Více času na podstatné

Štítek: dotace vodahospodářská infrastruktura

Kulíšek: Nejsme vůči EK ve stavu nadřazenosti či podřazenosti

J. Toman: Vodárenský regulátor – nutnost nebo další „trafika“?

Závěry ze zasedání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

MŽP vyhlásilo novou dotační výzvu na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Dotace jsou určená především pro větší aglomerace.