Více času na podstatné

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP

12.04.2010 06:53

Podívejte se na aktualizovaný harmonogram výzev Operačního porgramu Životní prostředí. V následujících měsících budou vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí o dotace ze dvou prioritních os. Na měsíce květen a červen SFŽP připravuje příjem žádostí o dotace ve dvou prioritních osách - prioritní osa 4 (odpady, staré zátěže) a prioritní osa 6 (zlepšení stavu přírody a krajiny) .

Aktualizovaný harmonogram výzev Operačního porgramu Životní prostředí