Více času na podstatné

Štítek: dotace sfžp

Na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji MŽP přidělí 5 miliard korun z fondů EU

XVII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3