Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - LEDEN

 


 

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE

 

Vybíráme z obsahu:

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
18.1.

Chemická legislativa 2018

19.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

24.-25.1.

NIMBY efekt - investoři, město, občané

30.1.-1.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
28.2.

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
8.-12.4.

Biomasa 2018

19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Květen    
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
Červen    
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018

 

  

 

Novinky

02.12.2013 08:01

iHned: ČEZ investuje do modernizace Mělníka a Počerad přes miliardu korun

Energetická společnost ČEZ pokračuje v investicích do ekologie. Tři čtvrtě miliardy korun utratí za snížení emisí oxidu dusíku v Elektrárně Mělník. Další čtvrt miliardy padnou na ekologizaci kotlů v Počeradech. Celkem ČEZ za snížení emisí ještě utratí kolem dvou miliard korun. Informaci přinesl exkluzivně server iHned.cz. Kontrakt za téměř tři čtvrtě miliardy korun uzavřela s ČEZ francouzská společnost Alstom. V jeho rámci se pustí do modernizace elektrárny v Mělníku, která zásobuje elektřinou a teplem Prahu a její okolí. Projekt přispěje k výraznému snížení emisí oxidu dusíku až o šedesát procent. Projekt bude zahájen ještě letos a s jeho dokončením se počítá ve druhé polovině roku 2015. Díky tomu se zlepší ovzduší o rok dříve, než začne platit evropská směrnice o průmyslových emisích. Alstom už letos v říjnu podepsal čtvrtmiliardový kontrakt na modernizaci kotlů v Počeradech. Podle informací HN by v nejbližší době měly Počerady navíc investovat další čtvrt miliardy.

 

Zdroj: ihned.cz

02.12.2013 07:55

ČRo: Česko má strach ze změny pravidel pro státní pomoc v EU, může přijít o miliony

Česko se bojí, že ho evropský návrh změny pravidel pro státní pomoc připraví o milionové investice. Jak už Český rozhlas exkluzivně informoval, Evropská komise se chystá navrhnout oblasti, u kterých budou platit výjimky z pravidel o poskytování státní pomoci. S tím Česko souhlasí, odmítá ale Komisí navržený limit v přepočtu asi 2,5 miliardy korun. Po překročení navrženého limitu by státní pomoc musela schvalovat Evropská komise. To může podle Česka trvat měsíce nebo dokonce roky a zamezit řadě investic. Česko se obává, že by změna pravidel mohla omezit investice například do vodárenství, které snižují znečištění řek. Česko dnes předloží své výhrady a bude chtít od Komise slyšet, jak na ně zareaguje. Podporu prý Češi mají například od Němců, Francouzů nebo Finů.

 

Související články na webu ČRo:

Česko požaduje změnu návrhu pravidel pro státní pomoc. Bojí se milionových ztrát

Česko se bojí ztráty milionů korun kvůli novým nařízením z Bruselu

 

Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál (rozhlas.cz)

29.11.2013 15:21

Informace ze zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT vč. prezentací

S ohledem na skutečnost, že v roce 2013 byl završen proces transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) do národní legislativy byl úvod zasedání věnován aktuální právní úpravě v oblasti IPPC, zejména pak vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Vyhláška nabyla platnosti 20. září 2013 a účinnosti 5. října 2013, přičemž nahrazuje stávající vyhlášku č. 554/2002 Sb.

Pozornost patřila také tvorbě nových a revizi stávajících referenčních dokumentů o BAT (BREF, z angl. Reference Document on Best Available Techniques), vč. vypracování “Závěrů o BAT”, které jsou závazné pro všechny státy Evropské unie. V současné době se reviduje celkem 12 referenčních dokumentů o BAT (BREF) z celkem 34 vydaných a jeden dokument se tvoří zcela nově (konkrétně BREF "Výroba desek na bázi dřeva"). Z celkového počtu revidovaných dokumentů je celkem 7 dokumentů v gesci MPO, 3 má v kompetenci MŽP a revizí 2 dokumentů se zabývá resort MZe.

V rámci dalšího bloku byly uvedeny informace o Centru BAT při Institutu environmentálních technologií VŠB Ostrava, používání Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) v roce 2014 a kontrolní činnost ČIŽP v rámci IPPC. Rovněž byl věnován dostatečný časový prostor diskusi.

Fórum proběhlo v úterý 26. listopadu 2013 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Fórum zajišťuje každoročně MPO ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), s Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Letošního zasedání se zúčastnilo na 80 odborníků zabývajících se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování (IPPC, z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Zdroj: IPPC

29.11.2013 12:51

V roce 2014 klesnou regulované ceny elektřiny a plynu

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes na tiskové konferenci představit důležitá cenová rozhodnutí, která budou mít významný vliv na regulovanou část ceny energií - elektřiny a plynu na příští rok. V roce 2014 dojde k významnému snížení regulované části konečné ceny elektřiny, a to z důvodu poklesu většiny jednotlivých složek regulovaných cen. Důsledkem všech  faktorů je, že celková regulovaná část konečné ceny elektřiny pro domácnost poklesne pro rok 2014 v průměru o 10,8 %. Co se týče podporovaných zdrojů energie, tak v roce 2014 dochází k vypsání provozní podpory pro nové výrobny elektřiny využívající energii vody a dále pak pro  výrobny elektřiny využívající energii větru, biomasy a geotermální energii, které splní určit podmínky. U stávajících zdrojů byly navýšeny výkupní ceny o zákonnou 2% indexaci u všech OZE, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Cena za distribuci plynu zahrnující přepravu plynu českým zákazníkům v průměru klesá. Průměrný pokles této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí 5,75 %. Více ZDE

 

29.11.2013 10:46

Z programu vlády na příští týden: novela chemického zákona a ochrana ZPF

Vláda příští týden mimo jiné projedná novelu chemického zákona, návrh novely zákona na ochranu zemědělského půdního fondu a dále i věcný návrh implementace článku 5 a článku 7 směrnice o energetické účinnosti. Jednání vlády se uskuteční tradičně ve středu dne 4. prosince. Dále uvádíme důležité informace k předmětným navrhovaným novelám zákonů včetně možnosti stažení dokumentů. Více ZDE

 

29.11.2013 09:59

Horizont 2020: 7 % rozpočtu EU je určeno na výzkum a inovace, na co přesně půjdou?

Horizont 2020 - program EU na podporu výzkumu a inovací - bude větší, než jeho předchůdce. Jeho podíl na dlouhodobém rozpočtu EU vzroste z 5 procent v letech 2007-2013 na více než 7 procent v nadcházejícím období 2014-2020. Největší část rozpočtu programu Horizont 2020, téměř celá jeho pětina, půjde do projektů základního výzkumu ve všech oblastech tak, jak je vybere Evropská rada pro výzkum. Horizont 2020 bude podporovat i další činnosti v oblasti výzkumu a inovací, od informačních a komunikačních technologií, přes výzkum vesmíru, až po bezpečnost potravin a zdraví. Vzdělávání a mobilitu výzkumných pracovníků bude podporovat program Marie Skłodowské-Curie. Velikost obdélníků představuje podíl konkrétních priorit na celkových finančních prostředcích nového programu Horizont 2020. Celková velikost programu je zhruba 77 miliard eur v běžných cenách (asi 70 miliard eur v cenách roku 2011). Podle barvy poznáte, jak se v procentních bodech změnil tento podíl v porovnání s předchozím programem. Červená brava znamená snížení podílu, zelená zvýšení. U šedých ploch nejsou údaje k dispozici.

 

 

Kliknutím na obrázek budete přesměrováni na originál obrázku, který nabízí další funkce. Kliknutím na záhlaví levým tlačítkem myši získáte podrobnosti o jednotlivých oblastech programu, pravým tlačítkem se vrátíte zpět. Kliknutím na obdélníky se dostanete na webové stránky týkající se daných programů. Absolutní čísla jsou v milionech eur.

 

Zdroj: EP

29.11.2013 09:01

SFŽP aktualizoval závazné pokyny, co se změnilo?

Státní fond životního prostředí informuje, že ke dni 25. listopadu 2013 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Aktualizovaná verze je účinná od 28. listopadu 2013, tedy od včerejška. Upraveny byly kapitoly 2, 3, 4, 5, 8, 10 a přílohy č. 3, 4 a 5. Detailnější přehled všech změn je možné najít ve Změnovém listu Závazných pokynů.

