Více času na podstatné

Evropská komise nebude revidovat rámcovou směrnici EU o vodě

29.06.2020 13:31

Po téměř dvou letech diskuzí na úrovni Evropské komise, Evropského parlamentu i Rady EU a po předvánočním oznámení o tom, že Rámcová vodní směrnice je jako právní předpis pro daný účel vyhovující ( "fit for purpose") potvrdil  22. června 2020 komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius konečný verdikt Evropské komise o tom, že směrnice nebude revidována. Evropská komise uvedla, že se zaměří na podporu jejího provádění a prosazování cíle dále zlepšit kvalitu vodních útvarů.

Otevření a revizi (změkčení cílů a požadavků) směrnice přitom požadovalo několik členských států, zájmový spolek Business Europe a také zástupci výrobců vodní energie. Na druhé straně se za ochranu stávajících požadavků směrnice postavily např. Světový fond na ochranu přírody (WWF) či sdružení Business coalition. Kladné doporučení pro zachování stávajícího znění směrnice dal svým členům i spolek SOVAK ČR v rámci probíhajících veřejných konzultací.  

Zlepšování kvality podzemních i povrchových vod i dosažení dobrého ekologického stavu pro vodní útvary v Evropské unii v roce 2027 tak zůstávají jasnými cíli pro následující období. 

 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Radka Hušková,
zástupci SOVAK ČR v EurEau

 

Mohlo by Vás zajímat:

Shrnutí semináře: Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení