke skepsi je letošní mírná zima se skoupou sněhovou nadílkou. Ministerstvo životního prostředí proto opět finančně pomáhá, aby zmírnilo dopady sucha a...
05.02.2020 16:56

Deklarovali jste správně velikost vaší společnosti?

ECHA brzy ověří velikost podniků MSP, které registrovaly látky podle nařízení REACH a využívaly snížené poplatky. Zkontrolujte, zda jste správně uvedli velikost svého podniku a nahráli dokumenty do systému REACH-IT. Pokud jste své látky v letech 2016 – 2018 registrovali jako mikropodnik nebo malý...
03.02.2020 13:39

Připomínky: Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025

Program je rozdělen do dvou hlavních částí, kdy ta úvodní – analytická, v první kapitole shrnuje hlavní současné hrozby a tlaky na přírodu a krajinu, tak druhá kapitola popisuje stávající legislativní nástroje ochrany přírody a krajiny, míru jejich využití včetně identifikace aplikačních...
03.02.2020 11:21

Vyšel lednový Věstní MŽP

Obsahem lednového čísla je jednak společné sdělení sekce státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke vztahu § 15a a § 15b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle novely vodního zákona nyní...
03.02.2020 10:54

Nová vylepšení portálu pro oznámení toxikologickým střediskům

ECHA Submission portal je online nástroj který umožňuje průmyslu připravit a předložit dokumentaci pro oznámení toxikologickým centrům (PCN). Nejvýznamnější vylepšení portálu pro oznámení toxikologickým střediskům je zjednodušený způsob zadávání informací o klasifikaci v oznámení. Dále je zde...