Do kapitoly 2 byl mezi doklady požadované k formuláři žádosti o podporu pro prioritní osu 1, oblasti podpory 1.1 a 1.2 doplněn požadavek na zpracování konsolidované finanční analýzy u etapizovaných projektů. Dále byla vložena nová kapitola 2.2.5 Upřesnění k projektům podoblasti 2.1.3, kapitola 2.2.6 Upřesnění k projektům podoblasti 2.2.b a 2.2.c a kapitola 2.2.8 Energetické hodnocení solárních soustav. Z kapitoly 2.7.3 byla odstraněna neaktuální závazná osnova následného plánu činnosti pro tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

V kapitole 3.1 byla upravena tabulka týkající se prověření bonity žadatele - bylo upraveno, že u podnikatelských subjektů včetně fyzických osob podnikajících a státních podniků je prověřována bonita i u projektů menšího rozsahu. Dále byly v tabulce z formálního hlediska upraveny hranice celkových způsobilých výdajů.

Do kapitoly 4.1.1 byly doplněny informace o zpracování konsolidované FEA u etapizovaných projektů v prioritní ose 1, dále byly doplněny informace o udržitelnosti projektů v prioritní ose 1.

 

Mimořádné úřední hodiny podatelny v centrále fondu dne 29. listopadu

Státní fond životního prostředí ČR oznamuje, že z důvodu očekávaného zájmu příjemců dotací z OPŽP o doručení podepsaných smluv o podpoře bude dne 29. 11. 2013 podatelna v centrále SFŽP ČR mimořádně otevřena až do 18 hodin. Doručení podepsané smlouvy je nezbytnou podmínkou financování v letošním roce. Toto mimořádné opatření se však netýká příjmu žádostí v rámci končící LXIX. a L. výzvy, které končí standardně v 16 hodin.

 

V kapitole 5.7.1 byly odstraněny informace o maximálním přípustném objemu subdodávek, kapitola byla doplněna a přejmenována.

Kapitola 8 týkající se financování projektů byla upravena zejména v souvislosti se změnou některých zákonů. Dále byly v bodě 8.1 s) doplněny informace k proplácení podpory na základě zálohových faktur. V bodě 8.2 h) byly upraveny lhůty pro administraci žádosti o platbu a doplněny informace o možnosti podání žádosti o platbu před nabytím účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Do kapitoly 8.10 byly doplněny informace týkající se účetnictví příjemce podpory - povinnosti vzhledem k vyhlášce č. 323/200 Sb. a č. 449/2009 Sb., informace o účelových znacích.

V kapitole 10.2 byly upřesněny informace týkající se závěrečné monitorovací zprávy, dále byl doplněn požadavek na dodání formuláře k závěrečnému vyhodnocení akce - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce v projektu OPŽP.

Detailnější přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.

 

Dokument ke stažení:

Aktualizované Závazné pokyny

 

Zdroj: SFŽP
 
29.11.2013 08:49

Daň za členství v Evropské unii

Schválením euronovely nám vyvstala povinnost vypracovat Program předcházení vzniku odpadů. Spolek pro péči o životní prostředí proto uspořádal Kabinet odpadů, který proběhl 28.11.2013 v prostorách Ministerstva životního prostředí. O tomto právě chystaném programu mluvili ředitel odboru odpadů Ing. Bc. Jan Maršák, PhD., referentka oddělení koncepcí a technologií Ing. Marie Vorlíčková, CSc. a vedoucí oddělení koncepcí a technologií Ing. Martina Mračková.

Euronovela zákona o odpadech u nás nabyla účinnosti už v roce 2010, avšak jednání s partnery a příprava podkladů k vypracování zmíněného programu začaly až o dva roky později. O tom, do jaké míry za to může opožděná příručka evropské komise a do jaké míry neustálé personální změny na MŽP, nebudeme polemizovat. Podstatné je, do jaké míry bude přínosem pro naše odpadové hospodářství, a zdali vůbec ho dovede nasměrovat podle svých cílů. Více ZDE

 

29.11.2013 08:38

V Nová zelená úsporám může žádat až do 20. prosince

Lhůta pro požádání žádostí o peníze z programu Nová zelená úsporám 2013 se prodlouží. Státu zbylo na rekonstrukce a zateplení rodinných domů ještě skoro 150 milionů korun. Lidé mohou i nadále žádat o dotaci na bydlení. Ministr Podivínský rozhodl prodloužit lhůtu pro podávání žádostí zhruba do konce roku (do 20. prosince, poznámka redakce). Celkem vyhradilo ministerstvo životního prostředí jednu miliardu korun, která se měla čerpat od poloviny srpna do pátku 29. listopadu.

