Více času na podstatné

Cyklus seminářů k EIA/SEA

07.09.2010 14:01

CEMC - České ekologické manažerské centrum spolu s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA pořádají cyklus seminářů k problematice EIA/SEA.

Tématem seminářů budou:

- Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA (29.9.2010)

- rozptylové studie

- hodnocení zdravotních rizik (9.11.2010)

- hodnocení krajinného rázu

- biologické hodnocení

 

Dlaší informace k seminářům ZDE