Více času na podstatné

J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?

22.08.2012 12:10

Portál vodarenství.cz publikoval aktuální komentář Mgr. Jana Tomana, advokáta a poradce SOVAK ČR, k problematice "vodárenského regulátora". "Nelze tedy nevidět, že Ministerstvo životního prostředí nadále postupuje v duchu bursíkovské tradice evropsko-devotní politiky. Vznik regulační instituce byl a je prezentován jako jakýsi všespásný lék na neduhy českého vodárenství se zaměřením na tzv. provozovatelské smlouvy (vztahy mezi municipálními vlastníky a soukromými provozovateli). Tuto hypotézu je nutné po posledních jednáních tzv. kulatého stolu k regulaci v oboru vodovodů a kanalizací v ČR uvést na pravou míru a korigovat tak radikální závěry prezentované v tisku např. tiskovým mluvčím ministerstva životního prostředí Matyáše Vitíka, který označil ustanovení nezávislé regulační instituce za podmínku nezbytnou schválení podpory projektů zaměřených na oblast vodohospodářské infrastruktury v příštím plánovacím období po roce 2014." uvádí mj. J. Toman ve svém komentáři. Autor se podílí na diskuzi u tzv. kulatého stolu, která vznikla z iniciativy Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Celý komentář J. Tomana k dané problematice čtěte ZDE.