Více času na podstatné

67. schůze dolní komory parlamentu - co je nového?

05.02.2010 06:45

Na 67. schůzi měli poslanci projednat několik zákonů týkající se životního prostředí:

 

1) Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - třetí čtení - návrh nebyl projednán

2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení - návrh nebyl projednán

3) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších přepisů /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení  /Pá 5. 2., 5. bod vloženo do bloku 3. čtení/ více o návrhu

4) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení  /Pá 5. 2., 3. bod vloženo do bloku 3. čtení/ více o návrhu