 

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský prodloužil termín k podávání žádostí o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám 2013

Na účtu programu Nová zelená úsporám 2013 zbývá ještě 80 milionů korun, které by do dnešního dne, tj. do termínu ukončení podávání žádostí v rámci 1. výzvy, nebyly vyčerpány. Některé žádosti totiž musely být vyřazeny pro formální nedostatky, kdy žadatelé nedodali všechny podklady apod. Pokud by byly přijaty všechny žádosti, podpora už by byla v tuto chvíli vyčerpána. Ministerstvo životního prostředí proto prodlužuje termín pro podávání žádostí do vyčerpání stanovené alokace, nejpozději pak do 12:00 hodin 20. prosince 2013.

„Nová zelená úsporám podporuje český průmysl, zejména stavební, a české služby, zvyšuje zaměstnanost a navíc přispívá ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. O dotace z programu je velký zájem, prostředky rychle ubývají, přesto k dnešnímu dni zbývá ještě zhruba 80 milionů z jedné miliardy korun určené pro letošní výzvu. Proto jsme se rozhodli příjem žádostí prodloužit, aby opravdu všichni, kteří chtějí, měli možnost využít nabízené podpory a nebyli limitováni termínem. Pokud by přesto někdo nestihl podat žádost, bude mít další možnost hned začátkem ledna příštího roku, kdy startuje navazující program Nová zelená úsporám. V první fázi počítáme se dvěma miliardami z příjmů z prodeje emisních povolenek. Ty budou opět určené na komplexní rekonstrukce rodinných domů. Nové dvě miliardy v programu zateplí na 8 tisíc rodinných domů a dají práci přibližně 5 tisícům zaměstnanců v různých oborech,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Dodatkem č. 1 byly zároveň ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 (dále jen „Dodatek č. 1“) provedeny některé procesní úpravy, které se nedotýkají již evidovaných žádostí. Pro všechny žádosti již evidované i ty, které budou podány, se prodlužuje doba účinnosti Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory.

Plné znění Dodatku č. 1, tj. aktuální znění Směrnice a jejích příloh, je zveřejněno na webovém portálu programu NZÚ 2013 https://www.nzu2013.cz.

 

Zdroj: TZ MŽP

 

 

Zdroj: ČRo
 
28.11.2013 13:47

Registrujte se včas na seminář CENIA "Ohlašování údajů pro vodní bilanci za rok 2013"

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (provozovatel ISPOP) pořádá ve středu 18. prosince 2013 v budově MŽP seminář, který je určen všem provozovatelům, na které se v roce 2014 vztahuje povinnost ohlášení údajů pro vodní bilanci (§ 22, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., přílohy č. 1 - 4) za rok 2013 příslušnému správci povodí prostřednictvím ISPOP. Více ZDE

 

28.11.2013 11:06

Měly by se prolomit limity těžby uhlí?

Měla by vláda v demisi prolomit limity těžby hnědého uhlí na Mostecku? Obyvatelé dotčených obcí a ekologové protestují. Rozšíření těžby ale žádají horníci. Předseda jejich odborů Jaromír Franta bude hostem Veroniky Sedláčkové v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu od 17.05hod.

Další informace:

Přepis celého rozhovoru

Zvukový záznam rozhovoru

 

K tématu čtěte na ČT24: Pracovní místa vs. ochrana životního prostředí – prolomí se limity na Mostecku? Hornické odbory vyzvaly vládu, aby co nejdřív zrušila limity těžby hnědého uhlí na Mostecku. Surovina, která dává v Česku práci tisícům horníků, se skrývá hluboko pod povrchem. Kvůli limitům však rypadla těžebních strojů nesmí níž, než je státem povoleno. Hlavním argumentem odborářů je strach o práci  o místo může údajně přijít až 8 tisíc lidí  o tomto počtu se však názory rozcházejí. V centru Ústí nad Labem proti prolomení limitů protestovala asi stovka lidí, podle organizátorů demonstrace by o rozšíření těžby neměla rozhodovat vláda v demisi. Více ZDE

 

Zdroj: ČRo, ČT24

28.11.2013 10:53

ERÚ zveřejnil aktualizovaný cenový návrh pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil aktualizovaný návrh Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Dále informujeme, že ERÚ bude zítra pořádat tiskovou konferenci, kde bude ERÚ informovat o cenových rozhodnutí na rok 2014, kterými se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny a plynu a cenovém rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Tisková konference se uskuteční před polednem.

 

Dokument ke stažení:

Aktualizovaný návrh cenového rozhodnutí

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE